Talouskriisi lisännyt väärinkäytöksiä ja lahjontaa yrityksissä

Ernst & Youngin European Fraud Survey 2011 -tutkimuksessa selviää, että 20 prosenttia eurooppalaisten suuryritysten työntekijöistä hyväksyy rahan, lahjusten tai lahjojen tarjoamisen yhteistyökumppaneille, mikäli se edesauttaa kauppojen syntymistä. 40 prosenttia tutkimukseen vastanneesta koki, että liike-elämän korruptio ja lahjonta ovat lisääntyneet viimeisen kahden vuoden aikana talouskriisin myötä.

– Tutkimukseen vastanneet arvioivat, että korruption ja lahjonnan lisääntyminen oli yhteydessä talouskriisiin. Taloudellisesti epävarmat ajat ovat lisänneet paineita yrityksen tuloksentekoon, mikä näyttäisi heijastuvan myös väärinkäytösten lisääntymiseen, kommentoi väärinkäytöksiin liittyvään neuvontaan erikoistunut KHT Maria Rekola Ernst & Youngilta.

Vaikka tutkimukseen vastanneista 62 % oli sitä mieltä, että yritysmaailman lahjonta ja korruptio on yleistä omassa maassa, puolet vastaajista ei tunnistanut vääriä toimintatapoja oman toimialansa ongelmaksi vaan määritteli ongelman koskevan muita liiketoimintasektoreita.

Tutkimuksen mukaan Kreikassa ja Venäjällä ollaan valmiimpia maksamaan lahjuksia kuin esimerkiksi Norjassa, jossa vain 6 prosenttia vastaajista ilmaisi olevansa valmis maksamaan lahjuksia. Nykyistä tiukempaa sääntelyä korruption ja väärinkäytösten kitkemiseksi kaivattiin eniten maissa, joita talouskriisi on koetellut eniten, kuten Portugalissa, Irlannissa ja Kreikassa.

Johto vastuuseen yrityksen korruptiosta

Tutkimukseen vastanneet työntekijät arvioivat, että lahjonnan ja korruption lisääntyminen on johtamisen ongelma ja merkki siitä, että yritysjohto ei omalla toiminnallaan pyri edistämään eettisiä toimintatapoja. Neljännes vastaajista ei myöskään luota siihen, että yritysjohto toimisi eettisesti.

– Tutkimuksemme perusteella voi sanoa, että eurooppalaisten yritysten ja erityisesti yritysjohdon tulisi kiinnittää enemmän huomiota eettisiin toimintatapoihin ja korruption kitkemiseen. Työntekijät näkevät, että on yritysjohdon vastuulla luoda ja vahvistaa eettistä ja reilua yrityskulttuuria ja käytöstä. Jopa 74 prosenttia vastaajista koki, että yritysten ylin johto voidaan asettaa rikossyytteeseen, mikäli he eivät ole ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin yrityksen epäeettisten toimintatapojen kitkemiseksi toimintatavoista, Rekola huomauttaa.

Toisaalta jopa 59 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista koki, että erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina johdon tulee saavuttaa tavoitteensa, vaikka se vaatisi eettisistä toimintatavoista tinkimistä. Myös puolet yritysjohtoon kuuluvista vastaajista allekirjoitti tämän näkemyksen.  

Työnhakijoille eettisyys tärkeää

Tutkimukseen vastanneet arvioivat eettisellä toiminnalla olevan runsaasti positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. 75 prosenttia vastaajista koki, että eettisellä toiminnalla saavutetaan selkeitä kaupallisia kilpailuetuja. Eettisesti toimivan yrityksen on myös helpompi rekrytoida uusia osaajia. Jopa 45 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kertoi, että ei haluaisi työskennellä yrityksessä, jonka toiminnassa on ilmennyt vakavia väärinkäytöksiä tai korruptiota.

Maria Rekola, KHT, Senior Manager, tilintarkastuspalvelut Ernst & Young Oy, puhelin 050 330 1178, sähköposti maria.rekola@fi.ey.com

Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, Ernst & Young Oy, puhelin 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Liitteet & linkit