Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset rekisteröity

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   21.4.2005 KLO 10.20    1 (1)


EXEL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET REKISTERÖITY

Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2005 tekemät päätökset
yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämisestä (ns. osakesplit),
osakepääoman korottamisesta rahastoannilla, yhtiöjärjestyksen 4.
pykälän muuttamisesta, vuoden 2001 optio-ohjelman ehtojen
muuttamisesta, valtuutukset yhtiön osakepääoman korottamiseksi ja
omien osakkeiden luovuttamiseksi sekä yhtiön uusi hallitus on tänään
rekisteröity kaupparekisteriin.

Exel Oyj:n splitattu (1:2) osake on kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä perjantaista 22.4.2005 alkaen.

Exel Oyj:n täysin maksettu osakepääoma on nyt 2.021.400,00 euroa,
osakkeiden lukumäärä 11.230.000 ja osakkeen kirjanpidollinen vasta-
arvo 0,18 euroa.

Yhtiökokouksen 28.3.2001 päättämään optiojärjestelmään liittyvien
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärä on
muuttunut samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärä siten, että kukin
optio-oikeuden haltija saa nyt merkitä yhdellä (1) optio-oikeudella
kaksi (2) uutta osaketta. Optioiden uudet vuodelta 2004 maksettavalla
osingolla osinko-oikaistut merkintähinnat ovat seuraavat:

2001 A: 4,11 euroa
2001 B: 3,86 euroa.


Mäntyharju, 21.4.2005

EXEL OYJ

Ari Jokelainen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh 050 590 6750Yrityksestä

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Tilaa