Exel Sports Oy:n yt-neuvottelut päättyivät

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE  21.11.2008 klo 15.15   1 (1)

EXEL SPORTS OY:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT 

Exel Sports Oy:n yt-neuvottelut on saatu päätökseen 21.11.2008. Neuvottelujen
perusteena olivat tuotannollisin ja taloudellisin perustein Exel Oyj:n
suomalaisen tytäryhtiön Exel Sports Oy:n toiminnan tehostamiseen ja
rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen tähtäävät toimenpiteet. 

Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta.
Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien vakituisten työsuhteiden määrä on
täsmentynyt kolmeksi henkilöksi. Lisäksi yksi määräaikainen työsuhde loppuu ja
kahden toimihenkilön toimenkuva muuttuu vastaamaan uutta tilannetta Suomessa. 

Irtisanomisten jälkeen Exel Sports Oy:ssä työskentelee 9 henkilöä.

Exel Oyj:n ruotsalaisen tytäryhtiön Exel Sports Sweden AB:n (aiemmin
International Gateway AB) osalta yt-neuvottelut jatkuvat edelleen. 


Vantaalla 21.11.2008


EXEL OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja 


Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net 


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net 


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa. 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa