Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.9.2013

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  31.10.2013 klo 9.00   

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

HEINÄ – SYYSKUU 2013 LYHYESTI

- Liikevaihto oli 17,1 (17,1) miljoonaa euroa vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 1,5 (1,4) miljoonaan euroon eli 8,5 (8,0) prosenttiin liikevaihdosta
- Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa (sisältäen -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) verrattuna 1,4 miljoonaan euroon vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä eli 6,3 (8,0) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen ja oli +2,3 (+0,3) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,07) euroa
- Riku Kytömäki nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi syyskuussa. Hän aloittaa tehtävässä 2.1.2014

TAMMI – SYYSKUU 2013 LYHYESTI

- Liikevaihto oli 51,5 (57,4) miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, 10,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,7 (5,0) miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana eli 7,2 (8,7) prosenttia liikevaihdosta
- Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 3,4 miljoonaa euroa (sisältäen -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) verrattuna 5,0 miljoonaan euroon vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla eli 6,5 (8,7) prosenttia liikevaihdosta  
- Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen ja oli +4,9 (+3,8) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,29) euroa

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näkyvyys on heikko ja markkinapaineen odotetaan jatkuvan vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostusta myyntiin ja kustannusten sopeuttamista vastaamaan markkinatilannetta. Lisäsopeutustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, ja ne saattavat vaikuttaa tulokseen lyhyellä aikavälillä, mutta parantaa pitkän aikavälin kassavirtaa ja kannattavuutta. 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

”Keski-Euroopan markkinatilanne jatkui haastavana. Liikevaihto oli 17,1 (17,1) miljoonaa euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Kysyntä kasvoi rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä, telekommunikaatiossa sekä sähkö- ja koneteollisuudessa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012. Markkinakysyntä pieneni kuljetusvälineteollisuudessa, energiateollisuudessa sekä paperikoneteollisuudessa verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen. 

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 1,5 (1,4) miljoonaan euroon eli 8,5 (8,0) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli vahvasti positiivinen,+2,3 (+0,3) miljoonaa euroa, johtuen hyvästä käyttöpääoman hallinnasta.

Investointipäätös uudesta Mäntyharjun tehtaalle sijoitettavasta laminaattituotantolinjasta tehtiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Investointi mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen erikoislaminaatteihin ja kasvun useissa markkinasegmenteissä.

Vuoden 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Exel Composites on kehittänyt edelleen useita uusia asiakaskohtaisesti räätälöityjä sovelluksia erityisesti rakennus- ja infrastruktuuri-, koneteollisuus- ja kuljetusvälineteollisuusmarkkinasegmentteihin. 

Korjaavat toimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa Ison-Britannian liiketoimintayksikköön positiivisesti. Korjaavia toimenpiteitä jatketaan Australiassa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Suomen yksiköiden yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen elokuussa. Operatiivinen fokuksemme on myynnissä sekä tuotannon tehokkuuden ja saannon parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä. 

Yleisen markkinatilanteen odotetaan jatkuvan ennallaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Komposiittimarkkinan arvioidaan kehittyvän pidemmällä aikajänteellä positiivisesti. Exel Composites on markkinajohtaja komposiittiprofiileissa ja sillä on vahva tase. Olemme erinomaisessa asemassa kasvattaaksemme liiketoimintaamme markkinoiden elpyessä. Nyt on oikea aika luovuttaa yhtiö Riku Kytömäelle Exel Compositesin nostamiseksi seuraavalle tasolle.”

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa
(tilintarkastamaton)

  1.7. –
30.9.
2013
1.7. –
30.9.
2012
Muutos,
%
1.1. –
30.9.
2013
1.1.–30.9.
2012
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2012
               
Liikevaihto 17,1 17,1 0,1 51,5 57,4 -10,2 76,0
Liikevoitto 1,1 1,4 -20,6 3,4 5,0 -33,0 3,4
% liikevaihdosta  
6,3
 
 
8,0
 
 
 
6,5
 
8,7
   
4,5
Tilikauden tulos  
0,6
 
0,9
 
-35,6
 
2,3
 
3,5
 
-34,6
 
2,0
               
Oma pääoma 28,6 33,2 -13,9 28,6 33,2 -13,9 31,4
Korollinen nettovelka  
-0,4
 
2,6
 
117,2
 
-0,4
 
2,6
 
117,2
 
-1,1
Sijoitettu pääoma  
35,8
 
43,4
 
-17,5
 
35,8
 
43,4
 
-17,5
 
39,6
Oman pääoman tuotto, %  
 
8,1
 
 
10,8
 
 
 
 
 
10,2
 
 
13,7
   
 
6,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
12,1
 
 
12,7
   
 
11,9
 
 
15,6
   
 
8,4
Omavaraisuusaste, %  
58,9
 
59,0
   
58,9
 
59,0
   
61,0
Velkaantumisaste, %  
-1,6
 
 
7,8
   
-1,6
 
7,8
   
-3,4
               
Tulos/osake, euroa  
0,05
 
0,07
   
0,19
 
0,29
   
0,17
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,05
 
 
0,07
   
 
0,19
 
 
0,29
   
 
0,17
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,41
 
 
2,79
   
 
2,41
 
 
2,79
   
 
2,64
           
                         

   

IFRS-RAPORTOINTI 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. 

TULOSKEHITYS

1.7. – 30.9.2013

Keski-Euroopan markkinatilanne jatkui haastavana. 

Konsernin heinä–syyskuun 2013 liikevaihto oli 17,1 (17,1) miljoonaa euroa. Kysyntä kasvoi rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä, telekommunikaatiossa sekä sähkö- ja koneteollisuudessa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012. Markkinakysyntä pieneni kuljetusvälineteollisuudessa, energiateollisuudessa sekä paperikoneteollisuudessa verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen.

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani 1,5 (1,4) miljoonaan euroon eli 8,5 (8,0) prosenttiin liikevaihdosta. Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 1,1 (1,4) miljoonaa euroa (sisältäen -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli 6,3 (8,0) prosenttia liikevaihdosta vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoon sisältyy toimitusjohtajan vaihdoksesta aiheutuvia kertaluonteisia eriä -0,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli vahvasti positiivinen, +2,3 (+0,3) miljoonaa euroa, johtuen hyvästä käyttöpääoman hallinnasta.

Emoyhtiön paikallisessa tilinpäätöksessä tehdään Australian tytäryhtiöosakkeita koskeva 5,5 miljoonan euron suuruinen arvonalennuskirjaus. Arvonalentumiskirjaus emoyhtiössä ei vaikuta konsernin taloudellisiin lukuihin, mutta pienentää jakokelpoisia voittovaroja. 

Investointipäätös uudesta Mäntyharjun tehtaalle sijoitettavasta laminaattituotantolinjasta tehtiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Investointi mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen erikoislaminaatteihin ja kasvun useissa markkinasegmenteissä.

1.1 – 30.9.2013

Konsernin liikevaihto tammi–syyskuussa 2013 oli 51,5 (57,4) miljoonaa euroa eli 10,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla.

Konsernin tammi–syyskuun 2013 liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,7 (5,0) miljoonaa euroa eli 7,2 (8,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 3,4 (5,0) miljoonaa euroa (sisältäen -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) eli 6,5 (8,7) prosenttia liikevaihdosta. Heikentynyt liikevoitto johtuu pääasiallisesti pienentyneestä myynnistä erityisesti Suomen yksiköissä. Toisaalta säästöohjelma ja muut korjaavat toimenpiteet vaikuttivat liikevoittoon positiivisesti. 

Vuoden 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Exel Composites on kehittänyt edelleen useita uusia asiakaskohtaisesti räätälöityjä sovelluksia erityisesti rakennus- ja infrastruktuuri-, koneteollisuus- ja kuljetusvälineteollisuusmarkkinasegmentteihin. 

Konsernin nettorahoituskulut tammi–syyskuussa 2013 olivat -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,1 (4,7) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,3 (3,5) miljoonaa euroa.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,29) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,9 (15,6) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 10,2 (13,7) prosenttia.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen ja oli 4,9 (3,8) miljoonaa euroa johtuen erityisesti käyttöpääoman pienenemisestä. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 3,0 (1,6) miljoonaa euroa. 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 7,6 (7,5) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 48,7 (56,5) miljoonaa euroa. 

Korollista vierasta pääomaa oli 7,2 (10,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -0,4 (2,6) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 5,0 miljoonalla eurolla ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 4,0 miljoonaa euroa. 

Konsernin oma pääoma oli 28,6 (33,2) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 58,9 (59,0) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli -1,6 (7,8) prosenttia. 

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,9 (2,1) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot katsauskauden aikana olivat 2,0 (2,1) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ

Exel Composites –konsernin palveluksessa 30.9.2013 oli yhteensä 426 (431) henkilöä, joista 205 (197) kotimaassa ja 221 (233) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 431 (432). Vuokratyövoimasta on pääosin luovuttu toistaiseksi. Lisäksi Suomessa osa kunnossapidon toiminnoista siirtyi itse hoidettavaksi, mikä lisäsi omaa henkilöstöä 8 henkilöä.

Suomen yksiköitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen elokuussa 2013. Neuvottelujen tuloksena 12 työntekijän työsuhde päättyy Joensuun yksikössä. Yhteistoimintaneuvotteluista ei syntynyt yhtiölle kertaluonteisia kuluja. Joustojen lisäämiseksi työntekijöillä otetaan käyttöön kaikissa Suomen yksiköissä työehtosopimuksen mukaiset monipuoliset työajat. Osa toimihenkilöstä ja ylemmistä toimihenkilöistä lomautetaan kaikissa Suomen yksiköissä.

Korjaavat toimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa Ison-Britannian liiketoimintayksikköön positiivisesti. Korjaavia toimenpiteitä jatketaan Australiassa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Operatiivinen fokuksemme on myynnissä sekä tuotannon tehokkuuden ja saannon parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

Vuoden 2011 loppupuolella aloitettua ExelWay-projektia jatkettiin. Projekti tähtää yhteistyön parantamiseen ja prosessien yhtenäistämiseen yksiköiden välillä. Projektin tulokset mukaan lukien uudet ja tehokkaat liiketoimintaprosessit ja parhaat käytänteet otetaan käyttöön projektin edistyessä.

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

30.9.2013 yhtiön osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana.

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

OSAKEKURSSI JA VAIHTO

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 6,50 (8,79) euroa, alin kurssi 5,10 (6,00) euroa ja päätöskurssi 5,80 (6,48) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 5,82 (7,45) euroa. 

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 822.895 (674.931) kappaletta, mikä vastaa 6,9 (5,7) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 69,0 (77,1) miljoonaa euroa. 

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

Exel Compositesilla oli 2.738 (2.710) osakkeenomistajaa 30.9.2013. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Exel Compositesille ei tehty liputusilmoituksia katsauskauden aikana. 

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja jatkuvaa talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Korjaavien toimenpiteiden onnistuminen ja mahdolliset rakennemuutoksista ja arvonalentumisista aiheutuvat kulut voivat vaikuttaa kannattavuuteen. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. 

MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA

Kari Loukola nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8.2013 alkaen tavoitteena myynnin ja kannattavan kasvun vahvistaminen.

Riku Kytömäki nimitettiin syyskuussa 2013 Exel Compositesin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 2.1.2014 Vesa Korpimiehen seuraajana. Vesa Korpimies jatkaa toimitusjohtajana kunnes Riku Kytömäki ottaa vastaan toimitusjohtajan tehtävät.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Australian yksiköt yhdistetään ja sijoitetaan yhdelle paikkakunnalle. Brisbanen yksikkö siirretään Melbournen tehtaan yhteyteen. Siirto vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2013 neljännen neljänneksen tulokseen, mutta parantaa kannattavuutta vuonna 2014.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näkyvyys on heikko ja markkinapaineen odotetaan jatkuvan vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostusta myyntiin ja kustannusten sopeuttamista vastaamaan markkinatilannetta. Lisäsopeutustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, ja ne saattavat vaikuttaa tulokseen lyhyellä aikavälillä, mutta parantaa pitkän aikavälin kassavirtaa ja kannattavuutta. 

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa
(tilintarkastamaton)

  1.7. –
30.9.
2013
1.7. –
30.9.
2012
Muutos,
%
1.1. –
30.9.
2013
1.1. – 
30.9.
2012
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2012
               
Liikevaihto 17 075 17 054 0,1 51 520 57 364 -10,2 75 998
               
Materiaalit ja palvelut  
-6 709
 
-6 706
 
0,0
 
-19 594
 
-22 316
 
12,2
 
-29 986
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-4 983
 
 
 
-4 422
 
 
 
-12,7
 
 
 
-15 740
 
 
 
-15 982
 
 
 
1,5
 
 
 
-21 077
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-650
 
 
-619
 
 
-5,0
 
 
-2 007
 
 
-2 083
 
 
3,6
 
 
-5 387
Liiketoiminnan muut kulut  
 
-3 731
 
 
-4 052
 
 
7,9
 
 
-11 223
 
 
-12 712
 
 
11,7
 
 
-17 057
Liiketoiminnan muut tuotot  
 
79
 
 
107
 
 
-26,2
 
 
401
 
 
736
 
 
-45,5
 
 
909
               
Liikevoitto 1 081 1 362 -20,6 3 357 5 007 -33,0 3 399
               
Rahoitustuotot ja -kulut  
 
-271
 
 
-206
 
 
-31,6
 
 
-295
 
 
-319
 
 
7,5
 
 
-428
               
Tulos ennen veroja  
 
810
 
 
1 156
 
 
-29,9
 
 
3 062
 
 
4 688
 
 
-34,7
 
 
2 971
               
Tuloverot -237 -266 10,9 -772 -1 186 34,9 -940
               
Tilikauden tulos  
573
 
890
 
-35,6
 
2 290
 
3 502
 
-34,6
 
2 031
               
               
Muut laajan tuloslaskelman erät:
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
             
               
Ulkomaiseen yksikköön lliittyvät muuntoerot  
 
 
 
 
-162
 
 
 
 
 
-23
 
 
 
 
 
604,3
 
 
 
 
 
-1 553
 
 
 
 
 
638
 
 
 
 
 
343,4
 
 
 
 
 
133
               
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
 
 
 
-162
 
 
 
 
 
 
-23
 
 
 
 
 
 
604,3
 
 
 
 
 
 
-1 553
 
 
 
 
 
 
638
 
 
 
 
 
 
343,4
 
 
 
 
 
 
133
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
411
 
 
867
 
 
-52,6
 
 
737
 
 
4 140
 
 
-82,2
 
 
2 164
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
573
 
 
890
 
 
-35,6
 
 
2 290
 
 
3 502
 
 
-34,6
 
 
2 031
               
TIlikauden laajan tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
411
 
 
867
 
 
-52,6
 
 
737
 
 
4 140
 
 
-82,2
 
 
2 164
               
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
 
 
 
0,05
 
 
 
 
 
 
0,07
   
 
 
 
 
 
0,19
 
 
 
 
 
 
0,29
   
 
 
 
 
 
0,17

 

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  30.9.2013 30.9.2012 Muutos 31.12.2012          
                   
VARAT                  
Pitkäaikaiset varat                  
Liikearvo 9 850 12 192 -2 342 10 898          
Muut aineettomat hyödykkeet  
 
950
 
 
1 720
 
 
-770
 
 
1 220
         
Aineelliset hyödykkeet  
10 670
 
11 669
 
-999
 
10 681
         
Laskennalliset verosaamiset  
846
 
108
 
738
 
752
         
Sijoitukset 65 65 0 64          
Pitkäaikaiset varat yhteensä  
22 381
 
25 754
 
-3 373
 
23 615
         
                   
Lyhytaikaiset varat                  
Vaihto-omaisuus  
8 320
 
10 445
 
-2 125
 
9 129
         
Myyntisaamiset ja muut saamiset  
 
10 342
 
 
12 725
 
 
-2 383
 
 
9 513
         
Rahat ja pankkisaamiset  
 
7 625
 
 
7 533
 
 
92
 
 
9 245
         
Lyhytaikaiset varat yhteensä  
26 288
 
30 703
 
-4 415
 
27 887
         
Varat yhteensä 48 669 56 457 -7 788 51 502          
                   
OMA PÄÄOMA JA VELAT                  
Oma pääoma                  
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141          
Muut rahastot 72 45 27 45          
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
 
 
8 488
 
 
 
8 488
 
 
 
0
 
 
 
8 488
         
Muuntoerot 2 784 4 842 -2 058 4 337          
Kertyneet voittovarat  
12 845
 
14 223
 
-1 378
 
14 396
         
Tilikauden tulos  
2 290
 
3 502
 
-1 212
 
2 031
         
                   
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
 
 
 
28 621
 
 
 
 
33 241
 
 
 
 
-4 620
 
 
 
 
31 438
         
Oma pääoma yhteensä  
28 621
 
33 241
 
-4 620
 
31 438
         
                   
Pitkäaikaiset velat                  
Pitkäaikaiset korolliset velat  
1 770
 
8 132
 
-6 362
 
8 168
         
Pitkäaikaiset korottomat velat  
 
409
 
 
413
 
 
-4
 
 
411
         
Laskennallinen verovelka  
374
 
414
 
-40
 
377
         
                   
Lyhytaikaiset velat                  
Lyhytaikaiset korolliset velat  
5 407
 
2 010
 
3 397
 
11
         
Ostovelat ja muut korottomat velat  
 
 
12 088
 
 
 
12 247
 
 
 
-159
 
 
 
11 098
         
                   
Velat yhteensä 20 048 23 217 -3 169 20 064          
                   
Oma pääoma ja velat yhteensä  
 
48 669
 
 
56 457
 
 
-7 788
 
 
51 502
         

 

 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pää
oma
Muut rahastot SVOP-rahas
to
Muunto-erot Voitto
varat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2012  
2 141
 
30
 
8 488
 
4 204
 
20 255
 
35 118
             
Laaja tulos       638 3 502 4 140
Muut erät   15     -84 -69
Osingonjako         -5 948 -5 948
             
Oma pääoma 30.9.2012  
2 141
 
45
 
8 488
 
4 842
 
17 725
 
33 241
             
Oma pääoma 1.1.2013  
2 141
 
45
 
8 488
 
4 337
 
16 427
 
31 438
             
Laaja tulos       -1 553 2 290 737
Muut erät   27     -13 15
Osingonjako         -3 569 -3 569
             
Oma pääoma 30.9.2013  
2 141
 
72
 
8 488
 
2 784
 
15 135
 
28 621

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. –
30.9.
2013
1.1. –
30.9.
2012
Muutos 1.1. – 31.12.
2012
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 2 290 3 502 -1 212 2 031
Oikaisut tilikauden voittoon 2 877 3 782 -905 7 170
Käyttöpääoman muutos 902 -1 508 2 410 1 223
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 6 069 5 776 293 10 424
Maksetut korot -176 -186 10 -259
Saadut korot 16 68 -52 80
Muut rahoituserät -150 -30 -120 -155
Maksetut verot -886 -1 877 991 -1 897
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  
4 873
 
3 751
 
1 122
 
8 193
         
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-1 916
 
-2 118
 
202
 
-2 846
Hyödykkeiden luovutustulot 0 16 -16 16
         
Investointien nettorahavirrat -1 916 -2 102 186 -2 830
         
Rahoituksen rahavirrat        
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 000 0 -5 000 0
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 4 000 2 000 2 000 0
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos -8 -8 0 -10
Maksetut osingot -3 569 -5 948 2 379 -5 948
Rahoituksen nettorahavirrat -4 577 -3 956 -621 -5 958
         
Rahavarojen muutos -1 620 -2 307 687 -595
         
Rahavarat tilikauden alussa 9 245 9 840 -595 9 840
Rahavarojen muutos -1 620 -2 307 687 -595
Rahavarat tilikauden lopussa 7 625 7 533 92 9 245

 

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  III/
2013
II/
2013
I/
2013
 
IV/
2012
III/
2012
II/
2012
I/
2012
               
Liikevaihto 17 075 17 548 16 897 18 634 17 054 19 791 20 519
Materiaalit ja palvelut  
-6 709
 
-6 455
 
-6 430
 
-7 670
 
-6 706
 
-7 491
 
-8 119
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
-4 983
 
 
-5 448
 
 
-5 309
 
 
-5 095
 
 
-4 422
 
 
-5 942
 
 
-5 618
Poistot ja arvonalentumiset  
-650
 
-684
 
-673
 
-3 304
 
-619
 
-723
 
-742
Liiketoiminnan muut kulut  
-3 731
 
-3 510
 
-3 981
 
-4 345
 
-4 052
 
-4 209
 
-4 452
Liiketoiminnan muut tuotot  
79
 
159
 
163
 
173
 
107
 
390
 
240
               
Liikevoitto 1 081 1 609 666 -1 608 1 362 1 816 1 828
               
Rahoitustuotot ja -kulut  
-271
 
-48
 
24
 
-109
 
-206
 
-30
 
-83
               
Tulos ennen veroja  
810
 
1 562
 
691
 
-1 717
 
1 156
 
1 786
 
1 745
 
Tuloverot
 
-237
 
-399
 
-136
 
246
 
-266
 
-485
 
-435
               
 
Tilikauden tulos
 
573
 
1 162
 
555
 
-1 471
 
890
 
1 302
 
1 310
               
Tulos/osake, euroa  
0,05
 
0,10
 
0,05
 
-0,12
 
0,07
 
0,11
 
0,11
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,05
 
 
0,10
 
 
0,05
 
 
-0,12
 
 
0,07
 
 
0,11
 
 
0,11
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton              
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,    
 
 
         
1.000 kpl 11 897
 
11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
427
 
427
 
436
 
431
 
433
 
435
 
428

 

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  30.9.2013 30.9.2012
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 733 2 733
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
878
 
789
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 587
 
2 972
     
Muut vastuut 6 6

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  30.9.2013 30.9.2012
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 5 000 5 000

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. – 
30.9.
2013
1.1. –
30.9.
2012
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2012
         
Liikevaihto 51 520 57 364 -10,2 75 998
Liikevoitto 3 357 5 007 -33,0 3 399
% liikevaihdosta  
6,5
 
8,7
   
4,5
Tulos ennen veroja  
3 062
 
4 688
 
-34,7
 
2 971
% liikevaihdosta  
5,9
 
8,2
 
 
 
3,9
Tilikauden tulos  
2 290
 
3 502
 
-34,6
 
2 031
% liikevaihdosta  
4,4
 
6,1
 
 
 
2,7
         
Oma pääoma 28 621 33 241 -13,9 31 438
Korolliset velat 7 177 10 142 -29,2 8 179
Rahavarat 7 625 7 533 1,2 9 245
Korolliset nettovelat  
-448
 
2 609
 
117,2
 
-1 066
Sijoitettu pääoma  
35 798
 
43 383
 
-17,5
 
39 617
Oman pääoman tuotto, %  
 
10,2
 
 
13,7
 
 
 
 
 
6,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
11,9
 
 
15,6
   
 
8,4
Omavaraisuus, %  
58,9
 
59,0
   
61,0
Velkaantumisaste, %  
-1,6
 
7,8
   
-3,4
         
Bruttoinvestoinnit  
1 916
 
2 118
 
 
-9,5
 
2 846
% liikevaihdosta 3,7 3,7   3,7
Tutkimus- ja kehitysmenot  
1 174
 
1 191
 
-1,4
 
1 606
% liikevaihdosta  
2,3
 
2,1
   
2,1
         
Konsernin tilauskanta  
10 500
 
13 732
 
-23,0
 
10 677
         
Tulos/osake, laimentamaton, euroa  
 
0,19
 
 
0,29
 
 
-34,5
 
 
0,17
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,19
 
 
0,29
 
 
-34,5
 
 
0,17
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,41
 
 
2,79
 
 
-13,6
 
 
2,64
         
Osakkeiden määrä 1.000 kpl        
 - laimentamaton, keskimäärin  
 
11 897
 
 
11 897
 
 
0,0
 
 
11 897
 - laimennettu, keskimäärin  
11 897
 
11 897
 
0,0
 
11 897
         
Henkilöstö keskimäärin  
431
 
432
 
-0,2
 
431

 

TIEDOTUSTILAISUUS

Exel Composites järjestää tänään torstaina 31.10.2013 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.
 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus. 

 

Vantaalla 31.10.2013

 

Exel Composites Oyj                                  Vesa Korpimies

Hallitus                                                       toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit