Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus

EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSITIEDOTE         12.12.2011 klo 13.00  1 (1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Tänään saamamme tiedon mukaan Evli Pankki Oyj:n (kaupparekisteritunnus 0533755-0) osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5 prosenttia 9.12.2011. 

Myytyään 50.000 Exel Composites Oyj:n osaketta kauppapäivällä 9.12.2011, Evli Rahastoyhtiö Oy:n (kaupparekisteritunnus 0744659-0) hallinnoiman sijoitusrahaston osuus Exel Compositesin äänimäärästä ja osakepääomasta pieneni 4,77 prosenttiin 9.12.2011.

Omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta Evli-konsernin sisällä jakaantui seuraavasti 9.12.2011:

 

Evli Pankki Oyj

Osakkeiden kpl-määrä: 0

Osuus osakepääomasta: 0 %

Osuus äänimäärästä: 0 %

 

Evli Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot

Osakkeiden kpl-määrä: 567.900

Osuus osakepääomasta: 4,77 %

Osuus äänimäärästä: 4,77 %

  

Vantaalla 12.12.2011

  

Exel Composites Oyj

  

Vesa Korpimies

toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

  

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Yrityksestä

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Tilaa