Euroalueen talous kuroo kriisin jäljet kiinni vasta vuonna 2017

EY:n (aiemmin Ernst & Young) talousennusteen mukaan euroalueelle on luvassa kahden taantumavuoden jälkeen 0,9 prosentin talouskasvu vuonna 2014. Päättyvänä vuonna talous supistui kuitenkin vielä 0,5 prosentilla ja alueen kokonaistuotanto saavuttaa kriisiä edeltäneen tason vasta vuonna 2017. Hitaista kasvunäkymistä huolimatta alue houkuttelee uusia jäseniä.

Neljännesvuosittaisen EY Eurozone Forecast -talousennusteen mukaan euroalueella on edessään useita hitaan kasvun vuosia, joita leimaavat kriisin jättämät syvät jäljet. Koko alueen bruttokansantuote saavuttaa kriisiä edeltävän vuoden 2007 tason vasta vuonna 2017. Työttömyys näyttää yltävän 12,3 prosentin tason vuonna 2014, ennen kuin se kääntyy hitaaseen laskuun.

Inflaatio hidastuu ennusteen mukaan ensi vuonna noin yhteen prosenttiin, mikä auttaa nostamaan yksityisen kulutuksen varovaiseen 0,5 prosentin kasvuun. Inflaation hidastuminen sisältää samalla kuitenkin riskin deflaatiosta, mikä olisi hauraille kasvunäkymille erittäin haitallista kasvattamalla velkojen reaalikustannuksia. Deflaation torjuminen voi edellyttää Euroopan Keskuspankilta rahapolitiikan keventämistä alkuvuodesta 2014.

Suomi tarvitsee jatkossa monipuolisempaa vientisektoria

Ennuste odottaa Suomen talouden kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2014, kun vuonna 2013 talous supistui vielä 1,1 prosenttia. Työttömyys on jo ohittanut huippunsa Suomessa, mutta pysyy ennusteen mukaan kuitenkin kahdeksassa prosentissa vielä vuonna 2014 ja laskee hitaasti 7,3 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä. Investointien odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2014 sekä Suomessa että euroalueen tasolla.

- Vaikka rakennemuutokset elektroniikka- ja metsäteollisuudessa romahduttivat Suomen viennin kriisin aikana, Suomen voimavaroina ovat edelleen ensiluokkainen kilpailukyky sekä korkeasti koulutettu työvoima, partner, EY:n 1.1.2014 aloittava toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sanoo.

- Entistä pienemmät, yrittäjävetoiset yritykset ovat osanneet käyttää nämä voimavarat edukseen ja luoda huomattavia menestystarinoita viime vuosina. Monipuolisemman vientisektorin rakentamisessa on tärkeää edistää yrittämistä ja innovaatioita tukevia olosuhteita, Hirvola jatkaa.

Euroalue edelleen houkutteleva uusille jäsenille

Ongelmistaan huolimatta euroalue houkuttelee suurena kauppakumppanina ja vientikohteena uusia jäseniä itäisestä Euroopasta, ja Latviasta tulee euroalueen 18. jäsenmaa tammikuussa 2014. Uuden jäsenen kannalta rahaliittoon kuuluminen vähentää kaupankäynnin valuuttariskejä sekä helpottaa suoria ulkomaisia sijoituksia. Sekä Latvia että mahdollisesti seuraavana vuonna alueeseen liittyvä Liettua ovat valmistautuneet hyvin jäsenyyteen sekä rakenteellisten uudistusten että sisäisen devalvaation kautta.

EY Eurozone Forecast -ennusteesta

EY:n ja Oxford Economics -tutkimusyhtiön laatima Eurozone Forecast -ennuste perustuu Euroopan keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta tehtäessä on noudatettu samaa metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. EY:n talousennusteet ovat saatavilla EY Forecasts in Focus -mobiilisovelluksessa sekä internetsivuilta www.ey.com/eurozone

Voit ladata koko euroalueen ennusteen sekä Suomen ennusteen myös allaolevista linkeistä:

EY Eurozone Forecast Winter 2013

EY Eurozone Forecast Finland Winter 2013

Lisätietoja

Jaakko Hirvola, partner, EY:n 1.1.2014 aloittava toimitusjohtaja, EY, p. 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.