Ernst & Young: Suomen talous kasvaa 0,5 prosentilla vuonna 2013, viennin tulevaisuus on Venäjän ja Kiinan kaltaisilla kasvumarkkinoilla

Euroalueen näkymät paranevat vuonna 2013 heikosta kuluvasta vuodesta huolimatta. Ernst & Youngin tänään julkaiseman talousennusteen mukaan euroalueen talous kutistuu 0,2 prosentilla vuonna 2013, mutta kääntyy 1,3 prosentin kasvuun vuosina 2014–2016 ja jatkaa samaa kasvuvauhtia vuosikymmenen loppuun. Todennäköisyys Kreikan erolle eurosta on laskenut 5 prosentin luokkaan, ja samalla myös riski koko euroalueen hajoamisesta on pienentynyt. Pohjoisen ja etelän välinen ero säilyy lähitulevaisuudessakin, ja joidenkin talouksien kohdalla kasvua odotetaan aikaisintaan vuonna 2015. 

Ennuste arvioi Suomen talouden kasvavan 0,4 prosentilla vuonna 2012 ja jäävän vaatimattomaan 0,5 prosentin kasvuun vuonna 2013. Kasvu ylittää kahden prosentin vauhdin vuoden 2015 aikana nousten 2,4 prosenttiin vuonna 2016. 

Suomen viennin arvioidaan laskevan 2,4 prosentilla vuonna 2012, mutta palaavan 1,8 prosentin kasvuun jo vuonna 2013 ja nousevan 4 prosentin tasolle vuosina 2014–2016. Kotimarkkinan ja euroalueen perinteisten vientimaiden kysyntä ei tuo kasvua, vaan Suomen viennin tulevaisuudelle avainasemassa ovat euroalueen ulkopuoliset nopean kasvun markkinat kuten Venäjä ja Kiina. 

Ennusteen mukaan taantuma jatkuu vuonna 2013 Kreikassa, Portugalissa, Italiassa ja Espanjassa. Irlannissa puolestaan talous kääntyy kasvuun. Vaikka lyhyen aikavälin ennuste näille talouksille pysyy haastavana, keskipitkän aikavälin näkymät ovat hieman positiivisemmat. Talouksia on uudistettu merkittävästi, ja erityisesti Irlanti ja Espanja ovat saavuttaneet tuottavuudessa selviä parannuksia. Tämä on parantanut maiden kilpailukykyä kasvattaen vientiä ja muodostaen yhä vahvempaa kilpailua myös suomalaisyrityksille. 

Euroalueen työttömyyden odotetaan saavuttavan vuoden 2013 aikana huippunsa, noin 20 miljoonaa työtöntä.  Työttömyysaste nousee yli 28 prosenttiin Kreikassa, 26 prosenttiin Espanjassa ja 17 prosenttiin Portugalissa. Näissä maissa myös työttömyyden laskun odotetaan olevan hitaampaa tulevina vuosina. Suomessa työttömyys nousee korkeimmillaan 8,1 prosenttiin vuoden 2013 aikana ennen kuin kääntyy vähitellen laskuun vuonna 2014. 

Euroopan keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorot alhaisina vuoteen 2017 asti. Inflaation ennustetaan puolittuvan vuoden 2012 tasolta 2,5 prosentista 1,3 prosenttiin vuonna 2015. Samalla yritysten investointien odotetaan kuitenkin supistuvan 1,2 prosentilla vuonna 2013, sillä luottoehdot säilyvät tiukkoina myös lähitulevaisuudessa. Luottostandardien tiukentuminen vaikuttaa erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eikä helpotusta ole nähtävissä ennen kuin euroalueen talous kääntyy kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana. Euroalueen investointien ennustetaan palaavan 2,3 prosentin kasvuun vuonna 2014. 

Lisätietoja:

Harri Pärssinen, toimitusjohtaja, Ernst & Young Oy, puhelin 040 553 9830, sähköposti harri.parssinen@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young Oy, puhelin 050 300 9452, sähköposti jon.paavilainen@fi.ey.com

Ernst & Young Eurozone Forecast, Winter Edition December 2012.

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 167 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Liitteet & linkit