Teräsyhtiöiden on keskityttävä kasvusektoreihin ja kehittyviin markkinoihin

EY:n terästeollisuuden vuosittaisen raportin mukaan globaali teräksen kysyntä kasvaa 3,3 prosenttia vuonna 2014. Teräsyhtiöiden menestys riippuu niiden ketteryydestä ja kyvystä muokata tarjontaansa kohti korkeamman jalostusasteen terästuotteita sekä investoida uusille ja kasvaville markkina-alueille.

EY:n terästeollisuuden toimialaraportti “Global Steel 2014 - Planning to profit from opportunity: preparing for future demand” tuo esille kasvumahdollisuuksia ylikapasiteetin ja heikon kannattavuuden leimaamalla sektorilla. Vaikka teräksen kysynnän elpymisestä on nähtävissä merkkejä, ylikapasiteetti on edelleen toimialan pahin uhka.

- Tehottoman tuotantokapasiteetin pysyvä sulkeminen on ainoa markkinoille tasapainoa tuova ratkaisu, mutta lyhyellä aikavälillä se on vaikeaa, sillä monissa maissa valtio on osallisena toiminnassa ja pyrkii säilyttämään työpaikkoja, vaikka ne eivät olisi kannattavia, EY:n terästeollisuuden toimialajohtaja Anjani Agrawal sanoo.

Teräsyhtiöt kaikkialla maailmassa tekevät rajuja kululeikkauksia parantaakseen kannattavuuttaan ja kohdentaakseen tarjontaansa korkeamman lisäarvon tuotteisiin.

- Tämä lisää kilpailua useimpien tuotteiden osalta, joten niillä teräsyhtiöillä, jotka pystyvät vastaamaan markkinoiden muutoksiin ketterästi ja pystyvät siirtämään tarjontaansa nopeasti uusille markkinoille, on parhaat edellytykset selviytyä, Agrawal kommentoi.

Kysynnän kasvu infrastruktuurissa, autoteollisuudessa sekä öljyssä ja kaasussa

Teräksen globaali kysyntä kasvaa raportin mukaan 3,3 prosenttia vuonna 2014. Kasvua syntyy yhä enemmän Kiinan ulkopuolella, kuten Intiassa, Brasiliassa ja Venäjällä sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kasvumarkkinoilla.

Urbanisaation ja kehittyvien markkinoiden vaikutuksesta infrastruktuuri ja rakentaminen ovat avainsektorit teräksen kysynnän kasvulle. Myös autoteollisuus on keskeinen sektori Yhdysvaltojen, Brasilian, Japanin ja Kiinan nopeasti kasvavan kysynnän ansiosta, minkä lisäksi öljy- ja kaasuteollisuuden suuret vuosittaiset investoinnit ylläpitävät korkealaatuisten putkituotteiden kysyntää.

- Kiinan talous on edelleen globaalin teräsmarkkinan suurin tekijä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Mikäli talouden kasvu pysyy vahvana ja Kiinan keskiluokka kasvaa, se ohjaa kysyntää vähitellen infrarakentamisesta kuluttajatuotteisiin kuten autoihin ja kodinkoneisiin, mikä lisää korkeamman lisäarvon terästuotteiden kysyntää, Agrawal sanoo.

- Teräksen tuottajien täytyy jatkaa tarjontansa optimointia ja päättää, mille maantieteellisille alueille ne investoivat.

Ylikapasiteetista ei päästä eroon vielä muutamaan vuoteen

Vaikka osa kapasiteetista saadaan suljettua vuosikymmenen loppuun mennessä, tuottajien ilmoittamien kapasiteettilisäysten valossa investoinnit sektorille kasvavat edelleen nopeasti.

EY:n arvion mukaan 300 miljoonaa tonnia terästuotantoa täytyy sulkea ja samalla nostaa kapasiteetin käyttöastetta alle 80 prosentista yli 85 prosenttiin, jotta teollisuus saavuttaa taloudellisesti kestävän tason.

- Terässektorilla on globaalisti hyvin korkea velkaantumisaste, mikä lisää painetta sulkea tuotantokapasiteettia seuraavien vuosien aikana. Vaikka esimerkiksi Kiina on ilmoittanut leikkaavansa 80 miljoonan tonnin edestä kapasiteettia vuoteen 2018 mennessä, ei teräskapasiteetin sulkemisvauhti tällä hetkellä ole riittävä käyttöasteiden nostamiseksi kestävälle tasolle, sillä kysynnän kasvussa ei odoteta tapahtuvan lähivuosina merkittävää piristymistä etenkään Euroopassa, toteaa partner Lasse Laurio EY:n yritysjärjestelypalveluista.

- Mikäli markkinakorot alkavat lisäksi nousta, on monelle alan toimijalle odotettavissa merkittäviä vaikeuksia. Tämä toisi sektorille lisää konsolidaatiokehitystä vahvempien toimijoiden ostaessa pois vaikeuksiin ajautuneita kilpailijoitaan ja kiihdyttäisi alan tervehtymistä, kun kapasiteettia poistuu markkinoilta, Laurio uskoo.

Kustannukset ja kilpailukyky

Raportin mukaan erot yritysten marginaalikustannuksissa ovat nykyisin aiempaa pienimpiä. Useat tekijät, kuten muutokset valtioiden yritystuissa, toiminnallinen tehokkuus, muutokset pääomakustannuksissa sekä raaka-ainehintojen ja valuuttojen muutosten hallinta voivat muuttaa nopeasti teräksentuottajan kilpailukykyä markkinalla.

- Menestyneimpiä tulevat todennäköisesti olemaan ne yritykset, jotka seuraavat ja tarttuvat jatkuvasti uusiin lisäarvon luonnin mahdollisuuksiin ja joilla on riittävästi taloudellisia resursseja selvitä meneillään olevan heikon kysynnän ajan yli sekä samanaikaisesti investoida kasvumarkkinoille, Laurio toteaa.

Raportti on ladattavissa oheisesta linkistä: EY Global Steel Report 2014

Lisätietoja

Lasse Laurio, partner, yritysjärjestelypalvelut, EY, puhelin 040 561 6140, sähköposti lasse.laurio@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintä, EY, puhelin 050 300 9452, sähköposti jon.paavilainen@fi.ey.com  

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.