Ilmoitus Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajille tytäryhtiösulautumisesta

EXEL COMPOSITES OYJ    PÖRSSITIEDOTE  6.7.2009 klo 12.45   1 (2)
ILMOITUS EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAKKEENOMISTAJILLE TYTÄRYHTIÖSULAUTUMISESTA

Exel Composites Oyj (Y-tunnus 1067292-7) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö
Exel Sports Oy (Y-tunnus 1955851-4) ovat 17.6.2009 allekirjoittaneet
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Exel Sports Oy sulautuu emoyhtiöönsä Exel
Composites Oyj:hin. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin
23.6.2009. 

Sulautumissuunnitelman mukaan Exel Sports Oy:n varat ja velat siirtyvät
selvitysmenettelyttä emoyhtiö Exel Composites Oyj:lle. Sulautumisessa ei
suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet.
Sulautuminen ei aiheuta muutosta Exel Composites Oyj:n yhtiöjärjestykseen.
Sulautumisen syynä on konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautumisen
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2009. 

Sulautumissuunnitelma liitteineen ja osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 11
§:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä tästä päivästä
lukien Exel Composites Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Uutelantie 24 B, 52700
Mäntyharju. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä
osakkeenomistajalle. Jäljennökset asiakirjoista voi tilata puhelimitse
numerosta 020 7541 225/Sari Sivola tai sähköpostitse sari.sivola@exel.fi. 

Jos Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään viisi
(5) prosenttia yhtiön osakkeista, esittävät kuukauden kuluessa tämän
ilmoituksen julkaisemisesta kirjallisen vaatimuksen siitä, että sulautumisesta
on päätettävä yhtiökokouksessa, kutsutaan ylimääräinen yhtiökokous
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle. Vaatimus on toimitettava
kirjallisesti Exel Composites Oyj:lle osoitteella Exel Composites Oyj / Ilkka
Silvanto, PL 29, 52701 Mäntyharju. 


Vantaalla 6.7.2009


Exel Composites Oyj

HallitusLISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai
email vesa.korpimies@exel.net 
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi 


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com 


EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on
maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan
kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden
sarjassa. 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa