Yt-neuvottelut käynnistetään Exel Sports Oy:ssä ja Exel Sports Sweden AB:ssa. Mäntyharjun tehtaalla lomautuksia

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE  30.10.2008 klo 11.00  1 (1)

YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTETÄÄN EXEL SPORTS OY:SSÄ JA EXEL SPORTS SWEDEN AB:SSA.
MÄNTYHARJUN TEHTAALLA LOMAUTUKSIA. 

Exel jatkaa kannattavuuden parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen tähtääviä
toimenpiteitä. 

Exel Oyj:n suomalaisessa tytäryhtiössä Exel Sports Oy:ssä ja ruotsalaisessa
tytäryhtiössä Exel Sports Sweden AB:ssä (aiemmin International Gateway AB)
käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toiminnan tehostamiseksi
ja rakennemuutoksen loppuunsaattamiseksi. 

Yt-neuvottelut koskevat koko Exel Sports Oy:n henkilöstöä Suomessa ja
Ruotsissa. Tällä hetkellä Exel Sports Oy työllistää 12 henkilöä ja Exel Sports
Sweden AB 5 henkilöä. Neuvotteluilla pyritään löytämään optimaalinen ratkaisu
salibandyliiketoiminnan kilpailukyvyn ja markkina-aseman vahvistamiseksi.
Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen viikon 47 aikana. 

”Tulemme tehostamaan ja sopeuttamaan toimintojamme vastaamaan paremmin
vallitsevaa markkina- ja kilpailutilannetta. Tarvittavia säästöjä arvioidaan
saavutettavan mm. päällekkäisiä toimintoja karsimalla sekä tehtävien ja
organisaation uudelleenjärjestelyillä”, Exel Oyj:n toimitusjohtaja Vesa
Korpimies toteaa. 

Lisäksi Exel Compositesiin kuuluvan Mäntyharjun tehtaan toimintaa sopeutetaan
vastaamaan mm. laminaattiliiketoiminnan kysyntää. 22.2.2008 julkistetun
pörssitiedotteen mukaan Exel antoi tuotantotyöntekijöille lomautusvaroituksen,
joka koskee 12 työntekijää. Lomautusvaroitus alkoi 1.3.2008 ja päättyy
viimeistään 28.2.2009. Lomautusvaroituksen perusteella Mäntyharjun tehtaan
enintään 12 tuotantotyöntekijää lomautetaan enintään 28.2.2009 saakka. Lomautus
alkaa 13.11.2008. Kokonaisuudessaan Mäntyharjun tehtaalla työskentelee 59
henkilöä. 


Vantaalla 30.10.2008


EXEL OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja 


Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net 


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net 


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa. 

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa