Exel Composites jäseneksi Cleantech Finland -verkostoon

Exel Composites jäseneksi Cleantech Finland -verkostoon

Exel Composites on liittynyt puhdasta teknologiaa edistävän Cleantech Finlandin jäseneksi. Jäsenyys tukee yhtiön tavoitetta kehittää entistä kevyempiä, kestävämpiä ja energiatehokkaampia ja siten ympäristöystävällisempiä tuotteita ja ratkaisuja.

Cleantech Finland vauhdittaa luonnonvaroja ja ympäristöä säästäviä tuotteita ja ratkaisuja tuottavien yritysten verkottumista, kansainvälistymistä ja kasvua. Cleantech-alaan kuuluvat kaikki tuotteet, palvelut, prosessit ja järjestelmät, joiden avulla voidaan ehkäistä tai vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Verkostossa on mukana vahva joukko eturivin suomalaisia yrityksiä ja asiantuntijoita.

Komposiitit vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia
Perinteisiä materiaaleja korvaavat komposiittisovellukset vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia sekä suoraan että arvoketjun kautta. Komposiittituotteiden keveys ja kestävyys johtavat energiansäästöihin ja pienempiin päästöihin esimerkiksi kuljetusvälineteollisuudessa. Vedenpuhdistusjärjestelmiin toimitettavat komponentit puolestaan tehostavat juomaveden puhdistukseen ja jätevesien käsittelyyn liittyviä prosesseja.

Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu kehitystyön keskiössä
“Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat keskiössä kehittäessämme entistä ympäristöystävällisempiä tuotantoteknologioita sekä edistäessämme asiakkaidemme pyrkimyksiä kohti ekologisempia ratkaisuja tuotteidemme avulla. Cleantech Finlandin tavoitteet ovat linjassa strategiamme kanssa,” toteaa Exel Compositesin myynti- ja markkinointijohtaja Kari Loukola.

”Kehitämme energiatehokkaita ratkaisuja läheisessä yhteistyössä mm. rakennus- ja ajoneuvoteollisuuden kanssa. Esimerkiksi komposiitista valmistettujen ikkuna- ja ovikarmien erinomainen lämmöneristävyys johtaa energiansäästöihin”, sanoo Exel Compositesin myynnin kehityspäällikkö Mikko Lassila. ”Komposiittien merkitys ajoneuvoteollisuudessa kasvaa kustannussäästöjen myötä, sillä pienemmän painon ansiosta kulkuneuvot käyttävät vähemmän polttoainetta. Ruosteenkestävyys vähentää huollon tarvetta, mikä lisää tuotteiden elinikää.”

“Toivotamme Exel Compositesin tervetulleeksi Cleantech Finland –verkostoon.  Exel Composites edustaa erinomaista suomalaista cleantech-osaamista ollen mukana monissa cleantechin arvoverkoissa. Jäsenyys vahvistaa verkoston ainutlaatuista osaamista”, sanoo Cleantech Finlandin Client Relations Manager Petri Lintumäki

Exel Compositesin esittely Cleantech Finlandin verkkopalvelussa:
http://www.cleantechfinland.com/content/exel-composites

 

Lisätietoja:
Mikko Lassila, myynnin kehityspäällikkö, Exel Composites Oyj, puh. 050 379 7720
Kari Loukola, myynti- ja markkinointijohtaja, Exel Composites Oyj, puh. 040 50 40 755                                

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla. Vuonna 2014 Exel Compositesin liikevaihto oli 79 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 450 henkilöä.

Yrityksestä

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Tilaa

Liitteet & linkit