Ernst & Youngin Eurozone Forecast: euroalueelle luvassa ankea talvi

Ernst & Youngin joulukuun Eurozone Forecast -talousennusteen mukaan euroalueen talouden taantuma näyttää yhä todennäköisemmältä. Epävarmuus euroalueen kriisin hoidon yksityiskohdista aiheuttaa markkinoille volatiliteettia, mikä hillitsee talouskasvua ainakin seuraavien kuuden kuukauden ajan.

Eurozone Forecast ennustaa euroalueen bruttokansantuotteen kasvun jäävän 0,1 prosenttiin vuonna 2012 ja 1,5–2 prosenttiin vuosina 2013–2015. Mikäli EU:n joulukuisessa kokouksessa sovittuja toimenpiteitä talouden eheyttämiseksi päästään toteuttamaan, euroalueen talous voisi ennusteen mukaan palautua varovaisen kasvun raiteelle vuoden 2012 loppuun mennessä.

– Euroalueella edelleen jatkuva taloudellinen epävarmuus hillitsee eurooppalaisten yritysten intoa ja mahdollisuuksia sitoutua pitkän tähtäimen investointeihin tai rekrytoida uusia työntekijöitä. Todellisena haasteena näyttäisikin tällä hetkellä olevan se, kuinka Eurooppa ja muut kehittyneet markkinat pystyvät ylläpitämään ja edistämään talouskasvua ja tasapainottamaan talouttaan, kommentoi Ernst & Youngin toimitusjohtaja, KHT Harri Pärssinen.  

Suomen taloudessa näkyvissä uupumisen merkit

Euroalueen synkistä talousnäkymistä huolimatta Suomeen ei odoteta Eurozone Forecastin mukaan syvää lamaa, sillä Suomen talouden perusta on edelleen vakaa. Suomen talous jatkaa ennusteen mukaan varovaista kasvuaan. Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuonna 2012 bkt:n kasvettua 2,8 prosenttia vuoden 2011 aikana. Suomen talouden odotetaan lähtevän uuteen nousuun, kunhan euroalueen velkakriisiin liittyvä epävarmuus hälvenee. Vuodelle 2013 Suomelle ennustetaan 2,0 prosentin talouskasvua.

– Lyhyellä tähtäimellä näyttäisi siltä, että Suomen vientimarkkina toimii paremmin kuin muissa euroalueen maissa, johtuen pitkälti siitä, että Suomessa käydään kauppaa paljon myös euroalueen ulkopuolella. Tämä helpottaa Suomea myös euroalueen nykyisessä taloustilanteessa, Pärssinen kommentoi.

Niin ikään Suomen työttömyysluvut ovat edelleen muuta euroaluetta valoisammat työttömyysprosentin pysytellessä 7,8 prosentin tuntumassa. Toisaalta yksityistalouksien kulutus on vähentynyt selvästi viime kuukausien aikana ja kulutuksen kasvun odotetaan jäävän 1,7 prosenttiin vuonna 2012.    

Euroopan keskuspankilta tarvitaan toimia jatkossakin

Eurozone Forecast arvioi, että Euroopan keskuspankin (EKP) päätös laskea ohjauskorko ennalleen oli hyvin tervetullut. Ennusteen mukaan EKP:lta kaivataan jatkossa lisää helpotuksia sekä toimia pankkisektorin maksuvalmiuden tukemiseksi. Myös epävarmuus siitä, kuinka tehokkaasti osa euromaista pystyy uudistamaan talouttaan, vaatinee EKP:lta jatkossakin joukkovelkakirjojen ostamista.

– Talousennusteen valossa näyttäisi siltä, että EKP:lla on keskeinen rooli euroalueen tulevaisuuden määrittämisessä. Kun pankit eivät kykene myöntämään luottoja entiseen tapaan, EKP:n tulee todennäköisesti harkita toimimista viime käden lainanantajana, mikäli halutaan estää euroalueen haasteiden syveneminen ja pahimmassa tapauksessa euroalueen hajoaminen, Pärssinen huomauttaa.

Ennusteen mukaan euroalue ei toistaiseksi ole vastaavassa taantumassa kuin vuonna 2008, mutta haasteita aiheuttavat paitsi pankkien maksuvalmius myös tulevan vuoden työttömyysluvut. Euroalueen työttömyyslukujen ennustetaan pysyvän korkeina ja laskevan alle 10 prosentin aikaisintaan vuonna 2015.

Keskipitkän aikavälin ennusteessa positiivisiakin merkkejä

Euroalueen elpymisen kannalta keskeisessä asemassa ovat Italian, Espanjan ja Kreikan talouden uudistamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteuttamisen onnistuminen. Pikaisten talousreformien tekeminen voisi epävakaassa tilanteessa toimia positiivisena kannustimena Euroopan koko markkina-alueelle. Eurozone Forecast kiittääkin Irlannin talousreformia, joka mahdollisti Irlannin talouden elpymisen.

– Vaikka talousennusteen mukaan euroalueella on luvassa haastava talvi, odotettavissa on myös positiivisia asioita, kuten euroalueen talouden vakiintuminen vuonna 2012 Kreikan ja Italian talouksien elpymisen myötä. Myös inflaation odotetaan kääntyvän laskuun vuonna 2012. Lisäksi euroalue voi odottaa taloudelleen elvytysapua kasvumarkkinoilta, joiden odotetaan nostavan euroalueen talouskasvun takaisin 2 prosentin paikkeille vuosina 2014–2015, Pärssinen huomauttaa

Ernst & Young Eurozone Forecast -tutkimuksesta
Ernst & Youngin ja Oxford Economics -tutkimusyhtiön laatima Eurozone Forecast -ennuste perustuu Euroopan keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta tehtäessä on noudatettu samaa metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. Euroalueen raportti ja kaikki 17 erillistä maaraporttia ovat ladattavissa osoitteessa http://www.ey.com/eef.

Lisätietoja:

Harri Pärssinen, KHT, toimitusjohtaja, Ernst & Young Oy, puhelin 040 553 9830, sähköposti harri.parssinen@fi.ey.com

Hannele Lindell, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Ernst & Young Oy, puhelin 040 506 8456, sähköposti hannele.lindell@fi.ey.com

Ernst & Young

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa