Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2009

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2009 Tammi - syyskuu 2009 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät - Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 16,6 prosenttia 53,8 (64,5) miljoonaan euroon - Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 5,6 (6,4) miljoonaa euroa, joka oli 10,5 (10,0) prosenttia liikevaihdosta - Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,37 (-0,24) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,35 (0,29) euroa - Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta kasvoi 75,1 prosenttia ja oli 8,6 (4,9) miljoonaa euroa - Sijoitetun pääoman tuotto parani 18,4 (-4,0) prosenttiin - Velkaantumisaste laski edelleen vuoden 2008 lopun 123,9 prosentista 51,8 prosenttiin - Haasteellisen markkinatilanteen odotetaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana mikä vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen myös viimeisen vuosineljänneksen aikana Heinä – syyskuu 2009 lyhyesti - Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 15,9 (21,1) miljoonaan euroon - Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 1,2 (1,8) miljoonaa euroa eli 7,8 (8,5) prosenttia liikevaihdosta - Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,07) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,06 (0,03) euroa Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit: ”Talouden hiljentyminen vaikutti pultruusiomarkkinoihin edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto pieneni 24,5 prosenttia edellisvuodesta. Pystyimme kuitenkin säilyttämään markkina-asemamme keskeisissä markkinasegmenteissämme. Rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentin myynti parani uusien sovellusten myötä. Lisäksi solmimme uusia pitkäaikaisia sopimuksia sähköteollisuudessa. Jatkoimme toimintojen ja resurssien sopeuttamista nykyiseen markkinatilanteeseen kaikissa liiketoimintayksiköissä. Keskityimme edelleen voimakkaasti kannattavuuden parantamiseen ja käyttöpääoman pienentämiseen säilyttääksemme hyvän kassavirran sekä vahvistaaksemme taloudellista asemaamme. Komposiittiprofiilimarkkinat ovat edelleen epävakaat. Olemme varautuneet nykyisen vaikean markkinatilanteen jatkumiseen. Olemme tehneet varasuunnitelmia pystyäksemme reagoimaan mahdollisesti jatkuvaan markkinoiden heikentymiseen. Tarvittaessa olemme valmiita ryhtymään toimenpiteisiin nopeasti. Keskitymme edelleen voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille. Vahvan taloudellisen aseman omaavana listattuna yhtiönä Exel on hyvissä asemissa pultruusiomarkkinoiden konsolidoinnissa. Huolimatta siitä, että markkinat ovat haasteelliset lyhyellä tähtäimellä, ovat pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet edelleen suotuisat.” LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä olevasta PDF-tiedostosta.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.

Tilaa

Liitteet & linkit