Exel Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE 27.2.2008 klo 11.20  1 (1)

EXEL OYJ:N HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE 

Exelin hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa 10.4.2008 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
päätetään nykyinen viisi ja että hallituksen nykyiset jäsenet Kari Haavisto,
Peter Hofvenstam ja Vesa Kainu valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi
nimitysvaliokunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan KTM
Göran Jönsson (s. 1947) ja DI, ekonomi Heikki Mairinoja (s. 1947). 

Göran Jönsson on Ruotsin kansalainen ja toimii tällä hetkellä Exelin
toimitusjohtajana. Heikki Mairinoja on aiemmin toiminut mm. Oy G.W. Sohlberg
Ab:n toimitusjohtajana ja Uponor-konsernin toimitusjohtajana. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että Peter Hofvenstam valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi. 

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen aiemmista jäsenistä Ove Mattsson ja Esa Karppinen eivät enää olleet
käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen palkkiot pidetään
ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 euron
vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen
jäsenelle maksetaan 14.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio
hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista
hallitustehtävistä. Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että matkakustannukset ja
muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen ehdotuksia kannattavat osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 40
prosenttia Exel Oyj:n osakkeista. 

Vantaalla 27.2.2008 

EXEL OYJ


Hallitus		


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Göran Jönsson, Exel Oyj, puh. +46 708 430 110 tai email
goran.jonsson@exel.fi 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa