ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.9.2007

ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.9.2007                

Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 21.9.2007 Lahdessa.  
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen   
muuttamisesta, maksuttomasta osakeannista ja rahastokorotuksesta.        

Ylimääräisen yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.      

Ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:               

1. Päätöksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:    

(i)  3 § ja 4 § mukaiset yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden enimmäis-     
   ja vähimmäismääriä koskevat määräykset poistetaan,            

(ii) 5 § esitetyt täsmäytyspäivää koskevat määräykset poistetaan,       

(iii) 6 § sisältyvät hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevat määräykset  
   muutetaan siten, että hallitus valitsee puheenjohtajan          
   yhtiökokouksen sijasta,                          

(iv) 8 § yhtiön toiminimenkirjoittamista koskevien määräysten terminologia   
   muutetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,              

(v)  10 § mukaisten varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävien asioiden     
   terminologia muutetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,        
   ja                                    

(vi) 13 § mukaista lunastusvelvollisuutta koskeva määräys muutetaan      
   siten, että osakkeenomistajan lunastusvelvollisuuden osalta        
   viitataan voimassaolevaan arvopaperipaperimarkkinalakiin.         

Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan siltä osin kuin numerointi muuttuu
poistettavien pykälien vuoksi.                         

2. Päätöksen maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön osakkeenomistajille   
annetaan uusia osakkeita heidän osakeomistustensa suhteessa siten, että     
osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan maksutta yhden (1) uuden osakkeen    
jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa osakeannissa    
annetaan maksutta yhteensä 10.089.707 yhtiön uutta osaketta.          

3. Päätöksen, jonka mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastoannilla, jossa 
ylikurssirahastosta siirretään osakepääomaan 2.477.573,25 euroa. Yhtiön     
osakepääoma on korotuksen jälkeen 5.000.000 euroa.               

Hollolassa 21. syyskuuta 2007                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    

Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063         


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa