EY:n tutkimus: vain 49 % talousjohtajista mukana kehittämässä yrityksen digikäytäntöjä

EY:n talous- ja toimitusjohtajien yhteistyötä kartoittavan tutkimuksen Partnering for performancen mukaan vain 49 % talousjohtajista osallistuu yritystensä digitaalisten käytäntöjen kehittämiseen. Talousjohto on kyllä noussut toimitusjohtajan neuvonantajan asemaan, mutta tutkimuksen mukaan talousjohtajat keskittyvät yhä ensisijaisesti kustannusten hallintaan ja budjetointiin strategisemman roolin kehittämisen sijaan. Hälyttävää tuloksissa oli, ettei talousjohto koe digitaalisen murroksen vaikuttavan organisaationsa toimintaan.

Viidettä kertaa toteutetusta EY:n Partnering for performance –tutkimuksessa haastateltiin 652 talous- ja toimitusjohtajaa. Tutkimuksesta käy ilmi, että talousjohtajat ovat vahvistaneet asemaansa toimitusjohtajien kyljessä heidän turvautuessa talousjohtajien ammattitaitoon varsinkin kulujen leikkaamisessa ja taloudellisten riskien ehkäisemisessä.  Liiketoimintamallien kehittäminen ja suorituskyvyn mittaaminen nousivat tutkimuksessa esiin kriittisinä yhteistyön tiivistäjinä. Huomattava osa (85 %) talousjohtajista, jotka keskittyvät työssään liiketoimintamallien kehittämiseen, työskentelevät läheisesti toimitusjohtajan kanssa.

Kiinnostava havainto EY:n tutkimuksessa oli, että ainoastaan puolet talousjohtajista asettaa digitaalisen liiketoimintamallin kehittämisen etusijalle seuraavien kolmen vuoden aikana, ja vain 49 % uskoo edesauttavansa kehitystyötä merkittävissä määrin.

 Yllättävää kyllä, digitalisoituminen on korkealla vain harvan talousjohtajan tärkeysjärjestyksessä, vaikka se on tänä päivänä eittämättä yksi suurimmista liiketoiminnan haasteista ja ennen kaikkea mahdollisuuksista. Digitaalisen murroksen sivuuttamisen seuraukset ovat aivan liian vakavat siihen nähden, että vain puolet talousjohtajista on kiinnostunut ilmiöstä, sanoo EY:n liikkeenjohdon konsultointipalveluiden partner Mette Vilos.

Tutkimuksen valossa harva talousjohtaja näyttää ymmärtävän digitaalisen murroksen tärkeyden yrityksen liiketoiminnan kannalta. Talousjohtajat eivät myöskään koe olevansa vastuussa muutoksen mahdollistamisesta tai menestyksestä.

- Juuri nyt digitaalinen murros haastaa merkittävällä tavalla yritysten liiketoiminnan eri ulottuvuuksia. Talousjohtajilla voisi olla keskeinen rooli liiketoiminnan digitalisoinnin johtamisessa, oli kyse sitten kulujen minimoimisesta digitaalisin keinoin tai digitaalisuuden tuomien vero- ja lainsäädännöllisten riskien hallinnasta, Vilos lisää.

- Jos laiminlyö digitaalisuuden mahdollisuudet, voi markkinajohtajakin tippua alansa hännille pelottavan lyhyessä ajassa. Digiskeptiset talousjohtajat saavat juosta edelläkäyvien kilpailijoidensa perässä, jotka voittavat markkinoilla digitaalisen kulttuurin turvin, toteaa Vilos.

Lisätietoja:

Mette Vilos, EY:n liikkeenjohdon konsultointipalveluiden partner, puh. 0400 293 629, mette.vilos@fi.ey.com

Katriina Puro, viestintäpäällikkö, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com


Tutkimus löydettävissä täällä:
http://www.amcham.ro/UserFiles/articleFiles/REPORT%20-%20CFO%20CEO%20Partnering%20for%20performance_12151255.pdf

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa