Evia Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

EVIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei vuodelta 2001 jaeta. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilintarkastajien esityksen mukaisesti ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2001. Yhtiön hallituksen jäsenten määrä päätettiin laskea neljästä kolmeen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen KTT Matti Lainema ja FK, MBA Jari Torvelainen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin ekonomi Kalle Tanhuanpää. Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Mitro, KHT ja Suomen Tilintarkastuskeskus Oy päävastuullisena tarkastajana Reijo Peltola, KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin Pertti Hiltunen, KHT. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien ottamaan yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ja/tai antamaan optio-oikeuksia ja/tai korottamaan osakepääomaa uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutukseen perustuvan velkakirjojen vaihdon tai osakemerkinnän seurauksena tapahtuva yhtiön osakepääoman korotus voi olla enintään 693.000 euroa. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen olisi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja - järjestelyjen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen. Hallituksella on myös oikeus päättää, mihin hintaan ja millä muilla ehdoin vaihtovelkakirjalainan ottaminen, optio-oikeuksien antaminen tai osakepääoman uusmerkinnällä korottaminen tapahtuu. Samoin hallituksella on oikeus päättää, että osakkeita voidaan uusmerkinnässä merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Katsauksessaan toimitusjohtaja Arto Liinpää viittasi vuoden 2001 aikana tapahtuneisiin rakennemuutoksiin, joista keskeisiä olivat mainostoimisto Lahtinen & Mantere Oy:n ja viestintätoimisto Umbrella Communications Oy:n yrityskaupat sekä Axel Digital Oy:n Middle East -yksikön perustaminen Arabiemiirikuntien liittoon Abu Dhabiin ja uusmediateknologiayksikön perustaminen Liettuaan. Toimintaa asiantuntijaorganisaationa laajennettiin uudelle e-learning osaamisalueelle ja kehitettiin mm. asiakkuusjohtamisessa, projektijohtamisessa ja suunnittelussa. Konserniyhtiöistä Viherjuuren Ilme Oy, Viherjuuri Dialog Oy ja Viherjuuren Viestintätoimisto Oy saavuttivat vuodelle 2001 asetetut tulostavoitteet. Vaikka Axel Digital Oy:n tulos oli edelleen tappiollinen, sen tulos parani vuodesta 2000. Evia Oyj -konsernin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvun hän arvioi olevan 4 %, kun Axel Digital Oy:n arvioitu kasvu on 45% ja markkinointi- ja yhteisöviestinnän yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihdon lasku on 6%. Konsernin liikevoiton vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2001, jolloin se oli 90 000 euroa. Alkaneen vuoden rakennemuutoksista hän totesi Axel Digital Oy:n laajentumisen turkulaisen Iptime Oy:n liiketoiminnan ostolla. Evia Oyj-konsernin muodostavat Evia Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Axel Digital Oy, Viherjuuren Mainostoimisto Oy, Viherjuuren Ilme Oy, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy, Viherjuuri Dialog Oy ja Lahtinen & Mantere Oy. Konsernin osaamisalueet ovat e&m business solutions, digital media solutions, e-learning solutions, mainonta, design management, yhteisö- ja sijoittajaviestintä sekä asiakassuhdemarkkinointi. EVIA OYJ Arto Liinpää toimitusjohtaja Lisätietoja: Arto Liinpää, p. (09) 12551, e-mail:arto.liinpaa@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT01030/wkr0002.pdf

Tilaa