Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2015

EXEL COMPOSITES OYJ     OSAVUOSIKATSAUS           24.7.2015 klo 10.00                1 (13)

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2015

Q2 2015 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 21,4 miljoonaa euroa (Q2/2014: 21,4 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto pieneni 1,3 (3,1) miljoonaan euroon ja oli 6,3 (14,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 1,5 (3,1) miljoonaa euroa eli 7,2 (14,3) prosenttia liikevaihdosta
  • Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +1,7 (+2,4) miljoonaa euroa
  • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,19) euroa

 H1 2015 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 42,8 miljoonaa euroa, kasvua 9,2 prosenttia edellisvuodesta (H1/2014: 39,2 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto pieneni 3,3 (4,9) miljoonaan euroon ja oli 7,8 (12,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,5 (4,9) miljoonaa euroa eli 8,3 (12,6) prosenttia liikevaihdosta
  • Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +2,4 (+3,1) miljoonaa euroa
  • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,28) euroa

Näkymät vuodelle 2015
Markkina on pysynyt vakaana ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki:
Exel Compositesin kvartaalitasoinen liikevaihto ja liikevoitto ovat johdonmukaisesti kasvaneet viiden peräkkäisen vuosineljänneksen ajan, verrattaessa edellisten tilikausien vastaaviin ajanjaksoihin. Vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen liikevaihto, 21,4 miljoonaa euroa, oli samalla tasolla kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla (21,4 miljoonaa euroa) ja myös samalla tasolla kuin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi kuitenkin vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 9,2 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Nopeimmin ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi APAC-alue, 33,4 prosenttia.

Saadut tilaukset vuoden 2015 toisella neljänneksellä olivat samalla tasolla kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, 21,4 (21,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta 30.6.2015 oli 13,8 (14,1) miljoonaa euroa, mikä on sama taso kuin 31.3.2015 (13,8 miljoonaa euroa).

Exel Compositesin liikevoitto pieneni 1,3 (3,1) miljoonaan euroon vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi kannattavuutta. Kannattavuuteen vaikuttivat myös joidenkin asiakkaiden tilausten siirtymisestä johtuneet odotettua pienemmät volyymit. Vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä kirjattiin 0,2 miljoonaa euroa yritysostokohteiden kartoittamiseen liittyviä kertaluonteisia eriä.

Yhtiön koko vuoden 2015 näkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota ja kasvattamalla kapasiteettiaan suunnitelman mukaisesti. Nämä toimenpiteet ovat kasvattaneet liiketoiminnan kuluja ja niiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle.


  

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, miljoonaa euroa

  1.4. –
30.6.
2015
1.4. –
30.6.
2014
Muutos, % 1.1. –
30.6.
2015
1.1. –30.6.
2014
Muutos % 1.1. –
31.12.
2014
 
                 
Liikevaihto 21,4 21,4 -0,3 42,8 39,2 9,2 79,3  
Liikevoitto 1,3 3,1 -55,9 3,3 4,9 -32,4 8,9  
% liikevaihdosta 6,3 14,3   7,8 12,6   11,2  
Tilikauden tulos 0,8 2,2 -64,1 2,4 3,3 -29,5 5,7  
Oma pääoma 30,9 27,1 13,8 30,9 27,1 13,8 29,7  
Korollinen nettovelka  
-0,7
 
1,6
 
147,7
 
-0,7
 
1,6
 
147,7
 
-2,6
 
Sijoitettu pääoma 39,6 38,6 2,5 39,6 38,6 2,5 35,3  
Oman pääoman tuotto, %  
10,5
 
34,6
   
15,6
 
26,8
   
21,7
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
14,0
 
32,2
   
17,9
 
26,8
   
25,2
 
Omavaraisuusaste, %  
55,3
 
50,0
   
55,3
 
50,0
   
56,9
 
Velkaantumisaste, %  
-2,4
 
5,7
   
-2,4
 
5,7
   
-8,7
 
                 
Tulos/osake, euroa 0,07 0,19   0,20 0,28   0,48  
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
0,07
 
0,19
   
0,20
 
0,28
   
0,48
 
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,59
 
 
2,28
   
 
2,59
 
 
2,28
   
 
2,50
 

 

Markkinaympäristö
Markkinakysyntä pysyi stabiilina vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana.

Markkinakysyntä kasvoi vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla erityisesti telekommunikaatio-, kuljetusväline- sekä rakentaminen ja infrastruktuurimarkkinoilla ja pysyi stabiilina vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.


Saadut tilaukset ja tilauskanta huhti – kesäkuu 2015
Saadut tilaukset vuoden 2015 toisella neljänneksellä olivat samalla tasolla kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, 21,4 (21,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta 30.6.2015 oli 13,8 (14,1) miljoonaa euroa, mikä on sama taso kuin 31.3.2015 (13,8 miljoonaa euroa).

Liikevaihtokatsaus huhti – kesäkuu 2015
Konsernin vuoden 2015 toisen neljänneksen liikevaihto oli samalla tasolla kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, 21,4 (21,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni 0,1 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia 21,5 miljoonasta eurosta.

Liikevaihto kasvoi suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 0,6 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 9,1 prosenttia. Liikevaihto Muu maailma –alueella pieneni 61,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Teollisten sovellusten liikevaihto pieneni 4,5 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon 13,2 miljoonasta eurosta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014.

Rakentaminen ja infrastruktuuri –asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia 4,7 (4,4) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Muut sovellukset –asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia 4,1 (3,8) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.


Saadut tilaukset tammi – kesäkuu 2015
Saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,4 prosenttia 44,2 (43,1) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Liikevaihtokatsaus tammi – kesäkuu 2015
Konsernin liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia vuoden 2014 vastaavan ajanjakson 39,2 miljoonasta eurosta 42,8 miljoonaan euroon.

Liikevaihto kasvoi suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 7,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 33,4 prosenttia. Liikevaihto Muu maailma –alueella pieneni 43,8 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Teollisten sovellusten liikevaihto kasvoi 14,7 prosenttia 26,4 miljoonaan euroon 23,0 miljoonasta eurosta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014.

Rakentaminen ja infrastruktuuri –asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 8,2 prosenttia 9,2 (8,5) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Muut sovellukset –asiakastoimialan liikevaihto pieneni 6,5 prosenttia 7,2 (7,7) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

  

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan

MEUR 1.4. –30.6.
2015
1.4. –30.6.
2014
Muutos, % 1.1. –30.6.
2015
1.1. –30.6.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2014
               
Eurooppa 17,3 17,2 0,6 34,8 32,3 7,7 64,6
APAC 3,6 3,3 9,1 7,1 5,3 33,4 11,8
Muu maailma 0,4 0,9 -61,7 0,9 1,6 -43,8 2,9
Yhteensä 21,4 21,4 -0,3 42,8 39,2 9,2 79,3

Liikevaihto asiakastoimialan mukaan

MEUR 1.4. –30.6.
2015
1.4. –30.6.
2014
Muutos, % 1.1. –30.6.
2015
1.1. –30.6.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2014
               
Rakentaminen ja infrastruktuuri 4,7 4,4 6,8 9,2 8,5 8,2 17,4
Teolliset sovellukset 12,6 13,2 -4,5 26,4 23,0 14,7 47,5
Muut sovellukset 4,1 3,8 7,9 7,2 7,7 -6,5 14,3
Yhteensä 21,4 21,4 -0,3 42,8 39,2 9,2 79,3

Tuloskehitys

Huhti – kesäkuu 2015

Exel Compositesin liikevoitto pieneni 1,3 (3,1) miljoonaan euroon vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi kannattavuutta. Kannattavuuteen vaikuttivat myös joidenkin asiakkaiden tilausten siirtymisestä johtuneet odotettua pienemmät volyymit. Vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä kirjattiin 0,2 miljoonaa euroa yritysostokohteiden kartoittamiseen liittyviä kertaluonteisia eriä. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 1,5 (3,1) miljoonaa euroa eli 7,2 (14,3) prosenttia liikevaihdosta. Verrattaessa toista vuosineljännestä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on hyvä pitää mielessä, että vuonna 2014 toisen vuosineljänneksen kannattavuus oli erittäin hyvä ja liikevoitto noin 50 prosenttia korkeampi kuin saman vuoden toiseksi parhaan vuosineljänneksen liikevoitto.

Tammi – kesäkuu 2015
Konsernin liikevoitto tammi – kesäkuussa 2015 pieneni 3,3 (4,9) miljoonaan euroon ja oli 7,8 (12,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,5 (4,9) miljoonaa euroa eli 8,3 (12,6) prosenttia liikevaihdosta.

Australian yksikön kannattavuus parani verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kannattavuus ei ole vielä tyydyttävällä tasolla ja korjaavat toimenpiteet jatkuvat. Fokus on myynnin kasvattamisessa.

Konsernin nettorahoituserät olivat -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa katsauskaudella. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,2 (4,6) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,4 (3,3) miljoonaa euroa.

Rahoitusasema
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,4 (+3,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 0,5 (1,9) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,8 (1,2) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,4 (9,9) miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden poistot vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen aikana olivat 0,7 (0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 56,1 (54,3) miljoonaa euroa. Korollista vierasta pääomaa oli 8,7 (11,5) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -0,7 (+1,6) miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen 26.3.2015 päättämä vuoden 2014 osinko, 2,4 (0,0) miljoonaa euroa eli 0,20 (0,00) euroa osakkeelta maksettiin 8.4.2015.

Konsernin oma pääoma katsauskauden lopussa oli 30,9 (27,1) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 55,3 (50,0) prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli -2,4 (5,7) prosenttia.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,28) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,9 (26,8) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 15,6 (26,8) prosenttia.

Liiketoiminnan kehittäminen ja strategian implementointi

Tehtaiden laajentamishankkeet Kiinassa ja Itävallassa etenevät suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi yhtiössä on kartoitettu yritysostokohteita.

Tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,9 (0,9) miljoonaan euroa eli 2,2 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen.

Osake ja osakekurssi
Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut –toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa.

Kesäkuun 2015 lopussa yhtiön osakepääoma oli 2 141 431,74 euroa ja osakkeita oli 11 896 843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.

Exel Composites ei omistanut omia osakkeita katsauskauden aikana.

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli katsauskauden aikana 9,85 (6,35) euroa, alin kurssi 7,55 (5,56) euroa ja päätöskurssi 7,60 (6,35) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 9,05 (6,05) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 975 570 (4 580 749) kappaletta, mikä vastaa 16,6 (38,5) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 90,4 (75,5) miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajat ja ilmoitukset
Exel Compositesilla oli 3 007 (2 676) osakkeenomistajaa 30.6.2015. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.

Exel Compositesille tehtiin yksi liputusilmoitus katsauskauden aikana.

20.5.2015 Exel Composites vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Evli Pankki Oyj:n välillinen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli alittanut 5 prosentin rajan. Evli Pankki Oyj:n omistaman Evli Rahastoyhtiö Oy:n omistus pieneni 19.5.2015 tehtyjen osakekauppojen johdosta 504 786 osakkeeseen, joka vastasi 4,24 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Muutokset konsernin johdossa
Mikko Kettunen, 38, nimitettiin talous- ja hallintojohtajaksi (SVP, CFO) ja Exel Compositesin johtoryhmän jäseneksi 13.1.2015. Nimitys astui voimaan 7.4.2015. Mikko Kettunen seuraa tehtävässään Ilkka Silvantoa, 63, joka nimitettiin samalla päivämäärällä strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi (SVP, Strategic Projects) 7.4 2015 alkaen. Ilkka Silvanto jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja raportoi edelleen suoraan toimitusjohtajalle.

Merkittävät lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut tilikaudella olennaisia keskinäisiä liiketoimia

Organisaatio ja henkilöstö
Exel Composites –konsernin palveluksessa 30.6.2015 oli yhteensä 511 (433) henkilöä, joista 225 (201) kotimaassa ja 286 (232) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi – kesäkuussa 2015 oli 500 (423).

Ympäristö, terveys ja turvallisuus
Erityistä huomiota kiinnitetään työterveyteen ja –turvallisuuteen myös vuonna 2015. Exel Compositesin Belgiassa, Itävallassa ja Suomessa sijaitseville yksiköille myönnettiin työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 –sertifikaatti kesäkuussa 2015. Konsernin Kiinassa sijaitsevalle Nanjingin yksikölle ko. sertifikaatti myönnettiin jo vuonna 2014. Sertifiointiprosessia jatketaan kaikissa konsernin yksiköissä tavoitteena sertifioida konsernin kaikki yksiköt vuoteen 2017 mennessä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiö on lisännyt resursseja toteuttaakseen pitkän aikavälin kasvustrategiaa. Tämän seurauksena liiketoiminnan kulut ovat kasvaneet. Merkittävin lähiajan liiketoimintariski koskee myynnin kasvun jäämistä ennustettua pienemmäksi ja sen negatiivista vaikutusta yhtiön kannattavuuteen. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys, valtiovallan sääntely ja talouskriisi euroalueella ovat edelleen riskejä yhtiölle. Australian yksikön kannattavuus on epätyydyttävä korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Lisätoimenpiteet ja uudelleenjärjestelykulut voivat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti.

Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Euroopan komission päättämät kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat uudet polkumyyntitullit saattavat vaikuttaa tulokseen negatiivisesti kohonneiden raaka-ainekustannusten muodossa. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.

Näkymät vuodelle 2015
Markkina on pysynyt vakaana ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle.

Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus
.

Vantaalla 24.7.2015

Exel Composites Oyj:n hallitus


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj,
puh. 050 511 8288 tai email
riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj,
puh. 050 3477 462 tai email
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla.


Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. – 30.6.2015

Laatimisperiaatteet:

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Exel Composites Oyj:n johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

  

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa 

  1.4. –
30.6.
2015
1.4. –
30.6.
2014
Muutos, % 1.1. –
30.6.
2015
1.1. –
30.6.
2014
Muutos, % 1.1. – 31.12. 2014
               
Liikevaihto 21 352 21 420 -0,3 42 847 39 232 9,2 79 253
               
Materiaalit ja palvelut  
-7 778
 
-8 290
 
6,2
 
-15 549
 
-14 266
 
-9,0
 
-29 134
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
-6 733
 
 
-5 635
 
 
-19,5
 
 
-13 183
 
 
-11 028
 
 
-19,5
 
 
-22 691
Poistot ja arvonalentumiset  
-725
 
-654
 
-10,9
 
-1 435
 
-1 317
 
-9,0
 
-3 115
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 937
 
-3 949
 
-25,0
 
-9 493
 
-8 038
 
-18,1
 
-16 133
Liiketoiminnan muut tuotot  
169
 
161
 
5,0
 
152
 
361
 
-57,9
 
707
               
Liikevoitto 1 348 3 054 -55,9 3 340 4 943 -32,4 8 887
               
Rahoitustuotot ja -kulut  
-187
 
-118
 
-58,5
 
-115
 
-347
 
66,9
 
-430
               
Tulos ennen veroja 1 161 2 935 -60,4 3 224 4 596 -29,9 8 457
               
Tuloverot -361 -706 48,9 -867 -1 251 30,7 -2 754
               
Tilikauden tulos  
800
 
2 229
 
-64,1
 
2 358
 
3 346
 
-29,5
 
5 702
               
               
Muut laajan tuloslaskelman erät:              
               
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:              
               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
-211
 
 
 
528
 
 
 
 
-140,0
 
 
 
1 169
 
 
 
932
 
 
 
 
-25,4
 
 
 
1 370
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot  
 
 
0
 
 
 
0
   
 
 
0
 
 
 
0
   
 
 
0
               
Erät joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi              
               
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot(+)/tappiot(-) verovaikutus huomioitu  
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
   
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
   
 
 
 
 
 
 
 
-90
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
-211
 
 
 
528
 
 
 
-140,0
 
 
 
1 169
 
 
 
932
 
 
 
-25,4
 
 
 
1 280
               
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
589
 
 
2 757
 
 
-78,6
 
 
3 526
 
 
4 278
 
 
17,6
 
 
6 983
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
800
 
 
2 229
 
 
-64,1
 
 
2 358
 
 
3 346
 
 
29,5
 
 
5 702
               
Tilikauden laajan tuloksen              
jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
589
 
 
2 757
 
 
-78,6
 
 
3 526
 
 
4 278
 
 
17,6
 
 
6 983
               
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
0,07
 
 
 
0,19
   
 
 
0,20
 
 
 
0,28
   
 
 
0,48

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  30.6.2015 30.6.2014 Muutos 31.12.2014
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 9 817 9 823 -6 9 676
Muut aineettomat hyödykkeet 561 789 -228 686
Aineelliset hyödykkeet 13 465 10 839 2 626 12 533
Laskennalliset verosaamiset 283 725 -442 285
Sijoitukset 80 73 7 74
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 205 22 249 1 957 23 253
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 10 232 9 286 946 10 034
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 180 12 856 -676 10 906
Rahat ja pankkisaamiset 9 447 9 931 -484 8 218
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31 858 32 073 -215 29 158
Varat yhteensä 56 063 54 322 1 741 52 411
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma        
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141
Muut rahastot 79 72 7 79
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
2 539
 
2 539
 
0
 
2 539
Muuntoerot 4 702 3 096 1 606 3 534
Kertyneet voittovarat 19 047 15 924 3 123 15 724
Tilikauden tulos 2 358 3 346 -988 5 702
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
30 867
 
27 118
 
3 749
 
29 720
Oma pääoma yhteensä 30 867 27 118 3 749 29 720
         
Pitkäaikaiset velat        
Pitkäaikaiset korolliset velat 4 127 1 046 3 081 4 623
Pitkäaikaiset korottomat velat 480 439 41 454
Laskennallinen verovelka 526 465 61 505
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 579 10 440 -5 861 1 000
Ostovelat ja muut korottomat velat 15 485 14 814 671 16 110
         
Velat yhteensä 25 197 27 204 -2 007 22 692
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 56 063 54 322 1 741 52 411

   

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pääoma
Muut rahastot SVOP-rahasto Muunto
erot
Voitto
varat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
2 164
 
15 924
 
22 841
             
Laaja tulos  
 
 
 
 
 
932 3 346 4 278
Muut erät         0 0
Osingonjako         0 0
             
 
Oma pääoma 30.6.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
3 096
 
19 270
 
27 118
             
Oma pääoma 1.1.2015  
2 141
 
79
 
2 539
 
3 534
 
21 426
 
29 720
             
Laaja tulos  
 
 
 
 
 
1 169 2 358 3 526
Muut erät         0 0
Osingonjako         -2 379 -2 379
             
Oma pääoma 30.6.2015  
2 141
 
79
 
2 539
 
4 702
 
21 405
 
30 867

  
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. –
30.6.
2015
1.1. –
30.6.
2014
Muutos 1.1. –
31.12.
2014
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 2 358 3 346 -988 5 702
Oikaisut tilikauden voittoon 3 000 3 277 -277 7 425
Käyttöpääoman muutos -1 827 -2 272 445 455
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 3 531 4 351 -820 13 582
Maksetut korot -40 -94 54 -167
Saadut korot 5 42 -37 56
Muut rahoituserät -90 -103 13 -328
Maksetut verot -1 047 -1 120 73 -2 464
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 2 359 3 076 -717 10 679
         
Investointien nettorahavirrat      
         
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-1 840
 
-1 198
 
-642
 
-4 354
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0
         
Investointien nettorahavirrat -1 840 -1 198 -642 -4 354
         
Rahoituksen rahavirrat        
Maksullinen osakeanti 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0 5 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -500 -1 380 880 -2 840
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 3 589 0 3 589 -9 700
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos 0 -5 5 -5
Ylimääräinen pääomanpalautus 0 0 0 0
Maksetut osingot -2 379 0 -2 379 0
Rahoituksen nettorahavirrat 710 -1 385 2 095 -7 545
         
Rahavarojen muutos 1 229 493 736 -1 220
         
Rahavarat tilikauden alussa 8 218 9 438 -1 220 9 438
Rahavarojen muutos 1 229 493 736 -1 220
Rahavarat tilikauden lopussa 9 447 9 931 -484 8 218

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  II/
2015
I/
2015
IV/
2014
III/
2014
II/
2014
I/
2014
             
             
Liikevaihto 21 352 21 495 21 071 18 950 21 420 17 811
Materiaalit ja palvelut  
-7 778
 
-7 771
 
-7 992
 
-6 876
 
-8 290
 
-5 976
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-6 733
 
 
 
-6 450
 
 
 
-6 068
 
 
 
-5 595
 
 
 
-5 635
 
 
 
-5 393
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-725
 
 
-711
 
 
-631
 
 
-1 167
 
 
-654
 
 
-663
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 937
 
-4 556
 
-4 473
 
-3 621
 
-3 949
 
-4 089
Liiketoiminnan muut tuotot  
169
 
-16
 
162
 
185
 
161
 
200
             
Liikevoitto 1 348 1 991 2 069 1 875 3 054 1 890
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
-187
 
72
 
-62
 
-22
 
-118
 
-229
             
Tulos ennen veroja  
1 161
 
2 063
 
2 007
 
1 853
 
2 935
 
1 661
             
Tuloverot -361 -506 -542 -962 -706 -545
             
Tilikauden tulos 800 1 557 1 466 891 2 229 1 116
             
Tulos/osake euroa  
0,07
 
0,13
 
0,12
 
0,07
 
0,19
 
0,09
Tulos/osake laimennettu  euroa  
 
0,07
 
 
0,13
 
 
0,12
 
 
0,07
 
 
0,19
 
 
0,09
Keskimääräinen osakemäärä  laimentamaton  1.000 kpl  
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
Keskimääräinen osakemäärä  laimentamaton  1.000 kpl  
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
Henkilöstö keskimäärin  
513
 
487
 
451
 
437
 
427
 
418

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  30.6.2015 30.6.2014
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 948 744
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 138 1 197
     
Muut vastuut 6 6

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  30.6.2015 30.6.2014
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 2 700 0
Ostetut korko-optiot 0 0

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. – 30.6.
2015
1.1. –
30.6.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2014
         
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 42 847 39 232 9,2 79 253
Liikevoitto 3 340 4 943 -32,4 8 887
% liikevaihdosta 7,8 12,6   11,2
Tulos ennen veroja 3 224 4 596 -29,9 8 457
% liikevaihdosta 7,5 11,7   10,7
Tilikauden tulos 2 358 3 346 -29,5 5 702
% liikevaihdosta 5,5 8,5   7,2
         
Oma pääoma 30 867 27 118 13,8 29 720
Korolliset velat 8 705 11 486 -24,2 5 623
Rahavarat 9 447 9 931 -4,9 8 218
Korolliset nettovelat -741 1 555 147,7 -2 595
Sijoitettu pääoma 39 572 38 604 2,5 35 342
Omanpääoman tuotto, % 15,6 26,8   21,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,9 26,8   25,2
Omavaraisuus, % 55,3 50,0   56,9
Velkaantumisaste, % -2,4 5,7   -8,7
         
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1 840 1 198 53,6 4 354
% liikevaihdosta 4,3 3,1   5,5
Tutkimus- ja kehitysmenot 941 858 9,7 1 837
% liikevaihdosta 2,2 2,2   2,3
         
Saadut tilaukset 44 185 43 148 2,4 82 327
Konsernin tilauskanta
 
13 783 14 107 -2,3 12 833
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,20 0,28 -28,6 0,48
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,20 0,28 -28,6 0,48
Oma pääoma/osake, euroa 2,59 2,28 13,6 2,50
         
Osakkeiden määrä 1000 kpl        
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
         
Henkilöstö keskimäärin 501 423 18,4 433

  

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit