Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2015

EXEL COMPOSITES OYJ     OSAVUOSIKATSAUS           23.10.2015 klo 9.00                1 (13)

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2015

Q3 2015 lyhyesti

-Liikevaihto oli 18,0 miljoonaa euroa (Q3/2014: 19,0 miljoonaa euroa)
-Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 2,6 (9,9) prosenttia liikevaihdosta
-Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +0,5 (+3,8) miljoonaa euroa
-Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,07) euroa

1-9/2015 lyhyesti
-Liikevaihto oli 60,9 miljoonaa euroa, kasvua 4,6 prosenttia edellisvuodesta (1-9/2014: 58,2 miljoonaa euroa)
-Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa sisältäen -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (6,8 miljoonaa euroa
sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 6,3 (11,7) prosenttia liikevaihdosta
-Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +2,9 (+6,9) miljoonaa euroa
-Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,36) euroa

Näkymät vuodelle 2015
Markkina on pysynyt vakaana ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki:
Exel Compositesin liikevoitto pieneni 0,5 (1,9) miljoonaan euroon vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu pitkän aikavälin kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi kannattavuutta. Yhtiö on jatkanut mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamista. Lisäksi olemme jatkaneet uuden konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa. Sen arvioidaan olevan käytössä kaikissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2016 aikana.

Joidenkin avainasiakkaiden tilausten lykkääntyminen toisella vuosineljänneksellä jatkui myös kolmannella vuosineljänneksellä. Myynti uusille asiakkaille kompensoi vain osittain myynnin pienenemistä olemassa oleville avainasiakkaille. Tämän seurauksena kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi, mikä vaikutti kannattavuuteen. Yhtiö on ryhtynyt lisätoimenpiteisiin kustannusten kontrolloimiseksi ja myynnin vauhdittamiseksi. Minä ja muu johtoryhmä sekä koko organisaatiomme työskentelee tarmokkaasti nopeuttaaksemme tilauskertymän kasvua. Markkinoiden pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen suotuisat. Useat asiakkaat harkitsevat perinteisten materiaalien korvaamista komposiiteilla. Tämä trendi luo pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle.


  

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, miljoonaa euroa

  1.7. –
30.9.
2015
1.7. –
30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –
30.9.
2015
1.1.–30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2014
               
Liikevaihto 18,0 19,0 -5,0 60,9 58,2 4,6 79,3
Liikevoitto 0,5 1,9 -75,1 3,8 6,8 -44,2 8,9
% liikevaihdosta 2,6 9,9   6,3 11,7   11,2
Tilikauden tulos 0,1 0,9
 
-91,2 2,4 4,2 42,5 5,7
Oma pääoma 29,9 28,6 4,7 29,9 28,6 4,7 29,7
Korollinen nettovelka  
-0,4
 
-1,0
 
65,0
 
-0,4
 
-1,0
 
65,0
 
-2,6
Sijoitettu pääoma 38,0 38,4 -0,9 38,0 38,4 -0,9 35,3
Oman pääoman tuotto, %  
1,0
 
12,8
 
 
 
10,9
 
22,0
   
21,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
4,8
 
 
19,5
   
 
13,8
 
 
24,7
   
 
25,2
Omavaraisuusaste, %  
56,2
 
53,1
   
56,2
 
53,1
   
56,9
Velkaantumisaste, %  
-1,2
 
-3,5
   
-1,2
 
-3,5
   
-8,7
               
Tulos/osake, euroa  
0,01
 
0,07
   
0,20
 
0,36
   
0,48
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,01
 
 
0,07
   
 
0,20
 
 
0,36
   
 
0,48
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,51
 
 
2,40
   
 
2,51
 
 
2,40
   
 
2,50

    

Saadut tilaukset ja tilauskanta heinä – syyskuu 2015
Saadut tilaukset vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä pienenivät 18,7 (20,8) miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. 

Tilauskanta 30.9.2015 oli 14,3 (15,7) miljoonaa euroa.

Liikevaihtokatsaus heinä – syyskuu 2015
Konsernin vuoden 2015 kolmannen neljänneksen liikevaihto pieneni 5,0 prosenttia 18,0 (19,0) miljoonaan euroon.

Liikevaihto pieneni suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 10,3 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 28,6 prosenttia. Liikevaihto Muu maailma –alueella pieneni 16,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Teollisten sovellusten liikevaihto pieneni 9,2 prosenttia 9,8 miljoonaan euroon 10,8 miljoonasta eurosta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014. Rakentaminen ja infrastruktuuri –asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia 4,7 (4,3) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Muut sovellukset –asiakastoimialan liikevaihto pieneni 6,0 prosenttia 3,6 (3,9) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.


Saadut tilaukset tammi – syyskuu 2015
Saadut tilaukset pienenivät 1,6 prosenttia 62,9 (63,9) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Liikevaihtokatsaus tammi – syyskuu 2015
Konsernin liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia vuoden 2014 vastaavan ajanjakson 58,2 miljoonasta eurosta 60,9 miljoonaan euroon.

Liikevaihto kasvoi Euroopassa ja APAC-alueella ja pieneni Muu maailma –alueella tammi-syyskuussa 2015. Liikevaihto kasvoi suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 1,9 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 32,1 prosenttia. Liikevaihto Muu maailma –alueella pieneni 36,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

Teollisten sovellusten liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia 36,2 miljoonaan euroon 33,8 miljoonasta eurosta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014. Rakentaminen ja infrastruktuuri –asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia 13,9 (12,8) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Muut sovellukset –asiakastoimialan liikevaihto pieneni 6,9 prosenttia 10,8 (11,6) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.

 

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan

MEUR 1.7. –30.9.
2015
1.7. –30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –30.9.
2015
1.1. –30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2014
               
Eurooppa 14,0 15,6 -10,3 48,8 47,9 1,9 64,6
APAC 3,6 2,8 28,6 10,7 8,1 32,1 11,8
Muu maailma 0,5 0,6 -16,7 1,4 2,2 -36,4 2,9
Yhteensä 18,0 19,0 -5,0 60,9 58,2 4,6 79,3

Liikevaihto asiakastoimialan mukaan

MEUR 1.7. –30.9.
2015
1.7. –30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –30.9.
2015
1.1. –30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2014
               
Rakentaminen ja infrastruktuuri  
4,7
 
4,3
 
6,3
 
13,9
 
12,8
 
8,1
 
17,4
Teolliset sovellukset 9,8 10,8 -9,2 36,2 33,8 7,2 47,5
Muut sovellukset 3,6 3,9 -6,0 10,8 11,6 -6,9 14,3
Yhteensä 18,0 19,0 -5,0 60,9 58,2 4,6 79,3

Tuloskehitys

Heinä – syyskuu 2015

Exel Compositesin liikevoitto pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ja oli 2,6 (9,9) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi kannattavuutta. Kannattavuuteen vaikuttivat myös joidenkin asiakkaiden tilausten siirtymisestä johtuneet odotettua pienemmät volyymit.

Tammi – syyskuu 2015
Konsernin liikevoitto tammi – syyskuussa 2015 pieneni 3,8 miljoonaan euroon sisältäen -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (6,8 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 6,3 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluonteiset erät, -0,3 miljoonaa euroa, liittyvät yritysostokohteiden kartoittamiseen.

Australian yksikön kannattavuus parani verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kannattavuus ei ole vielä tyydyttävällä tasolla ja korjaavat toimenpiteet jatkuvat. Fokus on myynnin kasvattamisessa.

Konsernin nettorahoituserät olivat -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa katsauskaudella. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,5 (6,5) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,4 (4,2) miljoonaa euroa.

Rahoitusasema
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta tammi – syyskuussa 2015 oli positiivinen ja oli +2,9 (+6,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 0,1 (4,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,8 (2,4) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 8,5 (10,8) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 53,4 (53,8) miljoonaa euroa. Korollista vierasta pääomaa oli 8,2 (9,8) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -0,4 (-1,0) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma katsauskauden lopussa oli 29,9 (28,6) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 56,2 (53,1) prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli -1,2 (-3,5) prosenttia.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,36) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,8 (24,7) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 10,9 (22,0) prosenttia.

Liiketoiminnan kehittäminen ja strategian implementointi

Yhtiö on jatkanut mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamista. Olemme jatkaneet uuden konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa. Sen arvioidaan olevan käytössä kaikissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2016 aikana.

Tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot tammi – syyskuussa 2015 olivat 1,4 (1,3) miljoonaa euroa eli 2,2 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen.

Osake ja osakekurssi
Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut –toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa.

Syyskuun 2015 lopussa yhtiön osakepääoma oli 2 141 431,74 euroa ja osakkeita oli 11 896 843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.

Exel Composites ei omistanut omia osakkeita katsauskauden aikana.

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli katsauskauden aikana 9,85 (8,17) euroa, alin kurssi 6,56 (5,56) euroa ja päätöskurssi 6,64 (7,79) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 8,90 (6,31) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 168 132 (5 455 363) kappaletta, mikä vastaa 18,2 (45,9) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 79,0 (92,7) miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajat ja ilmoitukset
Exel Compositesilla oli 3 011 (2 666) osakkeenomistajaa 30.9.2015. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.

Exel Compositesille ei tehty liputusilmoituksia vuoden 2015 kolmannen neljänneksen aikana.

Merkittävät lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut tilikaudella olennaisia keskinäisiä liiketoimia.

Organisaatio ja henkilöstö
Exel Composites –konsernin palveluksessa 30.9.2015 oli yhteensä 495 (442) henkilöä, joista 213 (205) kotimaassa ja 286 (237) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi – syyskuussa 2015 oli 500 (427).

Ympäristö, terveys ja turvallisuus
Erityistä huomiota kiinnitetään työterveyteen ja –turvallisuuteen myös vuonna 2015. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 –sertifiointiprosessia jatketaan kaikissa konsernin yksiköissä.


Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiö on lisännyt resursseja toteuttaakseen pitkän aikavälin kasvustrategiaa. Tämän seurauksena liiketoiminnan kulut ovat kasvaneet. Merkittävin lähiajan liiketoimintariski koskee myynnin kasvun jäämistä ennustettua pienemmäksi ja sen negatiivista vaikutusta yhtiön kannattavuuteen. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys, valtiovallan sääntely ja talouskriisi euroalueella ovat edelleen riskejä yhtiölle. Australian yksikön kannattavuus on epätyydyttävä korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Lisätoimenpiteet ja uudelleenjärjestelykulut voivat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti.

Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Euroopan komission päättämät kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat uudet polkumyyntitullit saattavat vaikuttaa tulokseen negatiivisesti kohonneiden raaka-ainekustannusten muodossa. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.

Näkymät vuodelle 2015
Markkina on pysynyt vakaana ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle.


Tiedotustilaisuus
Exel Composites järjestää osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja medialle tänään perjantaina 23.10.2015 klo 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus
.

Vantaalla 23.10.2015

Exel Composites Oyj:n hallitus


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj,
puh. 050 511 8288 tai email
riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj,
puh. 050 3477 462 tai email
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla.


Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. – 30.9.2015

Laatimisperiaatteet:

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Exel Composites Oyj:n johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

  1.7. –
30.9.
2015
1.7. –
30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –
30.9.
2015
1.1. –
30.9.
2014
Muutos, % 1.1.  – 31.12. 2014
               
Liikevaihto 18 006 18 950 -5,0 60 853 58 182 4,6 79 253
               
Materiaalit ja palvelut  
-6 819
 
-6 876
 
0,8
 
-22 368
 
-21 142
 
-5,8
 
-29 134
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-6 005
 
 
 
-5 595
 
 
 
-7,3
 
 
 
-19 188
 
 
 
-16 623
 
 
 
-15,4
 
 
 
-22 691
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-721
 
 
-1 167
 
 
38,2
 
 
-2 157
 
 
-2 484
 
 
13,2
 
 
-3 115
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 033
 
-3 621
 
-11,4
 
-13 525
 
-11 660
 
-16,0
 
-16 133
Liiketoiminnan muut tuotot  
38
 
185
 
-79,5
 
190
 
545
 
-65,1
 
707
               
Liikevoitto 466 1 875 -75,1 3 805 6 818 -44,2 8 887
               
Rahoitustuotot ja -kulut  
-209
 
-22
 
-850,0
 
-324
 
-369
 
12,2
 
-430
               
Tulos ennen veroja  
257
 
1 853
 
-86,1
 
3 481
 
6 449
 
-46,0
 
8 457
               
Tuloverot -180 -962 81,3 -1 046 -2 212 52,7 -2 754
               
Tilikauden tulos  
78
 
891
 
-91,2
 
2 435
 
4 237
 
-42,5
 
5 702
               
               
Muut laajan tuloslaskelman erät:              
               
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:              
               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
-1 053
 
 
 
552
 
 
 
-290,8
 
 
 
116
 
 
 
1 484
 
 
 
-92,2
 
 
 
1 370
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot              
 
 
 
 
 
               
Erät joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi              
               
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot(+)/tappiot(-) verovaikutus huomioitu  
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
   
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
   
 
 
 
 
 
 
 
-90
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
 
-1 053
 
 
 
 
552
 
 
 
 
-290,8
 
 
 
 
116
 
 
 
 
1 484
 
 
 
 
-92,2
 
 
 
 
1 280
               
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
-975
 
 
1 443
 
 
-167,6
 
 
2 551
 
 
5 721
 
 
-55,4
 
 
6 983
               
Tiikauden tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
78
 
 
891
 
 
-91,2
 
 
2 435
 
 
4 237
 
 
-42,5
 
 
5 702
               
Tilikauden laajan tuloksen              
jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
-975
 
 
1 443
 
 
-167,6
 
 
2 551
 
 
5 721
 
 
-55,4
 
 
6 983
               
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
0,01
 
 
 
0,07
   
 
 
0,20
 
 
 
0,36
   
 
 
0,48

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  30.9.2015 30.9.2014 Muutos 31.12.2014
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 9 165 9 873 -708 9 676
Muut aineettomat hyödykkeet 486 634 -148 686
Aineelliset hyödykkeet 13 590 11 263 2 327 12 533
Laskennalliset verosaamiset 294 237 57 285
Sijoitukset 82 72 10 74
Pitkäaikaiset varat yhteensä 23 617 22 078 1 538 23 253
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 10 407 9 869 538 10 034
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 902 11 001 -99 10 906
Rahat ja pankkisaamiset 8 505 10 846 -2 341 8 218
Lyhytaikaset varat yhteensä 29 814 31 716 -1 902 29 158
Varat yhteensä 53 431 53 794 -363 52 411
         
Oma pääoma ja velat        
Oma pääoma        
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141
Muut rahastot 79 72 7 79
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
2 539
 
2 539
 
0
 
2 539
Muuntoerot 3 650 3 648 2 3 534
Kertyneet voittovarat 19 047 15 924 3 123 15 724
Tilikauden tulos 2 435 4 237 -1 802 5 702
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
29 891
 
28 561
 
1 330
 
29 720
Oma pääoma yhteensä 29 891 28 561 1 330 29 720
         
Pitkäaikaiset velat        
Pitkäaikaiset korolliset velat 3 629 4 328 -699 4 623
Pitkäaikaiset korottomat velat 479 440 39 454
Laskennallinen verovelka 507 472 35 505
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 523 5 506 -983 1 000
Ostovelat ja muut korottomat velat 14 402 14 488 -86 16 110
         
Velat yhteensä 23 540 25 233 -1 693 22 692
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 53 431 53 794 -363 52 411

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pääoma
Muut rahastot SVOP-rahasto Muunto
erot
Voitto
varat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
2 164
 
15 924
 
22 841
             
Laaja tulos  
 
 
 
 
 
1 484 4 237 5 721
Muut erät       0 0 0
Osingonjako         0 0
             
 
Oma pääoma 30.9.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
3 648
 
20 161
 
28 561
             
Oma pääoma 1.1.2015  
2 141
 
79
 
2 539
 
3 534
 
21 426
 
29 720
             
Laaja tulos  
 
 
 
 
 
1 16 2 435 2 551
Muut erät         0 0
Osingonjako         -2 379 -2 379
             
Oma pääoma 30.9.2015  
2 141
 
79
 
2 539
 
3 650
 
21 482
 
29 891

 

  
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

 

  1.1. –
30.9.
2015
1.1. –
30.9.
2014
Muutos 1.1. –
31.12.
2014
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 2 435 4 237 -1 802 5 702
Oikaisut tilikauden voittoon 3 847 5 931 -2 084 7 425
Käyttöpääoman muutos -1 486 -1 366 -120 455
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 4 796 8 802 -4 006 13 582
Maksetut korot -59 -143 84 -167
Saadut korot 6 45 -39 56
Muut rahoituserät -266 -143 -123 -328
Maksetut verot -1 569 -1 708 139 -2 464
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 2 908 6 853 -3 945 10 679
         
Investointien nettorahavirrat      
         
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-2 765
 
-2 406
 
-359
 
-4 354
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0
         
Investointien nettorahavirrat -2 765 -2 406 -359 -4 354
         
Rahoituksen rahavirrat        
Maksullinen osakeanti 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 5 000 -5 000 5 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 000 -2 840 1 840 -2 840
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 3 523 -5 194 8 717 -9 700
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos 0 -5 5 -5
Ylimääräinen pääomanpalautus 0 0 0 0
Maksetut osingot -2 379 0 -2 379 0
Rahoituksen nettorahavirrat 144 -3 039 3 183 -7 545
         
Rahavarojen muutos 287 1 408 -1 121 -1 220
         
Rahavarat tilikauden alussa 8 218 9 438 -1 220 9 438
Rahavarojen muutos 287 1 408 -1 121 -1 220
Rahavarat tilikauden lopussa 8 505 10 846 -2 341 8 218

  

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  III/
2015
II/
2015
I/
2015
IV/
2014
III/
2014
II/
2014
I/
2014
               
               
Liikevaihto 18 006 21 352 21 495 21 071 18 950 21 420 17 811
Materiaalit ja palvelut  
-6 819
 
-7 778
 
-7 771
 
-7 992
 
-6 876
 
-8 290
 
-5 976
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-6 005
 
 
 
-6 733
 
 
 
-6 450
 
 
 
-6 068
 
 
 
-5 595
 
 
 
-5 635
 
 
 
-5 393
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-721
 
 
-725
 
 
-711
 
 
-631
 
 
-1 167
 
 
-654
 
 
-663
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 033
 
-4 937
 
-4 556
 
-4 473
 
-3 621
 
-3 949
 
-4 089
Liiketoiminnan muut tuotot  
38
 
169
 
-16
 
162
 
185
 
161
 
200
               
Liikevoitto 466 1 348 1 991 2 069 1 875 3 054 1 890
               
Rahoitustuotot ja -kulut  
-209
 
-187
 
72
 
-62
 
-22
 
-118
 
-229
               
Tulos ennen veroja  
257
 
1 161
 
2 063
 
2 007
 
1 853
 
2 935
 
1 661
               
Tuloverot -180 -361 -506 -542 -962 -706 -545
               
Tilikauden tulos  
78
 
800
 
1 557
 
1 466
 
891
 
2 229
 
1 116
               
Tulos/osake euroa  
0,01
 
0,07
 
0,13
 
0,12
 
0,07
 
0,19
 
0,09
Tulos/osake laimennettu  euroa  
 
0,01
 
 
0,07
 
 
0,13
 
 
0,12
 
 
0,07
 
 
0,19
 
 
0,09
Keskimääräinen osakemäärä  laimentamaton  1.000 kpl  
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
Keskimääräinen osakemäärä  laimentamaton  1.000 kpl  
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
 
 
 
11 897
Henkilöstö keskimäärin  
500
 
513
 
487
 
451
 
437
 
427
 
418

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  30.9.2015 30.9.2014
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 733
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 951 721
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 853 1 111
     
Muut vastuut 6 6

   

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  30.9.2015 30.9.2014
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 2 400 3 000
Ostetut korko-optiot 0 0

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. – 30.9.
2015
1.1. –
30.9.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2014
         
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 60 853 58 182 4,6 79 253
Liikevoitto 3 805 6 818 -44,2 8 887
% liikevaihdosta 6,3 11,7   11,2
Tulos ennen veroja 3 481 6 449 -46,0 8 457
% liikevaihdosta 5,7 11,1   10,7
Tilikauden tulos 2 435 4 237 -42,5 5 702
% liikevaihdosta 4,0 7,3   7,2
         
Oma pääoma 29 891 28 561 4,7 29 720
Korolliset velat 8 152 9 834 -17,1 5 623
Rahavarat 8 505 10 846 -21,6 8 218
Korolliset nettovelat -354 -1 012 65,0 -2 595
Sijoitettu pääoma 38 043 38 395 -0,9 35 342
Omanpääoman tuotto, % 10,9 22,0   21,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,8 24,7   25,2
Omavaraisuus, % 56,2 53,1   56,9
Velkaantumisaste, % -1,2 -3,5   -8,7
         
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2 765 2 406 14,9 4 354
% liikevaihdosta 4,5 4,1   5,5
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 363 1 284 6,2 1 837
% liikevaihdosta 2,2 2,2   2,3
         
Saadut tilaukset 62 908 63 904 -1,6 82 327
Konsernin tilauskanta
 
14 259 15 697 -9,2 12 833
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,20 0,36   0,48
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,20 0,36   0,48
Oma pääoma/osake, euroa 2,51 2,40   2,50
         
Osakkeiden määrä 1000 kpl        
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897
         
Henkilöstö keskimäärin 500 427 17,1 433

 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit