Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Evia Oyj Pörssitiedote 14.9.2004 klo 16.00 Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Evia Oyj:n omistuksessa on tapahtunut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän tarkoittama muutos. Evia Oyj on tänään saanut tiedon siitä, että Mahako Oy:n omistusosuus on 14.9. tehdyillä kaupoilla laskenut alle 15 %:n 14,55 %:iin. Ilmoituksen mukaan kauppojen jälkeen Mahako Oy omistaa 504 000 Evia Oyj:n osaketta ja Mahako Oy:n osuus Evia Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista on 14,55 %. Evia Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 465 000 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni. Evia Oyj Mika Sarimo toimitusjohtaja Lisätietoja: Mika Sarimo, 050 395 0050, (09) 1255 2200 e-mail: mika.sarimo@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet ja Evian kotisivu www.evia.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/14/20040914BIT00200/wkr0001.pdf

Tilaa

Liitteet & linkit