Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2009 klo 15.15 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS 4.12.2009 saamamme tiedon mukaan Evli-konsernin osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 5 prosenttia. Evli-konserniin kuuluvien Evli Rahastoyhtiö Oy:n (Y-tunnus 0744659-0) ja Evli II Rahastoyhtiö Oy:n (Y-tunnus 0906173-1, ent. Carnegie Rahastoyhtiö Oy) hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Exel Composites Oyj:stä oli 5,61 prosenttia 3.12.2009. Omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta Evli-konsernin sisällä jakaantui seuraavasti 3.12.2009: Evli Pankki Oyj Osakkeiden kpl määrä: 0 Osuus osakepääomasta: 0 % Osuus äänimäärästä: 0 % Evli Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Osakkeiden kpl määrä: 319 780 Osuus osakepääomasta: 2,67 % Osuus äänimäärästä: 2,67 % Evli II Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Osakkeiden kpl määrä: 347 494 Osuus osakepääomasta: 2,93 % Osuus äänimäärästä: 2,93 % Vantaalla 8.12.2009 EXEL COMPOSITES OYJ Vesa Korpimies toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.exelcomposites.com EXEL COMPOSITES LYHYESTI Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.