EY:n pohjoismainen raportti: Tanska keräsi listautumisissa isoimmat pääomat, Ruotsi pesi määrällisesti muut Pohjoismaat

EY:n uunituore Nordic Capital Markets Insights -raportti kokosi ja analysoi kaikki listautumisannit Pohjoismaissa viime vuonna. Vastavalmistunut raportti tuo lisän EY:n loppuvuonna julkaisemaan kansainväliseen EY Global IPO Trends Q4 2016 -koosteeseen. Pohjoismainen raportti osoittaa, että vaikka Kööpenhaminan pörssi otti selvän ykköspaikan listautumisissa kerätyn pääoman määrällä laskettuna, oli listautumisaktiivisuus pienten ja keskisuurten yritysten osalta etenkin Tukholmassa, mutta myös Helsingissä ja Oslossa, Kööpenhaminaa vilkkaampaa.

EY:n raportin mukaan vuonna 2016 Pohjoismaissa toteutettiin 66 listautumista (2015: 86), jotka keräsivät markkinoilta yhteensä 9,7 miljardia dollaria (2015: 7,8 miljardia dollaria). Aktiivisinta listautuminen oli teknologiasektorilla, terveysalalla sekä valmistavan teollisuuden yritysten parissa. Pohjoismaissa nähdyistä 66 listautumisesta 55 tehtiin Ruotsissa, seitsemän Suomessa, kolme Tanskassa ja yksi Norjassa. Vuoden 2016 arvokkaimmat IPO:t toteutuivat Tanskassa, jossa 3 miljardia dollaria kerännyt Dong Energy A/S ja 2,4 miljardia dollaria kasannut Nets A/S listautuivat. Suurin pudotus nähtiin Norjassa, jossa matalien energiahintojen takia pörssilistautumisia nähtiin vain yksi (2015: 6).

- Suomessa jäätiin määrällisesti vuoden 2015 kahdestatoista IPO:sta. Sen sijaan listautumisissa kerätty pääoma kasvoi lähes 50 prosenttia, erityisesti DNA:n listautumisen myötä. Jos lisäksi huomioidaan siirtymät First Northista päälistalle sekä Ruotsin Aktietorgetista kotimaiseen First Northiin, oli listautumisten lukumäärä kuitenkin likipitäen sama kuin ennätysvuonna 2015, sanoo listautumispalveluista vastaava johtaja Päivi Pakarinen EY:ltä.

Pakarisen mukaan leimallista pohjoismaisille listautumisille oli markkinan selkeä jakautuminen suuriin ja pieniin:

- Tanskan kahdessa megakokoluokan, eli yli miljardin dollarin, listautumisessa kerätty pääoma vastaa yli puolta kaikesta Pohjoismaissa listautumisanneissa kerätystä pääomasta. Sitä vastoin puolessa listautumisista annin koko oli alle 14 miljoonaa dollaria. Valtaosa listautujista oli siten samaa kokoluokkaa kuin suomalaiset First North -listautujat.

Tukholma kiinnosti yrityksiä yli maarajojen

Listautumismäärältään aktiivisin pohjoismainen pääkaupunki oli Tukholma. Se herätti kiinnostusta monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Muista pohjoismaisista pörsseistä poiketen Tukholma keräsi listoilleen yrityksiä yli maarajojen. Listautujia saapui Itävallasta, Maltalta, Sveitsistä, Singaporesta – ja Tanskasta.

- Ruotsissa on aktiiviset ja dynaamiset rahoitusmarkkinat. Siellä on sekä suuria institutionaalisia toimijoita että yksityisiä sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita potentiaalia huokuvista pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Kansallisesti Helsinki ja Oslo onnistuivat kuitenkin myös houkuttelemaan hyvän määrän yrityksiä ”juniorilistoille”, toisin kuin Tanska, joka sai todistaa neljän tanskalaisen pk-yrityksen listautumiset Tukholmaan. Tanskan markkinaa leimaakin kiinnostuksen painottuminen olennaisesti kypsempiin ja suurempiin yrityksiin, sanoo Pakarinen.

Kansainvälisesti heikoin vuosi sitten 2013

Kansainvälisesti viime vuotta leimasivat odottamattomat geopoliittiset yllätykset. Listautumisaktiviteettia kvartaaleittain seuraavan kansainvälisen, loppuvuodesta 2016 ilmestyneen EY Global IPO Trends Q4 2016 -raportin mukaan edellisvuonna toteutettiin 1 055 listautumista, jotka keräsivät markkinoilta yhteensä 132,5 miljardia dollaria. Verrattuna vuoteen 2015 listautumisten määrä laski 16 prosenttia ja listautumisantien arvo peräti 33 prosenttia. Yli miljardin dollarin arvoisia listautumisia nähtiin maailman mittakaavassa vain 21, kun vuonna 2015 megaluokan IPO:ja toteutui 35.

- Vaikka kokonaisuudessaan edellisvuosi oli globaalisti heikoin sitten vuoden 2013, markkinat pitivät kohtuullisen hyvin pintansa monista shokkiuutisista huolimatta. Epävarmuus tulee kuitenkin varmasti ympäröimään markkinoita myös kuluvan vuoden aikana. Brexit ja EU:n tilanne, Yhdysvaltain uusi hallinto ja Kiinan kasvuvauhdin hiipuminen pitävät tästä huolen, arvioi Pakarinen.

Listautumisaktiivisuus vaihteli suuresti markkina-alueittain. Aasiassa nähtiin positiivinen vire: kerätyn pääoman määrä kasvoi 54 prosenttia ja listautumismäärä 60 prosenttia. Markkina-alueen sijoittajille suotuisia olosuhteita vahvisti erityisesti hyvä likviditeetti ja joulukuussa avattu yhteys Shenzhenin ja Hong Kongin pörssien välille. Sen sijaan Euroopassa tultiin alas 49 prosenttia kerätyn pääoman määrässä ja volyymissa 36 prosenttia. Sama trendi oli nähtävissä USA:n markkinoilla, jossa mennyt vuosi oli heikoin sitten vuoden 2009 finanssikriisin. Listautumismäärät päätyivät 36 prosentin laskuun 112 IPO:lla ja listautumisantien arvo tipahti 37 prosenttia ollen 21,3 miljardia dollaria.

- Vaikka kansainvälisesti vuosi oli ehkä heikko, on hienoa, että First North mukaan lukien Nasdaq OMX oli Euroopan aktiivisin ja maailmanlaajuisesti viidenneksi vilkkain pörssi viime vuonna, kun mitataan listautumisissa kerättyä rahamäärää. Tällä se ohitti esimerkiksi Lontoon LSE:n. En näe estettä sille, etteikö listautumisaktiivisuus niin meillä Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa pysyisi myös jatkossa vireänä. Tähän vaikuttavat kotimaassa esimerkiksi pääomasijoittajien salkuissa olevat myyntikypsään ikään ehtineet yhtiöt. Maailmantalouden epävarmuuksien aiheuttamia yllätyksiä osakemarkkinoilla ei voida kuitenkaan Suomessakaan poissulkea. Siksi yritysten kannattaa valmistautua mahdolliseen listautumiseen hyvissä ajoin. Näin ne voivat tilanteiden muuttuessa reagoida tarvittaessa nopeastikin, Pakarinen sanoo.

Lue lisää Nordic Capital Markets Insights –raportista.

Lue lisää EY Global IPO Trends Q4 2016 –raportista.

Huom. EY:n Global IPO Trends -raportin määritelmän mukaisesti listautumisella käsitetään uusia osakeannin tai -myynnin sisältäviä listautumisia päämarkkinalle tai pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle markkinapaikalle. Teknisiä listautumisia, siirtymiä listalta toiselle esim. First Northista päälistalle tai toissijaisia listautumisia ei ole huomioitu.

Lisätietoja: 

Päivi Pakarinen, IPO Leader EY, puh. 040 754 8419, paivi.pakarinen@fi.ey.com 

Katriina Puro, viestintäpäällikkö, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia