EY tutki: Veroriskien hallinta yritysten suurin siirtohinnoitteluun liittyvä haaste

  • 21 prosentilta yrityksistä puuttuu operatiivinen valmius sopeutua siirtohinnoittelun muuttuviin ehtoihin
  • Vain viidesosa yrityksistä noudattaa globaaleja dokumentointisääntöjä täydellisesti
  • 49 prosentilla yrityksistä automaation puute on suurin toimintamalleihin liittyvä haaste

EY:n uuden In the spotlight: a new era of transparency -tutkimuksen mukaan 75 prosenttia yrityksistä pitää veroriskien hallintaa suurimpana siirtohinnoitteluun liittyvänä haasteena. Vuoden 2013 vastaavassa tutkimuksessa luku oli 66 prosenttia. EY:n julkaisemaan vuoden 2016 tutkimukseen vastasi 623 verotuksesta ja rahoituksesta vastaavaa johtajaa 36 maasta. Tutkimustulokset osoittavat, että maailmanlaajuiset vaatimukset nostaa verokäytäntöjen läpinäkyvyys korkeammalle ylimmän johdon agendalla ovat tuottaneet tulosta. 

Ohjelmat, kuten OECD:n Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pakottavat yritykset jakamaan entistä enemmän tietoa toiminnastaan. Yrityksiin, jotka eivät toimi uusien standardien mukaisesti, kohdistetaan jatkossa entistä enemmän painetta. Tavoitteena on, että yritykset antaisivat proaktiivisemmin tietoa siirtohinnoitteluun liittyvistä käytännöistään. Tutkimus osoittaa, että 21 prosentilta yrityksistä puuttuu operatiivinen valmius sopeutua siirtohinnoittelun muuttuviin ehtoihin, ja että vain 21 prosenttia yrityksistä noudattaa globaaleja siirtohinnoittelun dokumentointisääntöjä täydellisesti.

“Vaatimukset verokäytäntöjen läpinäkyvyydestä muuttavat merkittävästi nykyisiä toimintamalleja. Yritysten on aloitettava tarvittavan datan kerääminen, jotta ne voisivat rakentaa selkeämmän ja optimoidumman siirtohinnoittelustrategian. Yritysten on pakko sopeutua uuteen tilanteeseen, jotta tehokas ja säädösten mukainen siirtohinnoittelu olisi mahdollista. Tutkimukseen vastanneista 73 prosenttia monitoroi siirtohinnoittelun tuloksia vain neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Tämä jo osoittaa tarpeen muutokselle. Tuloksista on kuitenkin nähtävissä myös ylisääntelyn haaste. Säädösten vaikeaselkoisuus ja maakohtainen yksityiskohtaisuus tekevät lähes mahdottomaksi soveltaa sääntelyä täydellisesti. Tässä tarvitaan usein asiantuntijan apua,” toteaa kansainvälisistä veropalveluista vastaava partneri Kennet Pettersson EY:ltä.

Kohti strategista toimintamallia


Vastaajista 69 prosenttia kertoi, että paras lähestymistapa siirtohinnoittelun operatiivisten haasteiden ratkaisemiseksi on selkeän vision ja strategian luominen. Mutta vain 35 % vastaajista ilmoitti, että heillä on tähän hyvät valmiudet. Moni yritys kamppailee edelleen manuaalisten järjestelmien ja prosessien kanssa ­– 49 prosentilla yrityksistä automaation puute onkin suurin uusien toimintamallien käyttöönottoon liittyvä haaste.

“Viranomaiset siirtyvät yhä enenevissä määrin reaaliaikaisiin raportointiprosesseihin, ja siirtohinnoitteluun kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Siksi yritysten tulisi evaluoida tarjolla olevat työkalut ja varmistaa, että siirtohinnoittelun toimintamallit ja raportointiratkaisut toimivat tehokkaasti yhdessä. Ajoittaiset ja manuaalisesti tehtävät ad hoc -muutokset toimintatapoihin eivät enää riitä. Ne kuluttavat turhaan yrityksen resursseja,” Pettersson sanoo.

Lisätietoja:

Kennet Pettersson, partneri, International Tax Services, EY, p. 040 556 1181

Tutkimuksesta:
In the spotlight: a new era of transparency -tutkimus toteutettiin huhtikuun 2016 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana ja siihen vastasi 623 verotuksesta ja rahoituksesta vastaavaa johtajaa 17 eri toimialalta ja 36 maasta. Tutkimus on ensimmäinen osa EY:n 2016 Transfer Pricing Survey –tutkimussarjasta.

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa