YT-neuvottelut käynnistetään Exel Oyj:n Mäntyharjun tehtaalla

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE  4.1.2008 klo 14.00

YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTETÄÄN EXEL OYJ:N MÄNTYHARJUN TEHTAALLA

Exel Oyj:n Teollisuus-liiketoimintaan kuuluvalla Mäntyharjun tehtaalla
käynnistetään YT-neuvottelut toiminnan tehostamiseksi. Toimintaa sopeutetaan
mm. vastaamaan Teollisuuden urheilu- ja vapaa-aikamarkkinasegmentin kysyntää
ko. tehtaalla. Tähän on vaikuttanut mm. se, että Exel Sports Oy on lisännyt
hankintojaan Kaukoidästä. 

Mäntyharjun tehtaan kulurakenne joudutaan sopeuttamaan nykytilannetta
vastaavaksi. Tämän johdosta Mäntyharjun tehtaalla käynnistetään YT-neuvottelut
enintään 12 tuotantohenkilöstöön kuuluvan henkilön irtisanomisesta ja enintään
12 henkilön lomauttamisesta toistaiseksi. Lisäksi YT-neuvottelut koskevat
enintään 5 toimihenkilön irtisanomista. Neuvottelut pyritään loppuunsaattamaan
viikon 9 aikana. 

Suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta muihin Exelin
Teollisuus-liiketoimintaan kuuluviin yksiköihin. 


Vantaalla 4.1.2008


EXEL OYJ

Göran Jönsson
toimitusjohtaja 


Lisätietoja: 
Varatoimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net 


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net 


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli
Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Oy:stä. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisella
listalla pienten yhtiöiden sarjassa. 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa