Ongelmat jatkuvat Exel Sports Brandsissä

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE  23.10.2007  klo 18.30 1 (2)  

Ongelmat jatkuvat Exel Sports Brandsissä

Exel Oyj:n Sports Brands -liiketoiminnassa on tehty toimenpiteitä
kannattavuuden parantamiseksi. Sauva- ja salibandytuotteiden jatkojalostus ja
kokoonpano on siirretty Kiinaan. Lisäksi varasto- ja jakelutoiminnot on
siirretty ulkopuoliselle palveluntuottajalle. 

Exelin kiinalaisten sauvatoimittajien toimituksissa on ollut myöhästymisiä.
Myös tuotannon siirtoon liittyviä laatuongelmia on esiintynyt. Lisäksi heikko
urheiluvälinemarkkina on edelleen vaikuttanut myyntiin negatiivisesti. 

Nämä seikat sekä kohonneet kuljetuskustannukset, joilla on pyritty
kompensoimaan alihankkijoiden ja kotimaisten logistiikkayhtiöiden
myöhästymisiä, ovat johtaneet negatiiviseen tulokseen. Ennakoitua alhaisempi
myynti on johtanut myös liian suuriin tuotevarastoihin, jonka johdosta
kolmannella vuosineljänneksellä tehdään varaston alaskirjauksia sekä kirjataan
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistappiota. Lisäksi
kirjataan arvonalennus sport-tuotteiden valmistukseen liittyviin
tuotantolaitteisiin. 

Edellä mainituista aiheutuu 4,2 miljoonan euron kuluvaikutus vuoden 2007
kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ennen veroja. Siitä kohdistuu 3,5
miljoonaa euroa Sports Brands -liiketoimintaan. Sports Brandsin heikko
tuloskehitys sekä välttämättömät alaskirjaukset ja arvonalennukset ovat
johtaneet kolmannella vuosineljänneksellä Exel-konsernin 2,9 miljoonan euron
tappioon ennen veroja. 

25.7.2007 julkaistussa toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa Exel
odotti vuoden 2007 tuloksen ennen veroja paranevan verrattuna vuoden 2006
tulokseen ennen veroja ja kertaluonteisia eriä. Alaskirjauksista ja
arvonalennuksista, yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, johtuen Exel odottaa vuoden
2007 tuloksen ennen veroja olevan pienempi kuin vuoden 2006 tuloksen ennen
veroja ja kertaluonteisia kustannuksia (6,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2007
tuloksen ennen veroja ja kertaluonteisia eriä odotetaan olevan kuitenkin
parempi kuin vuonna 2006. 

Kuten aiemmin on ilmoitettu, ei Exel Sports Brands ole enää konsernin
päätoimiala. Exel on kartoittanut erilaisia rakennevaihtoehtoja ja etsii
edelleen strategista yhteistyökumppania, joka on halukas kehittämään Exel
Sports Brands -liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. 

Exel julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa 30.10.2007 klo 11.00.


Vantaalla 23.10.2007 


Exel Oyj			Göran Jönsson
Hallitus			Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Göran Jönsson, puh. +46 708 430 110 tai email
goran.jonsson@exel.fi 
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net


Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli
Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Oy:stä. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exelin
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä
keskisuurten yhtiöiden ryhmässä Perusteollisuus-toimialaluokassa. Lisätietoja:
www.exel.net. 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa