Luottovakuutusyhtiö Euler Hermes: Uusi maariskiluokitus auttaa mutkikkaassa maailmassa

Luottovakuutusyhtiö Euler Hermes on uudistanut perusteellisesti maariskiluokitustaan alkuvuoden yllättävien globaalien mullistusten seurauksena. Maailmasta on tullut aiempaa monimutkaisempi ja epävakaampi, joten yritysten on syytä olla valppaampia. Myös maiden välinen riippuvuus on kasvanut, mikä muuttaa maariskin luonnetta.

”Maailmanlaajuinen epävakaisuus lisää ailahtelevuutta kehittyneissä talouksissa. Yhden maan kohtaamat vaikeudet muodostuvat kaikkien yhteiseksi ongelmaksi”, tiivistää Euler Hermes -konsernin johtokunnan puheenjohtaja Wilfried Verstraete.

Euler Hermes on maailman suurin luottovakuutusyhtiö, joka toimii yli 50 maassa. Huhtikuun lopussa yhtiö julkisti uudistetun mallin, jolla se arvioi maariskejä. Syynä ovat globaalin talouden perusteelliset muutokset, jotka näkyvät esimerkiksi Japanin ja Lähi-idän tapahtumien yhteydessä. Maariskien tarkka analysointi on Euler Hermesille tärkeää, koska luottovakuutustuotteiden hinnoittelu perustuu arvioituun riskiin.

”Kyseessä on merkittävä tarkennus maariskien arviointiin”, sanoo Euler Hermes Suomen maajohtaja Timo Nisumaa.

”Suomalaisten yritysjohtajien ja riskinhallintajohtajien on syytä huomata, että maariskien luonne on muuttunut. Yritykset kohtaavat hyvin erilaisia ja yllättäviä riskejä ja niiden on oltava entistä valppaampia. Näiden riskien hallinta ja seuranta vaatii aiempaa enemmän huomiota, resursseja ja aikaa”, Timo Nisumaa sanoo.

Uuden mallin taustalla on maariskeissä havaittu monimutkaisuus ja epävarmuus sekä maiden keskinäinen riippuvuus. Riippuvuus voi aiheuttaa maasta toiseen eteneviä lumipalloefektejä ja hyödykkeiden hintojen äkkinäisiä vaihteluja. Riskeihin on entistä vaikeampi varautua, ja niiden laajuus ja seuraukset voivat yllättää. Yritysten kannattaa seurata tarkasti sekä kehittyviä talouksia että teollisuusmaita.

Timo Nisumaan mukaan uusi maariskimalli voi tarjota yrityksille välineitä riskien arviointiin. ”Euler Hermesillä on kattava kansainvälinen verkosto ja vankka asiantuntemus riskienhallinnasta. Luottovakuutus voi olla yksi hallintakeino, mutta ei suinkaan ainoa”, Nisumaa sanoo.

Suhdanneherkkyys ja shokeilta suojautuminen mukaan

Euler Hermesin uusi maariskien arviointimalli pitää sisällään kaksi uutta lyhytaikaisten riskien mittaria. Ensinnäkin maiden lisääntyvä keskinäinen riippuvuus aiheuttaa suurempaa suhdanneherkkyyttä. Maailmantalous on entistä alttiimpi vaikeasti ennustettaville ulkoisille riskeille, kuten Japanin katastrofin vaikutukset ovat osoittaneet. Suhdanneherkkyyttä kuvaava uusi indikaattori on nimeltään CRI (Cyclical Risk Indicator).

Toinen suuri muutos Euler Hermesin mukaan on maiden entistä suurempi haavoittuvaisuus ja riskintorjunnan epävarmuus. Uusi indikaattori FFI (Financial Flows Indicator) kuvaa maan kykyä välttyä järjestelmän shokeilta ja pääomien virtauksen häiriöiltä.

Euler Hermes muistuttaa myös kasvaneesta poliittisesta riskistä, joka johtuu talouskasvun hedelmien epätasaisesta jakautumisesta. Esimerkiksi Lähi-idän viime kuukausien yhteiskunnalliset levottomuudet ovat syntyneet väestön turhautumisesta työpaikkojen ja vapauden puutteeseen. Poliittinen riski (Systemic Political Risk) on jo ennestään osa Euler Hermesin rakenteellista maariskiluokitusta.

”Jotta maariskianalyysi toimisi, pitkän aikavälin talouden ja politiikan riskien tarkasteluun täytyy yhdistää lyhytaikaisten haavoittuvuuksien mittareita. Tämä yhdistelmä johtaa maariskien jakamiseen neljään luokkaan”, sanoo Euler Hermesin pääekonomisti Karine Berger. Riskiluokat ovat low, medium, sensitive ja high.

Huhtikuun lopussa Euler Hermes arvioi esimerkiksi Japanin, Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan kuuluvan lyhytaikaisten CRI- ja FFI-riskien perusteella toiseksi heikoimpaan ryhmään (sensitive risk).

Lisätiedot

Maajohtaja Timo Nisumaa, timo.nisumaa@eulerhermes.com, puh. 010 850 8500

Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, piia.lavonen@akvamariini.fi, (09) 241 0072

 

Euler Hermes on maailman johtava luottovakuutusalan yritys ja yksi suurimmista takaus- ja perintäpalveluja tarjoavista yrityksistä. Euler Hermeksellä on 6 200 työntekijää yli 50 maassa. Konserni tarjoaa kattavan valikoiman palveluja myyntisaatavien turvaamiseksi yritysten välisessä kaupankäynnissä. Konsernin liikevaihto oli 2,15 miljardia euroa vuonna 2010.

Euler Hermeksen globaalin verkoston ansiosta yrityksellä on tutkittua tietoa 40 miljoonan yrityksen luottokelpoisuudesta. Euler Hermes turvaa liiketoimia 700 miljardin euron arvosta vuosittain.

Euler Hermes on osa saksalaista Allianz-konsernia. Euler Hermes on listattuna Pariisin pörssin Euronext-listalla. Standard & Poor’s on vahvistanut Euler Hermes -konsernille ja sen tytäryhtiöille luottoluokituksen AA-.

www.eulerhermes.fi

Liitteet & linkit