Exelin varsinainen yhtiökokous 2009 - hallituksen kokoonpano ja palkkiot

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE  17.2.2009 klo 9.00   1 (2)

EXELIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009 - HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT

Exel Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta (Tomas Billing, Esa Karppinen, Pertti
Laine ja Mikko Mursula) on saattanut Yhtiölle tiedoksi, että se tulee
esittämään seuraavaa vuoden 2009 varsinaiselle yhtiökokoukselle uudelle
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka: 

1. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

1. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa Kainu
ja Heikki Mairinoja valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi vuodelle 2009.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Reima Kerttula valitaan uudeksi hallituksen
jäseneksi. Kari Haavisto ei ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan. 

DI Reima Kerttula (s. 1955) on Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja. Hän on
valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta. Vuodesta 2007 vuoteen 2008
hän toimi Metso Paper Oy:n paperi- ja kartonkikoneyksikön johtajana ja vuodesta
2006 vuoteen 2008 Rautpohjan tehtaan tehtaanjohtajana. 

3. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Peter Hofvenstam valitaan uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. 

4. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja
että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 (32.000 euroa edellisellä
toimikaudella) euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 (1.500 euroa edellisellä
toimikaudella) euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä
muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle
maksetaan 14.000 (14.000 euroa edellisellä toimikaudella) euron vuosipalkkio ja
lisäksi 1.000 (1.000 euroa edellisellä toimikaudella) euron palkkio hallituksen
ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että matkakustannukset ja muut
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen
käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen ehdotuksia kannattavat osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 40
prosenttia Exel Oyj:n osakkeista. 


Vantaalla 17.2.2009 


EXEL OYJ


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Oyj, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net 
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net 


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa. 

Yrityksestä

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Tilaa