Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011

EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSITIEDOTE         22.7.2011 klo 10.00   1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011

 Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) miljoonaan euroon eli 21,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna

- Liikevoitto oli 3,6 (2,7) miljoonaa euroa ja oli 15,5 (13,8) prosenttia liikevaihdosta

- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,3 (+3,3) miljoonaa euroa

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,16) euroa

 

Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 44,9 (34,8) miljoonaan euroon vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 28,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla

- Liikevoitto oli 6,8 (3,6) miljoonaa euroa ja oli 15,1 (10,4) prosenttia liikevaihdosta

- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +4,0 (+4,1) miljoonaa euroa

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,22) euroa

 

Näkymät vuodelle 2011

Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:

”Vahva kasvu jatkui vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä kasvoi 21,9 prosenttia 23,4 (19,2) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä jatkui vahvana telekommunikaatiomarkkinasegmentissä ja koneteollisuudessa myös vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen edellisvuoden heikosta tilanteesta sekä ikkuna- ja oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi, johon vaikuttivat jatkuvat myynnin lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. Kvartaalin myyntiä tuki myös sähköteollisuus, missä kysyntä elpyi erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa.

Päätimme investoida viiteen edistyksellistä pultruusioteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan tulevan kasvun varmistamiseksi. Kohdensimme lisäresursseja myös myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, ja jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Myös liikevoitto parani 3,6 (2,7) miljoonaan euroon vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä meneillään olevat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat edelleen positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka. Raaka-ainekustannukset ovat nousseet edelleen. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi.

Sijoitetun pääoman tuotto parani 32,5 prosenttiin verrattuna 17,5 prosenttiin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä asteittain. Exel Composites jatkaa kannattavan kasvun strategiaansa vuonna 2011.”

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

 

  1.4.–
30.6.
2011
1.4.–30.6.
2010
Muutos, % 1.1.-30.6.
2011
1.1.-30.6.
2010
Muutos, % 1.1.–
31.12.
2010
               
Liikevaihto 23,4 19,2 21,9 44,9 34,8 28,9 72,9
Liikevoitto 3,6 2,7 36,8 6,8 3,6 86,1 9,4
% liike- vaihdosta  
15,5
 
13,8
   
15,1
 
10,4
   
12,9
Tilikauden tulos  
2,6
 
1,9
 
33,1
 
4,9
 
2,6
 
87,8
 
6,8
               
Oma pääoma 30,8 27,5 12,0 30,8 27,5 12,0 32,5
Korollinen nettovelka  
2,1
 
5,6
 
-62,9
 
2,1
 
5,6
 
-62,9
 
-1,4
Sijoitettu pääoma  
41,0
 
43,2
 
-5,0
 
41,0
 
43,2
 
-5,0
 
42,7
Oman pääoman tuotto, %  
31,8
 
29,7
 
 
 
31,0
 
19,7
   
23,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
34,2
 
 
26,3
   
 
32,5
 
 
17,5
   
 
21,8
Omavaraisuus-aste, %  
54,0
 
47,2
   
54,0
 
47,2
   
57,4
Velkaantumis-aste, %  
6,8
 
20,4
   
6,8
 
20,4
   
-4,3
               
Tulos/osake, euroa,  
0,22
 
0,16
   
0,41
 
0,22
   
0,57
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,22
 
 
0,16
   
 
0,41
 
 
0,22
   
 
0,57
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,59
 
 
2,31
   
 
2,59
 
 
2,31
   
 
2,73

IFRS-RAPORTOINTI

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

TULOSKEHITYS

1.4. – 30.6.2011

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2011 kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 23,4 (19,2) miljoonaa euroa.

Markkinaolosuhteet ovat parantuneet edelleen. Kysyntä jatkui vahvana telekommunikaatiomarkkinasegmentissä ja koneteollisuudessa myös vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen edellisvuoden heikosta tilanteesta sekä ikkuna- ja oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi, johon vaikuttivat jatkuvat myynnin lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. Kvartaalin myyntiä tuki myös sähköteollisuus, missä kysyntä elpyi erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa.

Päätimme investoida viiteen edistyksellistä pultruusioteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan tulevan kasvun varmistamiseksi. Kohdensimme lisäresursseja myös myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, ja jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Konsernin liikevoitto vuoden 2011 toisella neljänneksellä oli 3,6 (2,7) miljoonaa euroa ja oli 15,5 (13,8) prosenttia liikevaihdosta. Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä meneillään olevat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat edelleen positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka.

  1. – 30.6.2011

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2011 28,9 prosenttia 44,9 (34,8) miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon.

Markkinaolosuhteet ovat parantuneet edelleen. Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kysyntä parani erityisesti koneteollisuudessa sekä telekommunikaatiomarkkinasegmentissä.

Raaka-ainekustannukset ovat nousseet edelleen. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi, ja osa noususta on siirretty tuotehintoihin.

Euroopan komission Kiinasta tuodulle lasikuidulle asettamaa polkumyyntitullia alennettiin alkuperäisestä 43,6 prosentista 13,8 prosenttiin maaliskuun 2011 puolivälissä. Exel Composites on korottanut tuotehintoja, etsinyt vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisännyt tuotantoa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa vähentääkseen polkumyyntitullin vaikutusta.

Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa 2011 parani 86,1 prosenttia ja oli 6,8 (3,6) miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoitto oli 15,1 (10,4) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi vuonna 2010 salibandyliiketoiminnan lisensioinnin uudelleenjärjestelemisestä aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia 1,2 miljoonaa euroa ja muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia lisenssituottoja 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla muihin tuottoihin sisältyi kertaluonteisia eriä 0,2 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2011. Konsernin tulos ennen veroja oli 6,6 (3,5) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 4,9 (2,6) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos parani 0,41 (0,22) euroon. Sijoitetun pääoman tuotto oli 32,5 (17,5) prosenttia ja oman pääoman tuotto 31,0 (19,7) prosenttia.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 4,0 (4,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 2,5 (3,4) miljoonaa euroa.

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 8,1 (10,0) miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen 6.4.2011 päättämä vuoden 2010 osinko, 5,9 (3,0) miljoonaa euroa, maksettiin katsauskauden aikana.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 57,1 (58,3) miljoonaa euroa.

Korollista vierasta pääomaa oli 10,2 (15,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 0,0 (7,5) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 2,1 (5,6) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli 30,8 (27,5) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 54,0 (47,2) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 6,8 (20,4) prosenttia.

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,5 (0,7) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot katsauskauden aikana olivat 1,3 (1,4) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Exel Composites –konsernin palveluksessa 30.6.2011 oli yhteensä 438 (396) henkilöä, joista 205 (177) kotimaassa ja 233 (217) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 424 (403). Henkilökunnan määrän kasvu kotimaassa ja ulkomailla johtuu kasvaneesta myyntivolyymista.

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

30.6.2011 yhtiön osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana.

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 96,6 (61,3) milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 649.317 (1.381.356) kappaletta, mikä vastaa 5,5 (11,6) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 9,40 (6,79) euroa, alin kurssi 6,85 (5,00) euroa ja päätöskurssi 8,12 (5,15) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 8,29 (5,93) euroa.

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

Exel Compositesilla oli 2.566 osakkeenomistajaa 30.6.2011. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Exel Composites vastaanotti liputusilmoituksen 20.5.2011, jonka mukaan Veikko Laine Oy:n omistusosuus oli laskenut alle viiden prosentin Exel Composites Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 20.5.2011. Ennen transaktiota Veikko Laine Oy:n omistusosuus Exel Compositesin osakepääomasta ja äänimäärästä oli 595.796 osaketta eli 5,95 prosenttia. Transaktion jälkeen Veikko Laine Oy:n omistusosuus oli 395.796 osaketta eli 3,33 prosenttia.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2011. Yhtiökokous hyväksyi konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja nimitti uuden hallituksen. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja. Uudeksi jäseneksi valittiin Heikki Hiltunen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Exel Composites varmisti heinäkuussa 2011 uuden kolmevuotisen sitovan 20 miljoonan euron luottolimiitin, jota käytetään rahoituslimiittien uudelleenrahoitukseen ja liiketoiminnan kasvun rahoittamiseen.

Exel Composites on solminut Exelin sauvatuotteita koskevan lisenssisopimuksen E-Sports Group Oy:n kanssa. Sopimus astuu voimaan 1.8.2011.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja mahdollista uutta talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat jatkua edelleen ja vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Euroopan komission kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat polkumyyntitullit tulevat vaikuttamaan tulokseen negatiivisesti jos raaka-aineiden hinnankorotuksia ei saada täysimääräisinä siirrettyä tuotehintoihin. Mikäli tehostamistoimenpiteet Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä eivät tuota tulosta, saattaa sillä olla vaikutusta yhtiön tulokseen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin alkuvuosi oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

  1.4.–30.6.
2011
1.4.- 30.6.
2010
Muutos, % 1.1.-30.6.
2011
1.1.-30.6.
2010
Muutos, % 1.1.–31.12.
2010
               
Liikevaihto 23 367 19 173 21,9 44 915 34 843 28,9 72 872
               
Materiaalit ja palvelut  
-9 295
 
-7 189
 
-29,3
 
-17 673
 
-13 252
 
-33,4
 
-28 403
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 672
 
 
 
-4 892
 
 
 
-15,9
 
 
 
-10 894
 
 
 
-9 274
 
 
 
-17,5
 
 
 
-18 833
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-663
 
 
-763
 
 
13,1
 
 
-1 347
 
 
-1 438
 
 
6,3
 
 
-2 880
Liiketoiminnan muut kulut  
 
-4 424
 
 
-4 229
 
 
-4,6
 
 
-8 686
 
 
-9 052
 
 
4,0
 
 
-16 808
Liiketoiminnan muut tuotot  
 
317
 
 
553
 
 
-42,7
 
 
452
 
 
1 809
 
 
-75,0
 
 
3 481
               
Liikevoitto 3 630 2 653 36,8 6 768 3 636 86,1 9 430
               
Rahoitus-tuotot ja -kulut  
 
-104
 
 
-10
 
 
-940,0
 
 
-127
 
 
-96
 
 
-32,3
 
 
-493
               
Tulos ennen veroja  
3 527
 
2 643
 
33,4
 
6 641
 
3 540
 
87,6
 
8 936
               
Tuloverot -948 -706 -34,3 -1 729 -925 -86,9 -2 165
               
Tilikauden tulos  
2 579
 
1 937
 
33,1
 
4 912
 
2 615
 
87,8
 
6 772
               
Muut laajan tuloslaskelman erät:  
 
 
           
               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
172
 
 
 
1 008
 
 
 
-82,9
 
 
 
-696
 
 
 
2 303
 
 
 
-130,2
 
 
 
3 411
               
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot  
 
 
 
 
172
 
 
 
 
 
1 008
 
 
 
 
 
-82,9
 
 
 
 
 
-696
 
 
 
 
 
2 303
 
 
 
 
 
-130,2
 
 
 
 
 
3 411
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
2 751
 
 
2 946
 
 
-6,6
 
 
4 216
 
 
4 918
 
 
-14,3
 
 
10 183
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeen-omistajille  
 
2 579
 
 
1 937
 
 
33,1
 
 
4 912
 
 
2 615
 
 
87,8
 
 
6 772
               
Tilikauden laajan tuloksen              
jakautumi-
nen:
             
Emoyhtiön osakkeen-omistajille  
 
2 751
 
 
2 946
 
 
-6,6
 
 
4 216
 
 
4 918
 
 
-14,3
 
 
10 183
               
Tulos/osake, laimennet
tu ja laimentama
ton, euroa
 
 
 
 
0,22
 
 
 
 
0,16
 
 
 
 
37,5
 
 
 
 
0,41
 
 
 
 
0,22
 
 
 
 
87,8
 
 
 
 
0,57

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

 
 
30.6.
2011
30.6.
2010
Muutos 31.12.
2010
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 11 396 10 294 1 102 11 637
Muut aineettomat hyödykkeet 2 109 2 975 -866 2 426
Aineelliset hyödykkeet 10 576 10 904 -328 10 427
Laskennalliset verosaamiset 642 1 737 -1 095 1 585
Sijoitukset 63 62 1 64
Pitkäaikaiset varat yhteensä  
24 786
 
25 972
 
-1 186
 
26 139
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 10 097 9 671 426 9 600
Myyntisaamiset ja muut saamiset  
14 109
 
12 617
 
1 492
 
9 540
Rahat ja pankkisaamiset 8 131 10 044 -1 913 11 606
Lyhytaikaiset varat yhteensä  
32 336
 
32 331
 
5
 
30 746
Varat yhteensä 57 122 58 303 -1 181 56 885
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma        
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141
Muut rahastot 30 37 -7 37
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
8 488
 
8 488
 
0
 
8 488
Muuntoerot 2 616 2 204 412 3 311
Kertyneet voittovarat 12 631 12 039 592 11 757
Tilikauden tulos 4 912 2 615 2 297 6 772
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
30 818
 
27 524
 
3 294
 
32 507
Oma pääoma yhteensä 30 818 27 524 3 294 32 507
         
Pitkäaikaiset velat        
Pitkäaikaiset korolliset velat  
10 207
 
8 162
 
2 045
 
10 204
Pitkäaikaiset korottomat velat  
367
 
321
 
46
 
362
Laskennallinen verovelka 559 206 353 549
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat  
10
 
7 510
 
-7 500
 
15
Ostovelat ja muut korottomat velat  
15 160
 
14 580
 
580
 
13 250
       
 
 
Velat yhteensä 26 304 30 779 -4 475 24 378
         
Oma pääoma ja velat yhteensä  
57 122
 
58 303
 
-1 181
 
56 885

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pääoma
Muut rahas
tot
SVOP-rahasto Muunto
erot
Voitto
varat
Yhteen
             
Oma pääoma 1.1.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
-100
 
15 013
 
25 580
             
Laaja tulos 0 0 0 2 303 2 615 4 918
Osingonjako 0 0 0 0 -2 974 -2 974
             
Oma pääoma 30.6.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
2 204
 
14 654
 
27 524
             
Oma pääoma 1.1.2011  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507
             
Laaja tulos 0 0 0 -696 4 912 4 216
Muut erät 0 -7 0 0 50 43
Osingonjako         -5 948 -5 948
             
Oma pääoma 30.6.2011  
2 141
 
30
 
8 488
 
2 616
 
17 543
 
30 818

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. – 30.6.
2011
1.1. – 30.6.
2010
Muutos 31.12.
2010
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 4 912 2 615 2 297 6 772
Oikaisut tilikauden voittoon  
2 562
 
3 125
 
-563
 
6 276
Käyttöpääoman muutos -2 468 -515 -1 953 1 729
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat  
5 006
 
5 225
 
-219
 
14 777
Maksetut korot -173 -273 100 -515
Saadut korot 47 154 -107 114
Muut rahoituserät 146 64 82 -88
Maksetut verot -1 070 -1 071 1 -2 296
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  
3 956
 
4 099
 
-143
 
11 992
         
Investointien rahavirrat      
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
 
-1 478
 
 
-695
 
 
-783
 
 
-1 570
Hyödykkeiden luovutustulot  
0
 
0
 
0
 
0
         
Investointien nettorahavirrat  
-1 478
 
-695
 
-783
 
-1 570
         
Rahoituksen rahavirrat        
Pitkäaikaisten lainojen nostot  
0
 
0
 
0
 
0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  
0
 
-2 157
 
2 157
 
-6 857
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  
0
 
0
 
0
 
-106
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  
-5
 
-826
 
821
 
-1 477
Maksetut osingot -5 948 -2 974 -2 974 -2 974
Rahoituksen nettorahavirrat -5 953 -5 957 4 -11 414
         
Rahavarojen muutos -3 475 -2 553 -922 -992
         
Rahavarat tilikauden alussa  
11 606
 
12 597
 
-991
 
12 597
Rahavarojen muutos -3 475 -2 553 -922 -992
Rahavarat tilikauden lopussa  
8 131
 
10 044
 
-1 913
 
11 606

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  II/
2011
I/
2011
IV/
2010
III/
2010
II/
2010
1/
2010
             
Liikevaihto 23 367 21 548 19 338 18 692 19 173 15 671
Materiaalit ja palvelut  
-9 295
 
-8 378
 
-7 700
 
-7 451
 
-7 189
 
-6 062
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 672
 
 
 
-5 221
 
 
 
-4 982
 
 
 
-4 577
 
 
 
-4 892
 
 
 
-4 381
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-663
 
 
-684
 
 
-719
 
 
-724
 
 
-763
 
 
-675
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 424
 
-4 262
 
-3 901
 
-3 856
 
-4 229
 
-4 824
Liiketoiminnan muut tuotot  
317
 
135
 
1 078
 
595
 
553
 
1 255
             
Liikevoitto 3 630 3 137 3 115 2 679 2 653 983
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
-104
 
-23
 
-246
 
-152
 
-10
 
-86
             
Tulos ennen veroja  
3 527
 
3 115
 
2 869
 
2 527
 
2 643
 
897
 
Tuloverot
 
-948
 
-782
 
-578
 
-662
 
-706
 
-219
             
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  
 
 
2 579
 
 
 
2 333
 
 
 
2 291
 
 
 
1 865
 
 
 
1 937
 
 
 
678
 
Tilikauden tulos
 
 
2 579
 
 
2 333
 
 
2 291
 
 
1 865
 
 
1 937
 
 
678
             
Tulos/osake, euroa  
0,22
 
0,20
 
0,19
 
0,16
 
0,16
 
0,06
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,22
 
 
0,20
 
 
0,19
 
 
0,16
 
 
0,16
 
 
0,06
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton            
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,            
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
432
 
416
 
408
 
402
 
397
 
408

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
Omasta velasta      
Kiinteistö-kiinnitykset  
2 783
 
2 783
 
2 783
Yrityskiinni-tykset  
12 500
 
12 500
 
12 500
       
Leasing-vastuut      
       
 -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
 
927
 
 
384
 
 
886
 -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät  
 
2 481
 
 
1 411
 
 
2 770
       
Muut vastuut 6 182 10

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
       
Korkojohdannaiset      
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000 10 000
Ostetut korko-optiot 0 0 0

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1.- 30.6.
2011
1.1.–30.6.
2010
Muutos, % 31.12.
2010
         
Liikevaihto 44 915 34 843 28,9 72 872
Liikevoitto 6 768 3 636 86,1 9 430
% liikevaihdosta 15,1 10,4   12,9
Tulos ennen veroja 6 641 3 540 87,6 8 936
% liikevaihdosta 14,8 10,2   12,3
Tilikauden tulos 4 912 2 615 87,8 6 772
% liikevaihdosta 10,9 7,5   9,3
         
Oma pääoma 30 818 27 524 12,0 32 507
Korolliset velat 10 217 15 672 -34,8 10 219
Rahavarat 8 131 10 044 -19,0 11 606
Korolliset nettovelat 2 086 5 628 -62,9 -1 387
Sijoitettu pääoma 41 035 43 196 -5,0 42 725
Oman pääoman tuotto, % 31,0 19,7   23,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 32,5 17,5   21,8
Omavaraisuus, % 54,0 47,2   57,4
Velkaantumisaste, % 6,8 20,4   -4,3
         
Bruttoinvestoinnit 1 478 695 112,7 1 570
% liikevaihdosta 3,3 2,0   2,2
Tutkimus- ja kehitysmenot 795 702 13,2 1 312
% liikevaihdosta 1,8 2,0   1,8
         
Konsernin tilauskanta 15 946 12 353 29,1 13 316
         
Tulos/osake, laimentamaton, euroa  
0,41
 
0,22
 
87,8
 
0,57
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,41 0,22 87,8 0,57
Oma pääoma/osake, euroa 2,59 2,31 12,1 2,73
         
Osakkeiden määrä 1.000 kpl        
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
         
Henkilöstö keskimäärin 424 403 5.2 404

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Vantaalla 22.7.2011

 

Exel Composites Oyj              Vesa Korpimies

Hallitus                                    toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit