Exel Composites Oyj:n tulostiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2012

EXEL COMPOSITES OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS       15.12.2011 klo 12.15  1 (1)

EXEL COMPOSITES OYJ:N TULOSTIEDOTTAMINEN JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VUONNA 2012

Exel Composites Oyj:n tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2012 ovat seuraavat:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2011: perjantai 17.2.2012 noin klo 9
Sähköinen vuosikertomus 2011: perjantai 9.3.2012
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu: perjantai 4.5.2012 noin klo 9
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: keskiviikko 25.7.2012 noin klo 10
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: perjantai 26.10.2012 noin klo 9

Exel Composites noudattaa 14 päivän hiljaista aikaa ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tuona aikana ei järjestetä sijoittajatapaamisia eikä kommentoida tulosennusteita.

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2012 klo 10.30 Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Yhtiön hallitus julkaisee yhtiökokouskutsun 1.3.2012. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi esittää kirjallisen pyynnön yhtiön hallitukselle erityisen asian asettamiseksi seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Exel Composites Oyj:n hallitukselle viimeistään keskiviikkona 1.2.2012 osoitteeseen Exel Composites Oyj, Yhtiökokous, Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen investor@exelcomposites.com. 

Pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat julkaisemisen jälkeen luettavissa yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vantaalla 15.12.2011

 EXEL COMPOSITES OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa