Exel-konsernin Suomen yksiköiden yt-neuvottelut päättyivät

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2009 klo 13.00 EXEL-KONSERNIN SUOMEN YKSIKÖIDEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT Exel-konsernin Suomen yksiköitä koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen 31.7.2009. Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta. Arvioitu tuotantohenkilöstön vähentämistarve oli enintään 34 henkilöä. Toimihenkilöiden osalta arvioitu henkilöstön vähentämistarve oli enintään 14 henkilöä. Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien vakinaisten työsuhteiden määrä on täsmentynyt 19:ksi. Tästä määrästä pyritään selvittämään mahdollisuuksia eläke- tai osa-aikajärjestelyihin seitsemän henkilön osalta. Irtisanottavista vakinaisista työsuhteista 11 koskee työntekijöitä ja 8 toimihenkilöitä. Työntekijöiden irtisanomiset koskevat Kivaran tehdasta. Toimihenkilöiden osalta irtisanomiset koskevat kaikkia konsernin Suomen yksiköitä. Työntekijöiden määräaikaisia työsuhteita päättyy lisäksi 7 ja toimihenkilöiden määräaikaisia työsuhteita 1. Myös sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden toimenkuvia, tehtäviä ja työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan tarvittaessa vastaamaan uutta tilannetta. Lisäksi annetaan koko Suomen henkilöstöä koskeva lomautusvaroitus, joka mitoitetaan neuvotteluesityksen mukaisesti. Lomautusvaroitus on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Henkilöstön merkittävä väheneminen tapahtuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Täten järjestelyjen odotetaan vaikuttavan konsernin tulokseen vasta vuonna 2010. Markkinatilanteen kehittymistä seurataan konsernissa jatkuvasti, ja tarvittaessa muutoksiin reagoidaan nopeasti. Irtisanomisten jälkeen Exel-konsernin Suomen yksiköissä työskentelee 178 henkilöä. Vantaalla 31.7.2009 EXEL COMPOSITES OYJ Vesa Korpimies toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.exelcomposites.com EXEL COMPOSITES LYHYESTI Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.