Ilmoitus Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajille tytäryhtiösulautumisesta

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.7.2009 klo 12.45 ILMOITUS EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAKKEENOMISTAJILLE TYTÄRYHTIÖSULAUTUMISESTA Exel Composites Oyj (Y-tunnus 1067292-7) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Exel Sports Oy (Y-tunnus 1955851-4) ovat 17.6.2009 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Exel Sports Oy sulautuu emoyhtiöönsä Exel Composites Oyj:hin. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin 23.6.2009. Sulautumissuunnitelman mukaan Exel Sports Oy:n varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä emoyhtiö Exel Composites Oyj:lle. Sulautumisessa ei suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. Sulautuminen ei aiheuta muutosta Exel Composites Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2009. Sulautumissuunnitelma liitteineen ja osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 11 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä tästä päivästä lukien Exel Composites Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Uutelantie 24 B, 52700 Mäntyharju. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Jäljennökset asiakirjoista voi tilata puhelimitse numerosta 020 7541 225/Sari Sivola tai sähköpostitse sari.sivola@exel.fi. Jos Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakkeista, esittävät kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta kirjallisen vaatimuksen siitä, että sulautumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa, kutsutaan ylimääräinen yhtiökokous osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle. Vaatimus on toimitettava kirjallisesti Exel Composites Oyj:lle osoitteella Exel Composites Oyj / Ilkka Silvanto, PL 29, 52701 Mäntyharju. Vantaalla 6.7.2009 Exel Composites Oyj Hallitus LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.exelcomposites.com EXEL COMPOSITES LYHYESTI Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.