Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2014

EXEL COMPOSITES OYJ     OSAVUOSIKATSAUS           24.7.2014 klo 9.30                 1 (12)

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2014

Q2 lyhyesti:
- Liikevaihto kasvoi 21,4 miljoonaan euroon, kasvua 22,1 prosenttia edellisvuodesta (Q2/2013: 17,5 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto oli 3,1 (1,6) miljoonaa euroa, kasvua 89,7 prosenttia edellisvuodesta
- Liikevoitto oli 14,3 (9,2) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,4 (+1,9) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,10) euroa

H1 lyhyesti:
- Liikevaihto kasvoi 39,2 miljoonaan euroon, kasvua 13,9 prosenttia edellisvuodesta (H1/2013: 34,4 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto oli 4,9 (2,3) miljoonaa euroa, kasvua 117,2 prosenttia edellisvuodesta
- Liikevoitto oli 12,6 (6,6) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,1 (+2,6) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,28 (0,14) euroa

  
Lähitulevaisuuden näkymät

Markkina on stabilisoitumisestaan huolimatta edelleen haasteellinen. Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä. Joitakin positiivisia merkkejä on nähtävillä erityisesti laminaattien ja vaativien hiilikuituputkien markkinoilla. Yhtiö panostaa kasvuun vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä ja toimintojen kehittämisessä. Yhtiö seuraa yleistä markkinakehitystä ja reagoi tarvittaessa lisätoimenpitein. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen kannattavasti markkinoiden elpyessä.


Toimitusjohtaja Riku Kytömäki:
Exel Compositesin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta ajanjaksosta 17,5 miljoonasta eurosta 21,4 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat 12,5 prosenttia toisella neljänneksellä 21,4 (19,0) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013. Tilauskanta säilyi hyvällä tasolla ja oli 14,1 miljoonaa euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Se pieneni hieman verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen toisella vuosineljänneksellä kasvaneiden toimitusmäärien vuoksi. 

Kysyntä kasvoi edelleen toisen vuosineljänneksen aikana. Kysyntä kasvoi erityisesti telekommunikaatio-, kuljetusväline- sekä rakentaminen ja infrastruktuuri -markkinoilla. Markkinat ovat kuitenkin edelleen haasteelliset.

Exel Compositesin liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 3,1 miljoonaa euroa verrattuna 1,6 miljoonaan euroon kasvaneen myynnin, toiminnan tehostamisen ja paremman kustannushallinnan myötä. Jatkoimme konsernin toimintatapojen kehittämistä tavoitteena parantaa yksiköiden välistä yhteistyötä tuottavuuden ja synergioiden edistämiseksi.

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa
(tilintarkastamaton)

  1.4. –
30.6.
2014
1.4. –
30.6.
2013
Muutos% 1.1. –
30.6.
2014
1.1.–30.6.
2013
Muutos % 1.1. –
31.12.
2013
               
Liikevaihto 21,4 17,5 22,1 39,2 34,4 13,9 69,3
Liikevoitto 3,1 1,6 89,7 4,9 2,3 117,2 4,8
% liikevaihdosta 14,3 9,2   12,6 6,6   7,0
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta  
2,4
 
1,9
 
30,9
 
3,1
 
2,6
 
20,4
 
7,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen  
0,5
 
0,7
 
-25,1
 
1,2
 
1,3
 
-10,6
 
2,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
32,2
 
17,8
   
26,8
 
12,0
   
13,0
Velkaantumisaste, % 5,7 4,6   5,7 4,6   15,0
               
Tulos/osake, euroa 0,19 0,10   0,28 0,14   0,26

   

Markkinaympäristö
Markkinat paranivat toisella neljänneksellä, mutta ovat edelleen haasteelliset. Kysyntä kasvoi huhti – kesäkuussa 2014 telekommunikaatio-, kuljetusväline- ja rakentaminen ja infrastruktuuri –markkinoilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013. Kysyntä pieneni urheilu- ja vapaa-aikateollisuudessa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kysyntä kasvoi telekommunikaatio-, muu teollisuus- ja kuljetusvälineteollisusmarkkinoilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013, kun taas urheilu- ja vapaa-aikateollisuudessa kysyntä pieneni verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013.

Saadut tilaukset ja tilauskanta huhti kesäkuu 2014
Saadut tilaukset kasvoivat 12,5 prosenttia toisella neljänneksellä 21,4 (19,0) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013. Konsernin tilauskanta kasvoi 14,1 (13,1) miljoonaan euroon 30.6.2014. Tilauskanta oli suunnilleen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen (14,3 miljoonaa euroa) tasolla.

Liikevaihtokatsaus huhti – kesäkuu 2014
Konsernin liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia 21,4 (17,5) miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon.

Liikevaihto kasvoi suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 21,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013. Liikevaihto APAC-alueella kasvoi 22,2 prosenttia. Muu maailma –alueen liikevaihto kasvoi 28,6 prosenttia.

Teollisten sovellusten myynti kasvoi 29,4 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon 10,2 miljoonasta eurosta vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla. Myynti kasvoi erityisesti telekommunikaatio- ja kuljetusvälineteollisuusmarkkinoille.

Rakentaminen ja infrastruktuuri -asiakastoimialan myynti kasvoi 4,4 prosenttia 4,4 (3,9) miljoonaan euroon vuoden 2013 vastaavasta ajanjaksosta.

Muut sovellukset -asiakastoimialan myynti kasvoi 5,6 prosenttia 3,8 (3,6) miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon.

Saadut tilaukset tammikesäkuu 2014
Saadut tilaukset kasvoivat 15,5 prosenttia alkuvuoden aikana 43,1 (37,4) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013.    

Liikevaihtokatsaus tammi kesäkuu 2014
Konsernin liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia 39,2 (34,4) miljoonaan euroon vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihto kasvoi suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 17,0 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013. Liikevaihto APAC-alueella pieneni 3,6 prosenttia. Pieneneminen johtui lähinnä Australian markkinoista, jossa pienenemiseen vaikutti pääasiassa vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle kirjattu kertaluonteinen projekti. 

Teollisten sovellusten myynti kasvoi 16,7 prosenttia 23,0 miljoonaan euroon 19,7 miljoonasta eurosta vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla. Myynti kasvoi erityisesti telekommunikaatio-, kuljetusvälineteollisuus-, paperi- ja koneteollisuusmarkkinoille.

Rakentaminen ja infrastruktuuri -asiakastoimialan myynti kasvoi 3,6 prosenttia 8,5 (8,2) miljoonaan euroon vuoden 2013 vastaavasta ajanjaksosta.

Muut sovellukset -asiakastoimialan myynti kasvoi 18,2 prosenttia 7,7 (6,6) miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Myynti kasvoi puhdistus- ja kunnossapitomarkkinoille ja muu teollisuus -markkinoille. Urheilu- ja vapaa-aikamarkkinasovellusten myynti pieneni.

 

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan

MEUR 1.4. –30.6.
2014
1.4. –30.6.
2013
Muutos- % 1.1. –30.6.
2014
1.1. –30.6.
2013
Muutos-% 1.1. –31.12.
2013
               
Euroopa 17,2 14,2 21,1 32,3 27,6 17,0 56,0
APAC 3,3 2,7 22,2 5,3 5,5 -3,6 10,6
Muu maailma 0,9 0,7 28,6 1,6 1,4 14,2 2,7
Yhteensä 21,4 17,5 22,1 39,2 34,4 13,9 69,3

   

Liikevaihto asiakastoimialan mukaan

MEUR 1.4. –30.6.
2014
1.4. –30.6.
2013
Muutos- % 1.1. –30.6.
2014
1.1. –30.6.
2013
Muutos-% 1.1. –31.12.
2013
               
Rakentaminen ja infrastruktuuri  
4,4
 
3,9
 
12,8
 
8,5
 
8,2
 
3,6
 
15,8
Teolliset sovellukset 13,2 10,2 29,4 23,0 19,7 16,7 40,7
Muut sovellukset 3,8 3,6 5,6 7,7 6,6 18,2 12,8
Yhteensä 21,4 17,5 22,1 39,2 34,4 13,9 69,3

 

Tuloskehitys

Huhti – kesäkuu 2014
Konsernin huhti – kesäkuun 2014 liikevoitto kehittyi edelleen positiivisesti johtuen myynnin kasvusta, tehokkuuden paranemisesta ja paremmasta kustannushallinnasta. Konsernin liikevoitto huhti – kesäkuussa 2014 oli 3,1 (1,6) miljoonaa euroa eli 14,3 (9,2) prosenttia liikevaihdosta. 

Korjaavat toimenpiteet, kuten toimintamallin muutos ja Brisbanen yksikön siirto Melbourneen, on saatu päätökseen Australiassa, mutta ne eivät ole vielä johtaneet tyydyttävään kannattavuuteen. Fokus on myynnin kasvattamisessa.

Tammi – kesäkuu 2014
Konsernin tammi – kesäkuun 2014 liikevoitto oli 4,9 (2,3) miljoonaa euroa eli 12,6 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Pääasialliset syyt liikevoiton kasvuun olivat myynnin kasvu, tehokkuuden paraneminen ja parempi kustannushallinta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,3 (0,0) miljoonaa euroa vuoden 2014 katsauskaudella. Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 (2,3) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 3,3 (1,7) miljoonaa euroa.

Rahoitusasema

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +3,1 (+2,6) miljoonaa euroa, johtuen parantuneesta liikevoitosta. Toisaalta käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella myynnin kasvun ja sen myötä kasvaneiden myyntisaamisten johdosta. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 1,9 (1,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,2 (1,3) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,9 (6,9) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 54,3 (50,8) miljoonaa euroa. Korollista vierasta pääomaa oli 11,5 (8,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 1,6 (1,3) miljoonaa euroa. 

Konsernin oma pääoma oli 27,1 (28,2) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 50,0 (55,7) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 5,7 (4,6) prosenttia.

Liikevaihdon kehittäminen ja strategian implementointi

Exel Composites arvioi uudelleen strategiansa. Uuden strategian tavoitteena on nopeuttaa kannattavaa kasvua tulevaisuudessa. Uusi strategia tullaan julkistamaan vuoden 2014 toisen vuosipuoliskon aikana.

Strategisia projekteja jatketaan. Vuonna 2014 keskitymme tuotannon nopeuden ja saannon parantamiseen. Erikoislaminaattien tuotanto on ylösajovaiheessa Mäntyharjun tehtaalla.

Tuotekehitys
Exel Composites jatkoi useiden uusien asiakaskohtaisten sovellusten kehittämistä katsauskauden aikana erityisesti rakennus-, koneteollisuus- ja kuljetusvälineteollisuusmarkkinoille.

Tuotekehitysmenot olivat 0,9 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,2 (2,5) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen.

Osake ja osakekurssi

30.6.2014 yhtiön osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita. Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap -ryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut –toimialaluokassa.

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 6,35 (6,50) euroa, alin kurssi 5,56 (5,10) euroa ja päätöskurssi 6,35 (5,25) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 6,05 (5,85) euroa. 

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 4.580.749 (621.761) kappaletta, mikä vastaa 38,5 (5,2) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 75,5 (62,5) miljoonaa euroa. 

Osakkeenomistajat ja ilmoitukset
Exel Compositesilla oli 2.676 (2.752) osakkeenomistajaa 30.6.2014. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Exel Compositesille tehtiin kolme liputusilmoitusta katsauskauden aikana.

Nordstjernan AB:n tekemän liputusilmoituksen mukaan Nordstjernan AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli alittanut 5 prosentin rajan. 9.6.2014 toteutuneella osakekaupalla Nordstjernan AB myi kaikki omistamansa 1.656.506 Exel Composites Oyj:n osaketta, mikä vastasi 13,9 prosenttia Exel Composites Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

10.6.2014 Exel Composites Oyj vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli ylittänyt 5 prosentin rajan. Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin omistus kasvoi 9.6.2014 tehtyjen osakekauppojen johdosta 847.098 osakkeeseen, joka vastasi 7,12 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

10.6.2014 Exel Composites Oyj vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli ylittänyt 5 prosentin rajan. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistus kasvoi 9.6.2014 tehtyjen osakekauppojen johdosta 889.551 osakkeeseen, joka vastasi 7,48 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Merkittävät lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut katsauskaudella olennaisia keskinäisiä liiketoimia.

