Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

EXEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.5.2008 klo 13.30    1 (12) 

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008                   

Yhteenveto                                   

- Liikevaihto pieneni 24,1 (28,8) miljoonaan euroon vuoden 2008 ensimmäisellä  
neljänneksellä ollen 16 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2007 vastaavalla   
ajanjaksolla                                  
- Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa verrattuna 3,5 miljoonaan euroon     
edellisvuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, eli 5,6 % (12,2 %)       
liikevaihdosta                                 
- Heikommat markkinaolosuhteet Exel Compositesin osalta johtivat liikevoiton  
laskuun, joka oli 2,9 (4,3) miljoonaa euroa                   
- Epätyydyttävä Exel Sports Brandsin kehitys jatkui ja liiketappio oli -1,4   
(-0,7) miljoonaa euroa                             
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,19) euroa            
- Katsauskauden jälkeen allekirjoitettiin sopimus outdoor-liiketoiminnan    
siirrosta Karhu Sportsille                           
- Konsernin koko vuoden 2008 liiketuloksen ennen veroja odotetaan olevan    
negatiivinen                                  

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies:                         

“Myynnin pieneneminen ja lisääntynyt hintakilpailu vaikuttivat Exel Compositesin
liikevoittoon negatiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Heikentynyt   
myynti johtui pääasiallisesti hankintakäytäntöjen muuttumisesta         
tuulienergiasegmentissä sekä Saksassa sijainneen Plastics-liiketoiminnan    
myynnistä. Lisäksi rakennusteollisuussegmentti pehmeni joidenkin projektien   
lykkääntymisen vuoksi.”                             

”Exel Sports Brandsin myynti oli odotusten mukainen vaikkakin alhaisempi kuin  
vuonna 2007. Liiketoiminta kärsi edelleen korkeasta kustannustasosta, mikä johti
merkittävään liiketappioon. Olemme tänään allekirjoittaneet sopimuksen Exel   
Sports Brandsin outdoor-liiketoiminnan siirosta Karhu Sportsille, joka on yksi 
Suomen johtavista urheiluvälinevalmistajista. Tämä sopimus takaa Exel-merkkisten
sauvojen olemassaolon ja jakelun urheiluvälinemarkkinoilla tavalla, joka tukee 
Exel-konsernin kannattavuutta. Exel voi nyt paremmin keskittyä         
avainliiketoimintaansa, eli Exel Compositesiin.”                


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa                  
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  1.1. - |   1.1. - |  Muutos, % |  1.1. - |
|             |  31.3. |    31.3. |       |  31.12. |
|             |   2008 |    2007 |       |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |   24,1 |    28,8 |    -16,4 |   113,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |   1,3 |     3,5 |    -62,1 |    4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     |   5,6 |    12,2 |       |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |   -0,1 |     2,3 |    -104,0 |    2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma        |   23,1 |    26,6 |    -13,2 |   23,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  |   28,4 |    29,5 |     -3,5 |   27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    |   55,9 |    61,9 |     -9,7 |   56,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %  |   -1,6 |    36,2 |       |    8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    |   2,6 |    24,3 |       |    7,3 |
| tuotto, %        |     |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   |   30,9 |    31,7 |       |   31,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %   |  123,3 |    110,9 |       |   118,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa    |  -0,01 |    0,19 |    -104,0 |   0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,       |  -0,01 |    0,19 |    -104,0 |   0,17 |
| laimennettu, euroa    |     |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa |   1,98 |    2,23 |    -11,2 |   1,98 |
--------------------------------------------------------------------------------


IFRS-RAPORTOINTI                                

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen   
tilinpäätösraportointiin. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien   
kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden  
2007 tilinpäätöksessä.                             

TULOSKEHITYS                                  

Exel-konsernin liikevaihto vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä pieneni 16 
prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 24,1 (28,8) miljoonaan euroon.
Pienentynyt myynti johtui pääasiallisesti tuulienergiasegmentin myynnin     
heikentymisestä sekä Saksassa sijainneen Plastics-liiketoiminnan myynnistä.   
Lisäksi muidenkin segmenttien markkinatilanne heikkeni, erityisesti       
rakennusteollisuudessa johtuen osaksi uusien rakennusprojektien         
lykkääntymisestä. Exel Sports Brandsin maastohiihto- ja alppisauvojen myynti  
kärsi toistamiseen leudosta talvesta ja kovasta kilpailusta.          

Exelin liikevoitto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pieneni 1,4 (3,5)    
miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevoitto 
oli 6,0 % (12,2 %) liikevaihdosta. Myynnin pieneneminen ja kiristynyt      
hintakilpailu vaikuttivat negatiivisesti Exel Compositesin liikevoittoon.    
Lisäksi Exel Sports Brands kärsi edelleen korkeasta kustannustasosta ja     
logistiikkaongelmista.                             

Konsernin nettorahoituskulut ensimmäisellä neljänneksellä olivat 1,4 (0,3)   
miljoonaa euroa. Pääsyy nettorahoituskulujen kasvuun oli USD:n ja AUD:n     
heikentymisestä johtuneet kurssitappiot. Konsernin tulos ennen veroja oli -0,0 
(3,2) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto verojen jälkeen -0,1 (2,3) miljoonaa 
euroa.                                     

Osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,19) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,6 
(24,3) prosenttia.                               

TASE                                      

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 74,7 (84,0) miljoonaa   
euroa. Konsernin oma pääoma oli 23,1 (26,6) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 
30,9 (31,7) prosenttia.                             

RAHAVIRTA JA RAHOITUS                              

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli -0,2 (-1,2) miljoonaa euroa vuoden   
ensimmäisellä neljänneksellä.                          

Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 4,4 (5,9) miljoonaa euroa.   
Korollista vierasta pääomaa oli 32,9 (35,4) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen
vieraan pääoman osuus oli 13,9 (9,9) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat   
olivat 28,4 (29,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 123,3 % (110,9 
%).                                       
 							                                    
INVESTOINNIT JA POISTOT                             

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat 0,3 (0,6) 
miljoonaa euroa.                                

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 0,9 (1,1) miljoonaa euroa.  

HENKILÖSTÖ                                   

Exel-konsernin palveluksessa 31.3.2008 oli yhteensä 567 (588) henkilöä, joista 
230 (239) kotimaassa ja 337 (349) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä  
katsauskauden aikana oli 570 (576).                       

LIIKETOIMINTASEGMENTIT                             

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen     
liiketoimintasegmenttiin: Exel Compositesiin ja Exel Sports Brandsiin.     

Exel Composites                                 

Exel Compositesin segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:     

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  1.1.- |   1.1.- |  Muutos % |    1.1. - |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  31.3. |   31.3. |       |    31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       |   2008 |   2007 |       |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |   21,8 |   26,7 |    -18,5 |     104,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |   2,9 |    4,3 |    -32,5 |     15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta    |   13,3 |   16,0 |       |     14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |   500 |    506 |    -1,2 |      500 |
--------------------------------------------------------------------------------

Exel Compositesin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pieneni 18,5 %
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 21,8 (26,7) miljoonaan euroon. 
Pienentynyt myynti johtui pääasiallisesti tuulienergiasegmentin myynnin     
heikentymisestä sekä Saksassa sijainneen Plastics-liiketoiminnan myynnistä.   
Lisäksi muidenkin segmenttien markkinatilanne heikkeni, erityisesti       
rakennusteollisuudessa johtuen osaksi uusien rakennusprojektien         
lykkääntymisestä. Hintakilpailu kiristyi edelleen.               

Liikevoitto pieneni 2,9 (4,3) miljoonaan euroon. Myynnin pieneneminen ja    
kiristynyt hintakilpailu vaikuttivat negatiivisesti Exel Compositesin      
liikevoittoon.                                 

Maaliskuussa 2008 Belgiassa sijaitsevalle Oudenaarden tehtaalle myönnettiin ISO 
9001 -laatusertifikaatti. Konsernisertifikaatti kattaa nykyisellään Australian, 
Belgian, Ison-Britannian, Itävallan ja Suomen tehtaat.             

Exel Sports Brands                               

Exel Sports Brandsin segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:    

--------------------------------------------------------------------------------
|            |   1.1.- |   1.1.- |   Muutos % |   1.1. - |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |   31.3. |   31.3. |       |    31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      |   2008 |    2007 |       |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |    3,2 |    3,7 |    -14,9 |     13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   -1,4 |    -0,7 |       |    -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   -42,8 |   -18,9 |       |    -78,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      |    50 |     52 |     -3,8 |      49 |
| keskimäärin      |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Exel Sports Brandsin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pieneni  
14,9 prosenttia edellisvuodesta 3,2 (3,7) miljoonaan euroon johtuen       
pääasiallisesti leudosta talvesta. Lisäksi Exel Sports Brands kärsi edelleen  
korkeasta kustannustasosta ja logistiikkaongelmista. Ensimmäisen        
vuosineljänneksen tappiolliseen tulokseen vaikuttivat talvisauvavarastojen arvon
alentaminen sekä ylimääräiset varastointi- ja lentorahtikustannukset.      

Exel Sports Brandsin liiketappio oli -1,4 (0,7) miljoonaa euroa.        

Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitettiin mittava projekti   
tuloskehityksen suunnan muuttamiseksi ja logistiikkatoimintoja vahvistettiin.  
Näistä toimenpiteistä huolimatta operatiivinen tulos oli edelleen heikko ja   
tuloskehitys negatiivinen. Lisätoimenpiteitä tuloskehityksen suunnan muuttamisen
nopeuttamiseksi sekä rakennemuutokseen liittyen pidettiin etusijalla.      

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA                              

Maaliskuun lopussa Exelin osakepääoma oli 2 141 431,74 euroa ja osakkeiden   
lukumäärä 11 896 843. Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut katsauskauden aikana. 

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 124,9 (154,7)    
miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 385 328 (689 368), 
mikä vastaa 3,2 (5,8) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.        

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 12,20 (14,00) euroa ja alin
kurssi 9,50 (12,50) euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 10,50 (13,00) euroa ja   
katsauskauden keskikurssi 10,68 (13,23) euroa.                 

LIPUTUSILMOITUKSET                               

Yhtiölle ei ole tehty ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.         

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                 

Vesa Korpimies aloitti Exel Oyj:n toimitusjohtajana 10.4.2008.         

Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008. Yhtiökokous vahvisti  
vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2007. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2007
hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 2,4     
miljoonaa euroa yhtiökokouspäivän osakemäärällä. Yhtiökokouksessa hallitukselle 
annettiin valtuudet omien osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi. Yhtiökokous
päätti myös                                   
alentaa yhtiön taseen mukaista ylikurssirahastoa 8 487 699,84 eurolla ja siirtää
summa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.                   

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi ja valitsi uuden      
hallituksen, johon valittiin uudelleen Kari Haavisto, Peter Hofvenstam ja Vesa 
Kainu. Göran Jönsson ja Heikki Mairinoja valittiin hallituksen uusiksi     
jäseniksi. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä             
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi Peter Hofvenstamin hallituksen    
puheenjohtajaksi.                                

Exel on aikaisemmin ilmoittanut, että Exel Sports Brands ei enää ole sen    
avainliiketoimintaa. Exel Sports Brandsin tuloskehitys on ollut negatiivinen  
viime vuosina. Exelin hallitus on etsinyt rakenteellisia vaihtoehtoja Exel   
Sports Brandsille sekä strategista partneria, joka on kiinnostunut kehittämään 
urheiluvälineliiketoimintaa. Exel Sports Brandsin järjestelyihin liittyen Exel 
Oyj:n hallitus on 2.5.2008 pidetyssä kokouksessaan päättänyt seuraavaa:     

1. Exel Sports Brands jaetaan kahteen liiketoiminta-alueeseen: salibandy ja   
outdoor. Outdoor-liiketoimintaan sisältyy maastohiihto-, alppi-, kävely-,    
vaellus- ja rullaluistelusauvat sekä niihin liittyvät välitystuotteet.     
2. Exel siirtää outdoor-liiketoimintansa Karhu Sportsille.           
3. Jäljelle jäävä salibandyliiketoiminta järjestellään omaksi yksikökseen    
Exel-konsernin sisällä.                             
4. Exel Sports Brandsin järjestelyn kustannuksia koskeva varaus kirjataan vuoden
2008 toisen vuosineljänneksen tulokseen.                    

Karhu Sports, joka on yksi Suomen johtavia urheiluvälinevalmistajia, ostaa   
liiketoimintakaupalla outdoor-liiketoiminnan sekä outdoor-liiketoimintaan    
liittyvät varastot ja tilauskannan. Karhu Sportsilla on strateginen intressi  
kehittää liiketoimintaa. Kauppaan sisältyy pitkäaikainen lisenssisopimus, johon 
kuuluu Exel-tuotemerkin lisäksi mm. Nordic Walker- ja Nordic Blader       
-tuotemerkkien käyttö tietyissä tuoteryhmissä. Outdoor-liiketoiminnan Suomen ja 
Saksan työntekijät siirtyvät Karhu Sportsin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Tällä hetkellä työntekijöitä on Suomessa yhdeksän ja Saksassa 18.        
                                        
Liiketoiminnan siirto selkiyttää Exel-konernin liiketoimintarakennetta ja tukee 
keskittymistä teollisuuden avainliiketoimintoihin. Karhu Sportsin kanssa    
solmittu sopimus takaa Exel-merkkisten sauvojen olemassaolon ja jakelun     
urheiluväline-markkinoilla tavalla, joka tukee Exel-konsernin kannattavuutta.  
Osapuolet ovat sopineet, että liiketoimintakaupan hintaa ei julkisteta. Kaupan 
ehtona on, että Saksan henkilökunnan kanssa käytävät neuvottelut saatetaan   
päätökseen Saksan lakien mukaisesti. Neuvottelujen odotetaan päättyvän kesäkuun 
2008 aikana.                                  

Jäljelle jäävä Exel Sports Brandsin salibandyliiketoiminta organisoidaan    
erilliseksi liiketoiminnaksi ja sen toimintaa tehostetaan. Vuonna 2007 tämän  
liiketoiminnan liikevaihto oli noin viisi miljoonaa euroa ja sillä on johtava  
markkina-asema pohjoismaisilla salibandymarkkinoilla. Exel tarkastelee     
strategisia rakenteellisia vaihtoehtoja tämän liiketoiminnan osalta.      

Järjestelykuluja koskeva varaus kirjataan vuoden 2008 toiselle         
vuosineljännekselle ja sen arvioidaan olevan korkeintaan noin seitsemän     
miljoonan euron tasolla. Näiden varausten vuoksi toisen vuosineljänneksen    
tuloksen ennen veroja odotetaan olevan negatiivinen.              

Asiasta on annettu erillinen pörssitiedote tänään 2.5.2008 klo 13.30.      

LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT                              

Merkittävimmät riskit koskevat markkinakysyntään eräissä Exel Composites    
-liiketoiminnan segmenteissä, kuten telekommunikaatiosegmentissä ja       
tuulienergiassa. Myös valuuttakurssivaihteluilla ja lisääntyvällä kilpailulla  
saattaa olla negatiivinen tulosvaikutus. Exel Sports Brandsin liiketoiminnan  
onnistuneeseen jakamiseen liittyy myös riskejä mukaan lukien siirtymäkauden   
kustannukset sekä liiketoimintakaupan ehtojen täyttyminen.           

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Maailmanlaajuisen talouden hiljentymisen arvioidaan vaikuttavan globaaliin   
pultruusiomarkkinaan. Exel Compositesille saattaa tarjoutua kasvumahdollisuuksia
esimerkiksi kuljetus- ja koneteollisuussegmenteissä. Uusia sovelluksia haetaan 
jatkuvasti. Liiketoiminta-alueen kehitys telekommunikaatiosegmentissä saattaa  
heikentyä johtuen uusista teknologioista, rakennusteollisuudessa johtuen    
rakennusalan hiljentymisestä sekä tuulienergiasegmentissä, missä        
hankintakäytäntöjen muutos vaikuttaa myyntiin ja kannattavuuteen negatiivisesti.
Hintakilpailu lisää edelleen painetta tuotekatteisiin.             

7.4.2008 julkaistussa pörssitiedotteessa vuoden 2008 liikevaihdon arvioitiin  
jäävän edellisvuotta pienemmäksi. Konsernin tuloksen ennen veroja odotettiin  
olevan parempi kuin vuonna 2007, jolloin se oli 2,4 miljoonaa euroa.      

Järjestelykuluja koskeva varaus kirjataan vuoden 2008 toiselle         
vuosineljännekselle ja sen arvioidaan olevan korkeintaan noin seitsemän     
miljoonan euron tasolla. Näiden varausten vuoksi toisen vuosineljänneksen    
tuloksen ennen veroja odotetaan olevan negatiivinen.              

Konsernin koko vuoden 2008 tuloksen ennen veroja odotetaan olevan negatiivinen. 

TIEDOTUSTILAISUUS                                

Analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tiedotustilaisuus tänään 2.5.2008 klo
15.00 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9,  
Helsinki.                                    Vantaalla 2.5.2008                               


Exel Oyj                                    
Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Oyj, puh. 050 590 6754           


Jakelu                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exel.net                                  


EXEL LYHYESTI                                  
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi     
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä        
urheiluvälineisiin.                               

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n 
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty           
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen        
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva  
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa  
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille 
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi 
Helsinki Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.          LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa                 
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|          |   1.1. - |   1.1. - |  Muutos, % |    1.1. - |
|          |   31.3. |    31.3. |       |    31.12. |
|          |    2008 |    2007 |       |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |   24.078 |   28.797 |    -16,4 |    113.489 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |     10 |     44 |    -77,3 |      854 |
| muut tuotot    |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |  -21.849 |   -24.231 |     9,8 |   -103.445 |
| kulut       |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja     |    -902 |   -1.084 |     16,8 |    -6.118 |
| arvonalentumiset  |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   1.337 |    3.526 |    -62,1 |     4.780 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja |   -1.368 |    -340 |    -302,4 |    -2.360 |
| -kulut       |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja |    -31 |    3.186 |    -101,0 |     2.420 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     |    -62 |    -882 |     93,0 |     -410 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  |    -92 |    2.304 |    -104,0 |     2.010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |      |       |       |        |
| tuloksen      |      |       |       |        |
| jakautuminen:   |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     |    -92 |    2.304 |     0.0 |     2.010 |
| osakkeenomistajill |      |       |       |        |
| e         |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkail |     0 |      0 |     0.0 |       0 |
| le         |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa |   -0,01 |    0,19 |    -104,0 |     0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,    |   -0,01 |    0,19 |    -104,0 |     0,17 |
| laimennettu, euroa |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  31.3.2008 | 31.3.2007 |  Muutos | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo        |    9.385 |   10.027 |   -642 |    9.627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat    |    2.521 |   2.995 |   -474 |    2.689 |
| hyödykkeet       |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet |   14.038 |   18.478 |  -4.440 |   14.796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |    2.987 |   2.340 |    647 |    2.521 |
| verosaamiset      |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset   |     72 |     77 |    -5 |     76 |
| varat          |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   |   29.003 |   33.917 |  -4.914 |   29.710 |
| yhteensä        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus     |   22.590 |   22.301 |    289 |   22.155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut |   18.667 |   21.121 |  -2.454 |   18.426 |
| saamiset        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset   |      0 |     0 |     0 |      0 |
| varat          |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset |    4.417 |   5.884 |  -1.467 |    4.901 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   |   45.674 |   49.306 |  -3.799 |   45.482 |
| yhteensä        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat    |      0 |    746 |   -746 |      0 |
| pitkäaikaiset varat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä     |   74.676 |   83.969 |  -9.293 |   75.192 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma       |    2.141 |   2.141 |     0 |    2.141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti        |      0 |     0 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto    |    8.492 |   8.492 |     0 |    8.492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat  |   12.529 |   13.642 |  -1.113 |   10.890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |     -92 |   2.304 |  -2.396 |    2.010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien  |   23.070 |   26.579 |  -3.509 |   23.533 |
| oman pääoman osuus   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus     |      0 |     0 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä   |   23.070 |   26.579 |  -3.509 |   23.533 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |   18.913 |   25.451 |  -6.538 |   21.755 |
| korolliset velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |      0 |     0 |     0 |     345 |
| korottomat velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen     |    1.083 |    888 |    195 |     753 |
| verovelka        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |   13.948 |   9.910 |   4.038 |   11.008 |
| korolliset velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut    |   17.664 |   21.142 |  -3.478 |   17.799 |
| korottomat velat    |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä     |   51.607 |   57.390 |  -5.783 |   51.658 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat   |   74.676 |   83.969 |  -9.292 |   75.192 |
| yhteensä        |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osake- | Osake-a | Yli-kur | Kertyneet | Vähemmis | Yhteensä |
|        | pääoma |   nti | ssi-rah | voitto-va | -töosuus |     |
|        |    |     |  asto |    rat |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   0 |    0 |    0 |    -87 |    0 |   -87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   |   0 |    0 |    0 |     0 |    0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu   |    |     |     |     0 |     |    0 |
| osinko    |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |     |     |   2.304 |    0 |  2.304 |
| tulos     |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 2.141 |    0 |  8.492 |  15.946 |    0 |  26.579 |
| 31.3.2007   |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 2.141 |    0 |  8.492 |  12.900 |    0 |  23.533 |
| 1.1.2008   |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |   0 |    0 |    0 |     0 |    0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   0 |    0 |    0 |   -371 |    0 |   -371 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   |   0 |    0 |    0 |     0 |    0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu   |    |     |     |     0 |     |    0 |
| osinko    |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |     |     |    -92 |    0 |   -92 |
| tulos     |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 2.141 |    0 |  8.492 |  11.957 |    0 |  23.070 |
| 31.3.2008   |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa              

--------------------------------------------------------------------------------
|               |  1.1. - |  1.1. - |  Muutos |   1.1. - |
|               |  31.3. |   31.3. |      |   31.12. |
|               |   2008 |   2007 |      |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |   -92 |   2.304 |  -2.396 |   2.010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon |  2.544 |   2.283 |    261 |   9.676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos     |  -1.016 |  -4.408 |   3.393 |   -5.903 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet  |  1.436 |    178 |   1.258 |   5.783 |
| rahavirrat          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot        |   -712 |   -610 |   -102 |   -1.687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot         |    32 |    107 |    -75 |    137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät      |   -624 |     0 |     0 |    -388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot        |   -292 |   -883 |    591 |   -1.250 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet  |   -160 |  -1.208 |   1.672 |   2.595 |
| nettorahavirrat       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot   |    0 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt liiketoiminnot    |    0 |     0 |     0 |    672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja |   -319 |   -587 |    268 |   -2.469 |
| aineettomiin hyödykkeisiin  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot  |    0 |     0 |     0 |   1.306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien        |   -319 |   -587 |    268 |    -491 |
| nettorahavirrat       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti    |    0 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen   |    0 |     0 |     0 |     0 |
| nostot            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen   |  -2.408 |   -611 |  -1.797 |   -1.600 |
| takaisinmaksut        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen   |  2.500 |   2.185 |    315 |    958 |
| nettomuutos         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen   |   -97 |    -94 |    -3 |    -381 |
| nettomuutos         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot       |    0 |     0 |     0 |   -2.379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat |    -5 |   1.480 |  -1.485 |   -3.402 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos      |   -484 |   -315 |    455 |   -1.298 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa |  4.901 |   6.199 |  -1.298 |   6.199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos      |   -484 |   -315 |   -169 |   -1.298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa |  4.417 |   5.884 |  -1.467 |   4.901 |
--------------------------------------------------------------------------------


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa                   

--------------------------------------------------------------------------------
|           |   I/2008 | IV/2007 | III/2007 | II/2007 | I/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |      |     |      |     |     |
| segmenteittäin    |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Composites   |   21.757 |  24.728 |  25.259 | 27.577 | 26.697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Sports Brands  |   3.171 |  3.914 |   3.827 |  2.166 |  3.727 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin sisäinen  |    -850 |   -584 |  -1.173 | -1.022 | -1.628 |
| myynti        |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä |   24.078 |  28.058 |  27.912 | 28.721 | 28.797 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |      |     |      |     |     |
| segmenteittäin    |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Composites   |   2.890 |  3.853 |   2.556 |  4.478 |  4.283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Sports Brands  |   -1.357 |  -3.005 |  -5.182 | -1.760 |  -704 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     |    -196 |   -177 |    547 |   -56 |   -53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä |   1.337 |   672 |  -2.079 |  2.662 |  3.526 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  |   -1.368 |   -989 |   -340 |  -190 | -1.368 |
| -kulut        |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |    -31 |   -317 |  -3.186 |  2.472 |   -31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      |    -62 |   283 |   -822 |  -526 |   -62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |    -92 |   -34 |  -2.304 |  1.946 |   -92 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa  |   -0.01 |   0.00 |   -0.19 |  0.16 |  0.19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,     |   -0.01 |   0.00 |   -0.19 |  0.16 |  0.19 |
| laimennettu, euroa  |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen    |      |     |      |     |     |
| osakemäärä,     |      |     |      |     |     |
| laimentamaton    |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 kpl      |   11.897 |  11.897 |  11.897 | 11.897 | 11.897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen    |      |     |      |     |     |
| osakemärä,      |      |     |      |     |     |
| laimennettu     |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 kpl      |   11.897 |  11.897 |  11.897 | 11.897 | 11.897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      |    570 |   574 |    569 |   566 |   576 |
| keskimäärin     |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa             

--------------------------------------------------------------------------------
|                |  31.3.2008 |  31.3.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |    2.783 |    2.953 |     2.783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset       |    12.500 |    12.500 |    12.500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  - alle yhden vuoden     |     514 |     527 |      496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1-5 vuoden sisällä     |    2.106 |    2.254 |     2.205 |
| erääntyvät           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          |    1.027 |     588 |      876 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  31.3.2008 |  31.3.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset       |     556 |    8.269 |     8.372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot     |    5.026 |    3.038 |     5.078 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt valuuttaoptiot      |    3.607 |    1.898 |     4.297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaswapit         |      0 |      0 |     1.617 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset      |     250 |     777 |      333 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korko-optiot      |    4.667 |    4.667 |     4.667 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa                      

--------------------------------------------------------------------------------
|               |  1.1.- |  1.1. - | Muutos, % |   1.1. - |
|               |  31.3. |   31.3. |      |   31.12. |
|               |   2008 |   2007 |      |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |  24.078 |  28.797 |   -16,4 |  113.489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  1.337 |   3.526 |   -62,1 |   4.780 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   5,6 |   12,2 |      |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      |   -31 |   3.186 |  -101,0 |   2.420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   -0,1 |   11,1 |      |    2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |   -92 |   2.304 |  -104,0 |   2.010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   -0,4 |    8,0 |      |    1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |  23.070 |  26.579 |   -13,2 |   23.533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       |  32.861 |  35.360 |   -7,1 |   32.762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |  4.417 |   5.884 |   -24,9 |   4.901 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat    |  28.444 |  29.476 |   -3,5 |   27.861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      |  55.930 |  61.939 |   -9,7 |   56.295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |   -1,6 |   36,2 |      |    8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |   2,6 |   24,3 |      |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus, %       |   30,9 |   31,7 |      |    31,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %     |  123,3 |   110,9 |      |   118,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |   319 |    587 |   -45,7 |   2.469 |
| käyttöomaisuuteen      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   1,3 |    2,0 |      |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot  |    0 |    815 |  -100,0 |   2.824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |   0,0 |    2,8 |      |    2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta    |  15.469 |  14.614 |    5,9 |   12.889 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa      |  -0,01 |   0,19 |  -104,0 |    0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu,  |  -0,01 |   0,19 |  -104,0 |    0,17 |
| euroa            |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa   |   1,98 |   2,23 |   -11,2 |    1,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä 1.000 kpl  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, keskimäärin |  11.897 |  11.897 |    0,0 |   11.830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu, keskimäärin |  11.897 |  11.897 |    0,0 |   11.847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |   570 |    576 |   -1,0 |    600 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit