MUUTOS ETTEPLANIN OMIEN OSAKKEIDEN OSTO-OHJELMAAN

MUUTOS ETTEPLANIN OMIEN OSAKKEIDEN OSTO-OHJELMAAN                

Etteplan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 25.10.2007 päättänyt hankkia enintään 
400 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta     
29.3.2007 saamansa valtuutuksen perusteella. Yhtiö on julkaissut asiasta    
pörssitiedotteen 26.10.2007 ja omien osakkeiden osto on käynnistetty 2.11.2007. 
Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki 
Oy:ssä vallitsevaan markkinahintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta     
julkisella kaupankäynnillä on säädetty.                     

Yhtiön osakkeiden pörssivaihdon keskimääräisen likviditeetin vähäisyyden    
johdosta yhtiön hallitus on päättänyt Komission asetuksen (EY) N:o 2273/2003 5 
artiklan kohdan 3 mukaisesti poiketa 5 artiklan kohdan 2 menettelytavoista siten
että omien osakkeiden hankinta voi ylittää 25 % raja-arvon, mutta ei kuitenkaan 
ylitä 50:tä prosenttia keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä.       

Hollolassa 12. lokakuuta 2007                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063.      


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi                                 
 

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa