Exel Oyj:n neljäs vuosineljännes ja tilinpäätöstiedote 2006

EXEL OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

Yhteenveto

- Liikevaihto nousi 112,4 (91,3) miljoonaan euroon eli 23 prosenttia edellisestä vuodesta
- Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 30,4 (21,9) miljoonaa euroa
- Liikevoitto vuonna 2006 oli 0,4 (12,4) miljoonaa euroa eli 0,3 (13,6) prosenttia liikevaihdosta, vähennystä 97 prosenttia, sisältäen -6,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä
- Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 0,6 (2,2) miljoonaa euroa eli 2,1 (9,9) prosenttia liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos vuonna 2006 oli -0,06 (0,76) euroa
- Korolliset nettovelat kasvoivat 27,5 (8,2) miljoonaan euroon ja nettovelkaisuusaste nousi 112,8 (30,2) prosenttiin
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +5,2 (+7,9) miljoonaa euroa.
- Exel Industrysta ensimmäinen todella kansainvälinen pultruusioalan yritys Pacific Compositesin hankinnan myötä. Exel Industryn kannattava kasvu jatkui.
- Sport-liiketoiminnan kehitys erittäin heikko vähentyneen myynnin ja huomattavasti pienentyneen liikevoiton vuoksi
- Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,20 (0,40) euroa osakkeelta
- Exel keskittyy entistä voimakkaammin päätoimialaansa, Teollisuus-liiketoimintaan ja tekee strategisen uudelleenarvioinnin Sports Brands -liiketoiminnasta

Tiedote kokonaisuudessaan on luettavissa oheisesta PDF-tiedostosta.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.

Liitteet & linkit