Yt-neuvottelut käynnistetään Exel-konsernin Suomen yksiköissä

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.6.2009 klo 12.00 YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTETÄÄN EXEL-KONSERNIN SUOMEN YKSIKÖISSÄ Exel Composites jatkaa kannattavuuden parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Exel-konsernin Suomen yksiköissä käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut laskeneen kysynnän vuoksi ja toiminnan tehostamiseksi. Neuvottelut koskevat kaikkia Suomen yksiköissä toimivia henkilöitä. Tällä hetkellä Exel-konsernin Suomen yksiköt työllistävät 204 henkilöä, joista 132 työskentelee Kivaran tehtaalla ja 59 Mäntyharjun tehtaalla. Lisäksi konsernitoiminnoissa työskentelee 13 henkilöä. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen viikon 31 aikana. Tuotantohenkilöstön osalta arvioidaan olevan tarpeen vähentää työvoimaa enintään 34 henkilöä Exel Composites Oyj:n Suomen tehtaiden tuotantohenkilöstön nykyvahvuudesta, tai saavuttaa muulla tavoin vastaava pysyvä säästö palkkakustannuksissa. Toimihenkilöiden osalta arvioidaan olevan tarpeen vähentää työvoimaa enintään 14 henkilöä Exel Composites Oyj:n Suomessa olevien toimihenkilöiden nykyvahvuudesta, tai saavuttaa muulla tavoin vastaava pysyvä säästö palkkakustannuksissa. ”Tulemme tehostamaan ja sopeuttamaan toimintojamme vastaamaan paremmin vallitsevaa markkina- ja kilpailutilannetta. Tarvittavia säästöjä arvioidaan saavutettavan mm. päällekkäisiä toimintoja karsimalla sekä tehtävien ja organisaation uudelleenjärjestelyillä”, Exel Composites Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Korpimies toteaa. Vantaalla 11.6.2009 EXEL COMPOSITES OYJ Vesa Korpimies toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.exelcomposites.com EXEL COMPOSITES LYHYESTI Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.