Riskit rasittavat euroalueen toipumista – Suomen talouskasvu kolmanneksi nopeinta

Ernst & Youngin tänään julkaiseman Eurozone Forecast -talousennusteen mukaan euroalueen talouskasvu on ollut huomattavasti odotuksia hitaampaa. Vaikka inflaation nousu hidastaa talouskasvua, korkotason nostaminen olisi talousennusteen mukaan virhe. Suomen talous kasvaa muuta euroaluetta vauhdikkaammin.

– Euroalueen keskimääräisen talouskasvun odotetaan jäävän 1,5 prosenttiin vuonna 2011 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2012. Euroalue kasvaa vuonna 2011 pääosin vientimarkkinoiden ansiosta, kun USA ja kehittyvät markkinat pitävät maailmantalouden suorituskyvyn vakaana, Ernst & Youngin toimitusjohtaja, KHT Harri Pärssinen summaa Eurozone Forecast -talousennusteen tuloksia.

Inflaation nousu on talousennusteen mukaan euroalueen suurin huolenaihe. Euroalueen inflaatio nousi joulukuussa 2010 yli kahden prosentin ja saavutti 2,4 prosentin tason helmikuussa 2011. Ennusteen arvion mukaan inflaation nousun hillitseminen korkotasoa nostamalla olisi virhe, sillä korkojen nousu saattaisi vaarantaa euroalueen hauraan kasvun.

– Inflaatio ei muodostune ongelmaksi pitkällä tähtäimellä, vaan laskenee alle kahden prosentin vuonna 2012. Näin ollen korkojen nostaminen ei ole paras ratkaisu vallitsevassa tilanteessa, vaan saattaisi pahimmillaan riskeerata euroalueen talouskasvun, Pärssinen kommentoi.

Ernst & Youngin Eurozone Forecast arvioi euroalueen työttömyyden pysyvän korkeana lähivuosina. Ennusteen mukaan alueella olisi työttömiä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa.

Suomen talous kehittyy muuta euroaluetta suotuisammin

Suomen talous toipui talouskriisistä huomattavasti muuta euroaluetta nopeammin talouskasvun noustua 3,1 prosenttiin vuonna 2010. Talousennuste arvioi bruttokansantuotteen kasvun jatkuvan 3,5 prosentin tahtia tänä vuonna sekä vienti- että kotimaan markkinoiden vetäessä hyvin.

– Kulutuksen elpyminen nopeasti kriisin jälkeen vauhditti Suomen muuta euroaluetta parempaan talouskasvuun. Kotimaisen kysynnän odotetaan kasvavan edelleen tänä vuonna. Toisaalta Suomen taloutta rasittaa heikko työmarkkinatilanne. Kahdeksan prosentin työttömyys yhdistettynä ennustettuun 3 prosentin inflaatioon saa kulutuksen kasvun mitä todennäköisimmin hidastumaan tämän vuoden aikana, Pärssinen tiivistää Suomen talousennustetta.

Kuluttajanäkökulmasta riskit liittyvät kiinteistömarkkinoihin, joilla hintojen nousua ylläpitävät niin matala korkotaso kuin vähäinen tarjonta. Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on tällä hetkellä 120 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Mikäli kotitalouksien velkaantuminen jatkuu, kulutuksen kasvu saattaa talousennusteen mukaan taantua, kun korkotaso nousee euroalueen yleisen tason mukaiseksi.

Huolina epävakaa maailmanpolitiikka ja finanssipolitiikan kiristyminen

Vaikka euroalueen odotetaan hiljalleen toipuvan talouskriisistä seuraavien 12 kuukauden aikana, positiivinen talouskehitys saattaa pysähtyä globaalin taloustilanteen seurauksena tai mikäli euroalueen lainakriisi laajenee. Tilanteen pysyessä nykyisellään Japanin viimeaikaisilla tapahtumilla ei odoteta olevan suurta vaikutusta euroalueen talouteen.  

– Vaikka globaalin talouden kehitys alkaa olla positiivista, euroaluetta rasittaa huoli Euroopan lainakriisistä, hintojen noususta ja epävakaasta tilanteesta Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Epävakaa taloudellinen toimintaympäristö hillitsee myös yritysten investointeja ja työpaikkojen muodostumista euroalueelle, Pärssinen huomauttaa.

Euromaiden haasteena ovat myös maakohtaiset finanssipoliittiset kiristämistoimenpiteet. Vastaavan laajuisia kiristämistoimenpiteitä ei ole aiemmin toteutettu samanaikaisesti näin monissa maissa, minkä vuoksi toimenpiteiden vaikutusta talouskasvuun on vaikea ennustaa.

Ernst & Young Eurozone Forecast -tutkimuksesta
Ernst & Youngin ja Oxford Economics -tutkimusyhtiön laatima Eurozone Forecast -ennuste perustuu Euroopan keskuspankin laatimaan malliin euroalueen taloudesta. Ennustetta tehtäessä on noudatettu samaa metodologiaa, jota EKP käyttää laatiessaan oman ennusteensa euroalueen talouskehityksestä. Euroalueen raportti ja kaikki 17 erillistä maaraporttia ovat ladattavissa osoitteessa http://www.ey.com/eef.

Lisätietoja:

Harri Pärssinen, KHT, toimitusjohtaja, Ernst & Young Oy, puhelin 040 553 9830, sähköposti harri.parssinen@fi.ey.com (tavoitettavissa puhelimitse tiistaina 5.4.2011)

Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, Ernst & Young Oy, puhelin 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.