Ernst & Young: Eurooppaan kohdistuvat ulkomaiset investoinnit ennätyslukemissa

Ernst & Youngin European Attractiveness -tutkimuksen mukaan Eurooppaan kohdistuvat ulkomaiset investoinnit ylittivät vuonna 2010 talouskriisiä edeltäneen tason. Kaikista rajat ylittävistä investoinneista yli neljännes kohdistui Eurooppaan, tehden siitä suosituimman yksittäisen talousalueen maailmassa. Myös Suomeen suuntautuneet investoinnit elpyivät voimakkaasti: ulkomaisten investointiprojektien määrä kasvoi 53 prosentilla vuodesta 2009.

– Tutkimuksemme perusteella voi sanoa, että Eurooppa on alueena toipunut talouskriisistä yllättävänkin hyvin ja säilynyt lukuisista haasteistaan huolimatta houkuttelevana investointikohteena. Ulkomaisten investoijien projektit lisääntyivät Euroopan alueella 14 prosentilla vuoden 2010 aikana, mikä kertoo luottamuksen palautumisesta, arvioi johtaja Lasse Laurio Suomen Ernst & Youngilta.

Suomeen investointeja muista Pohjoismaista

Viime vuonna kaikista rajat ylittävistä investoinneista 26 prosenttia kohdistui Eurooppaan. Tämä on myös Euroopan tämän hetkinen osuus maailman bruttokansantuotteesta. Yli neljännes Eurooppaan kohdistuvista investoinneista oli peräisin Yhdysvalloista. Näiden projektien määrä myös lisääntyi 24 prosentilla vuonna 2010. Niin ikään Intiasta, Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta tulleiden investointien määrä oli kasvussa.

Eniten investointeja Suomeen tehtiin Pohjoismaista, lähinnä Ruotsista ja Tanskasta. Tutkimuksen mukaan Suomeen tuli investointeja myös Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Saksasta.  

Liiketoimintapalvelut ja IT houkuttelivat investointeja

Ulkomaiset investoinnit suuntautuivat vuonna 2010 erityisesti liiketoimintapalveluihin sekä ohjelmistoalalle. Myös autoteollisuuteen tehdyt investoinnit kasvoivat selvästi vuonna 2010 toimialan elpyessä. Niin ikään 25 prosenttia ulkomaisten investointien mukanaan tuomista uusista työpaikoista syntyi autoteollisuuteen. Myös uusiutuvaan energiaan kohdistuneet projektit lisääntyivät Euroopassa 29 prosentilla edellisestä vuodesta. 

– Investointien kohdistuminen useille toimialoille on merkki siitä, että Eurooppa on investoijien mielissä houkutteleva monella eri tavalla. Tutkimuksemme osoittaa, että pääomat hakeutuvat Eurooppaan korkeatasoisen työvoiman sekä tuotekehitys- ja innovaatio-osaamisen vuoksi. Valmistustoimintaan kohdistuneissa investoinneissa kehittyvät markkinat ovat selvästi niskan päällä kustannusetunsa vuoksi. Esimerkiksi Suomeen viimeisten viiden vuoden aikana tehdyistä investoinneista vain 22 prosenttia kohdistui valmistavaan teollisuuteen, Laurio kommentoi.

Euroopan panostettava innovointiin ja yritystoiminnan toimintaympäristöön

Haastatteluissa yritysjohtajat nostivat Kiinan kiinnostavimmaksi tulevaisuuden investointikohteeksi Länsi-Euroopan pitäessä toista sijaa. Myös Intian ja Brasilian arvioidaan jatkavan nousuaan kiinnostavuudessaan investointikohteena. Kehittyvät markkinat keräsivätkin vuonna 2010 ensimmäistä kertaa yli puolet kaikista rajat ylittävistä investoinneista.

Euroopan menestystekijöiksi tutkimuksessa nousivat paitsi työvoiman korkea osaaminen, myös talousympäristön hyvä ennustettavuus ja sosiaalinen vastuullisuus. Haasteiksi taas nostettiin hidas talouskasvu, korkea verotus sekä euroalueen poliittinen epäyhtenäisyys ja julkisten talouksien velkaantuneisuus.

– Eurooppaa pidetään edelleen varsin turvallisena investointikohteena ja viime vuosien turbulenssi maailman taloudessa on mahdollisesti jopa parantanut Euroopan asemaa suhteessa muihin alueisiin. Jotta Eurooppa ja Suomi säilyttäisivät houkuttelevuutensa myös tulevaisuudessa, vaaditaan jatkossa merkittävää panostusta koulutuksen, osaamisen ja yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseen. Muutoin riskinä on, että kehittyvät markkinat kurovat etumatkamme kiinni myös korkean osaamisen aloilla, Laurio summaa.

Lasse Laurio, johtaja, yritysjärjestelypalvelut, Ernst & Young Oy, puhelin 040 561 6140, sähköposti lasse.laurio@fi.ey.com

Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, Ernst & Young Oy, puhelin 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

Ernst & Young

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Liitteet & linkit