Organisaatio ja henkilöstö
Konsernin palveluksessa 30.6.2014 oli yhteensä 433 (426) henkilöä, joista 201 (206) kotimaassa ja 232 (220) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi – kesäkuussa 2014 oli 423 (433). 

Johto
Tiina Hiltunen nimitettiin 19.5.2014 henkilöstöjohtajaksi ja Exel Composites Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.8.2014 alkaen.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö
Erityistä huomiota kiinnitetään työterveyteen ja –turvallisuuteen vuonna 2014. Nanjingin yksikölle Kiinassa myönnettiin Terveys- ja turvallisuusstandardi ISO 18001 vuonna 2013. Tavoitteenamme on, että kaikki konsernin yksiköt sertifioidaan.

Riskit ja epävarmuustekijät
Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää. Jatkuva alhainen kysyntä Australian markkinoilla saattaa vaatia lisätoimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuteen. Mahdolliset epävarmuustekijät Venäjän markkinoilla saattavat vaikuttaa Exel Compositesiin rajoitetusti. 

Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Euroopan komission kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat mahdolliset uudet polkumyyntitullit saattavat vaikuttaa tulokseen negatiivisesti kohonneiden raaka-ainekustannusten muodossa. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. 

Lähitulevaisuuden näkymät
Markkina on stabilisoitumisestaan huolimatta edelleen haasteellinen. Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä. Joitakin positiivisia merkkejä on nähtävillä erityisesti laminaattien ja vaativien hiilikuituputkien markkinoilla. Yhtiö panostaa kasvuun vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä ja toimintojen kehittämisessä. Yhtiö seuraa yleistä markkinakehitystä ja reagoi tarvittaessa lisätoimenpitein. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen kannattavasti markkinoiden elpyessä.

  

Vantaalla 24.7.2014   

Exel Composites Oyj:n hallitus

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

   

Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. – 30.6.2014

Laatimisperiaatteet:

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan, ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Exel Composites Oyj:n johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

  1.4. – 30.6.
2014
1.4. –
30.6.
2013
Muutos, % 1.1. – 30.6.
2014
1.1. – 
30.6.
2013
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2013
               
Liikevaihto 21 420 17 548 22,1 39 232 34 445 13,9 69 290
               
Materiaalit ja palvelut  
-8 290
 
-6 455
 
-28,4
 
-14 266
 
-12 885
 
-10,7
 
-26 037
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 635
 
 
 
-5 448
 
 
 
-3,4
 
 
 
-11 028
 
 
 
-10 757
 
 
 
-2,5
 
 
 
-21 128
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-654
 
 
-684
 
 
4,4
 
 
-1 317
 
 
-1 357
 
 
2,9
 
 
-2 691
Liiketoiminnan muut kulut  
-3 949
 
-3 510
 
-12,5
 
-8 038
 
-7 491
 
-7,3
 
-15 258
Liiketoiminnan muut tuotot  
161
 
159
 
1,3
 
361
 
322
 
12,1
 
667
               
Liikevoitto 3 054 1 609 89,7 4 943 2 276 117,2 4 843
               
Rahoitustuotot ja –kulut  
-118
 
-48
 
-145,8
 
-347
 
-23
 
-1 408,7
 
-286
               
Tulos ennen veroja  
2 935
 
1 562
 
87,9
 
4 596
 
2 252
 
104,1
 
4 557
               
Tuloverot -706 -399 -76,9 -1 251 -535 -133,8 -1 477
               
Tilikauden tulos 2 229 1 162 91,8 3 346 1 717 94,9 3 080
               
Muut laajan tuloslaskelman erät:    
 
 
         
               
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
528
 
 
 
-1 690
 
 
 
-131,2
 
 
 
932
 
 
 
-1 392
 
 
 
167,0
 
 
 
-2 174
               
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
528
 
 
 
-1 690
 
 
 
 
-131,2
 
 
 
932
 
 
 
-1 392
 
 
 
167,0
 
 
 
-2 174
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
2 757
 
-527
 
-623,1
 
4 278
 
326
 
1 212,3
 
906
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
2 229
 
 
1 162
   
 
3 346
 
 
1 717
   
 
3 080
               
Tilikauden laajan              
tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
2 757
 
 
-527
   
 
4 278
 
 
326
   
 
906
               
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
0,19
 
 
 
0,10
   
 
 
0,28
 
 
 
0,14
   
 
 
0,26

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  30.6.2014 30.6.2013 Muutos 31.12.2013
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 9 823 10 017 -194 9 393
Muut aineettomat hyödykkeet 789 971 -182 921
Aineelliset hyödykkeet 10 839 10 791 48 10 796
Laskennalliset verosaamiset 725 799 -74 641
Sijoitukset 73 63 10 70
Pitkäaikaiset varat yhteensä 22 249 22 640 -392 21 821
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 9 286 9 097 189 7 936
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 856 12 206 650 9 273
Rahat ja pankkisaamiset 9 931 6 884 3 047 9 438
Lyhytaikaiset varat yhteensä 32 073 28 186 3 887 26 648
Varat yhteensä 54 322 50 826 3 496 48 468
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma        
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141
Muut rahastot 72 72 0 72
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 539 8 488 -5 949 2 539
Muuntoerot 3 096 2 946 150 2 164
Kertyneet voittovarat 15 924 12 845 3 079 12 844
Tilikauden tulos 3 346 1 717 1 629 3 080
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
27 118
 
28 209
 
-1 091
 
22 841
Oma pääoma yhteensä 27 118 28 209 -1 091 22 841
         
Pitkäaikaiset velat        
Pitkäaikaiset korolliset velat 1 046 2 496 -1 450 1 761
Pitkäaikaiset korottomat velat 439 401 38 402
Laskennallinen verovelka 465 382 83 440
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat 10 440 5 690 4 750 11 105
Ostovelat ja muut korottomat velat 14 814 13 649 1 165 11 920
         
Velat yhteensä 27 204 22 617 4 587 25 628
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 54 322 50 826 3 496 48 468

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osakepää
oma
Muut rahastot SVOP-rahas
to
Muunto-erot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2013  
2 141
 
45
 
8 488
 
4 337
 
16 427
 
31 438
             
Laaja tulos       -1 392 1 717 326
Muut erät   27     -13 14
Osingonjako         -3 569 -3 569
             
Oma pääoma 30.6.2013  
2 141
 
72
 
8 488
 
2 946
 
14 562
 
28 209
             
Oma pääoma 1.1.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
2 164
 
15 924
 
22 841
             
Laaja tulos       932 3 346 4 278
Muut erät         0 0
Osingonjako         0 0
             
Oma pääoma 30.6.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
3 096
 
19 270
 
27 118

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. –
30.6.
2014
1.1. –
30.6.
2013
Muutos 1.1.-
31.12.
2013
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 3 346 1 717 1 629 3 080
Oikaisut tilikauden voittoon 3 277 1 771 1 506 4 088
Käyttöpääoman muutos -2 272 -265 -2 007 1 658
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 4 351 3 223 1 128 8 826
Maksetut korot -94 -93 -1 -213
Saadut korot 42 8 34 39
Muut rahoituserät -103 -45 -58 -196
Maksetut verot -1 120 -539 -581 -668
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 3 076 2 554 522 7 788
         
       
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-1 198
 
-1 341
 
143
 
-2 767
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0
         
Investointien nettorahavirrat -1 198 -1 341 143 -2 767
         
Rahoituksen rahavirrat        
Maksullinen osakeanti 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 380 -5 000 3 620 -5 000
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 0 5 000 -5 000 9 700
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos -5 -5 0 -11
Ylimääräinen pääomanpalautus 0 0 0 -3 569
Maksetut osingot 0 -3 569 3 569 -5 948
Rahoituksen nettorahavirrat -1 385 -3 574 2 189  -4 828
         
         
Rahavarojen muutos 493 -2 361 2 854 193
         
Rahavarat tilikauden alussa 9 438 9 245 193 9 245
Rahavarojen muutos 493 -2 361 2 854 193
Rahavarat tilikauden lopussa 9 931 6 884 3 047 9 438

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  II/
2014
I/
2014
IV/
2013
III/
2013
II/
2013
I/
2013
 
             
Liikevaihto 21 420 17 811 17 770 17 075 17 548 16 897
Materiaalit ja palvelut  
-8 290
 
-5 976
 
-6 443
 
-6 709
 
-6 455
 
-6 430
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
-5 635
 
 
-5 393
 
 
-5 388
 
 
-4 983
 
 
-5 448
 
 
-5 309
Poistot ja arvonalentumiset  
-654
 
-663
 
-683
 
-650
 
-684
 
-673
Liiketoiminnan muut kulut  
-3 949
 
-4 089
 
-4 035
 
-3 731
 
-3 510
 
-3 981
Liiketoiminnan muut tuotot  
161
 
200
 
267
 
79
 
159
 
163
             
Liikevoitto 3 054 1 890 1 486 1 081 1 609 666
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
-118
 
-229
 
9
 
-271
 
-48
 
24
             
Tulos ennen veroja  
2 935
 
1 661
 
1 495
 
810
 
1 562
 
691
 
Tuloverot
 
-706
 
-545
 
-705
 
-237
 
-399
 
-136
             
 
Tilikauden tulos
 
2 229
 
1 116
 
790
 
573
 
1 162
 
555
             
Tulos/osake, euroa  
0,19
 
0,09
 
0,07
 
0,05
 
0,10
 
0,05
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,19
 
 
0,09
 
 
0,07
 
 
0,05
 
 
0,10
 
 
0,05
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton            
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,          
 
 
 
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897
 
11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
427
 
418
 
417
 
427
 
427
 
436

   

                                 

  KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  30.6.2014 30.6.2013
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
744
 
953
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 197 1 838
     
Muut vastuut 6 6

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  30.6.2014 30.6.2013
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 0 5 000

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. –
30.6.
2014
1.1. –
30.6.
2013
Muutos % 1.1.-
31.12.
2013
         
Liikevaihto 39 232  34 445 13,9 69 290
Liikevoitto 4 943 2 276 117,2 4 843
% liikevaihdosta 12,6 6,6   7,0
Tulos ennen veroja 4 596 2 252 104,1 4 557
% liikevaihdosta 11,7 6,5   6,6
Tilikauden tulos 3 346 1 717 94,9 3 080
% liikevaihdosta 8,5 5,0   4,4
         
Oma pääoma 27 118 28 209 -3,9 22 841
Korolliset velat 11 486 8 185 40,3 12 866
Rahavarat 9 931 6 884 44,3 9 483
Korolliset nettovelat 1 555 1 302 19,4 3 428
Sijoitettu pääoma 38 604 36 394 6,1 35 707
Oman pääoman tuotto, % 26,8 11,5   11,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,8 12,0   13,0
Omavaraisuus, % 50,0 55,7   47,2
Velkaantumisaste, % 5,7 4,6   15,0
         
Bruttoinvestoinnit 1 198 1 341 -10,6 2 767
% liikevaihdosta 3,1 3,9   4,0
Tutkimus- ja kehitysmenot 858 868 -11,4 1 511
% liikevaihdosta 2,2 2,5   2,2
         
Saadut tilaukset 43 148 37 372 15,5 69 784
Konsernin tilauskanta 14 107 13 057 8,0 10 458
         
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,28 0,14
 
  0,26
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,28 0,14   0,26
Oma pääoma/osake, euroa 2,28 2,37   1,92
         
Osakkeiden määrä 1.000 kpl        
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897   11 897
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897   11 897
         
Henkilöstö keskimäärin 423 433 -2,3 427

 

  

 

 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit