Exel-konsernin Suomen yksiköiden yt-neuvottelut päättyivät

EXEL COMPOSITES OYJ    PÖRSSITIEDOTE  31.7.2009 klo 13.00   1 (2)
EXEL-KONSERNIN SUOMEN YKSIKÖIDEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

Exel-konsernin Suomen yksiköitä koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen
31.7.2009. 

Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta. Arvioitu
tuotantohenkilöstön vähentämistarve oli enintään 34 henkilöä. Toimihenkilöiden
osalta arvioitu henkilöstön vähentämistarve oli enintään 14 henkilöä. 

Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien vakinaisten työsuhteiden määrä on
täsmentynyt 19:ksi. Tästä määrästä pyritään selvittämään mahdollisuuksia eläke-
tai osa-aikajärjestelyihin seitsemän henkilön osalta. Irtisanottavista
vakinaisista työsuhteista 11 koskee työntekijöitä ja 8 toimihenkilöitä.
Työntekijöiden irtisanomiset koskevat Kivaran tehdasta. Toimihenkilöiden osalta
irtisanomiset koskevat kaikkia konsernin Suomen yksiköitä. Työntekijöiden
määräaikaisia työsuhteita päättyy lisäksi 7 ja toimihenkilöiden määräaikaisia
työsuhteita 1. Myös sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden toimenkuvia,
tehtäviä ja työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan tarvittaessa vastaamaan
uutta tilannetta. 

Lisäksi annetaan koko Suomen henkilöstöä koskeva lomautusvaroitus, joka
mitoitetaan neuvotteluesityksen mukaisesti. Lomautusvaroitus on voimassa vuoden
2010 loppuun saakka. 

Henkilöstön merkittävä väheneminen tapahtuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Täten
järjestelyjen odotetaan vaikuttavan konsernin tulokseen vasta vuonna 2010. 

Markkinatilanteen kehittymistä seurataan konsernissa jatkuvasti, ja
tarvittaessa muutoksiin reagoidaan nopeasti. 

Irtisanomisten jälkeen Exel-konsernin Suomen yksiköissä työskentelee 178
henkilöä. Vantaalla 31.7.2009


EXEL COMPOSITES OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai
email vesa.korpimies@exel.net 
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi 


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com 


EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on
maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan
kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden
sarjassa.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa