Tietohallintojohto ei ole valmistautunut tulevaisuuden vaatimuksiin

Ernst & Youngin tuore Innovating for Growth -tutkimuksen mukaan kolme neljästä yritysjohtajasta näkee tietohallintojohtajan (CIO) roolin keskeisenä liiketoiminnan muutosten edistämisessä. Kuitenkin vain 15 prosenttia vastaajista arvioi IT-toiminnon olevan hyvin valmistautunut tulevaisuuden vaatimuksiin.  

– Liiketoiminnan kasvuhakuisuus on asettanut tietohallintojohtajan (CIO) uusien haasteiden eteen. Yritykset hakevat yhä aktiivisemmin kasvun mahdollisuuksia toimintaympäristöstään, ja tietohallinnolta odotetaan aiempaa enemmän panoksia liiketoiminnan kehitykseen ja innovatiivisten toimintamallien toteutukseen, kommentoi johtava konsultti Ville Storm Ernst & Youngilta.  

IT-toiminnolta halutaan tukea myös tulevaisuuden taloudellisten ja liiketoiminnallisten trendien tunnistamiseen ja hallintaan. Ernst & Youngin tutkimuksessa selviää, että odotusten mukainen toiminta toteutuu nykyisellään vain noin 19 prosentissa organisaatioita.

Vaaditaan lisää näkemystä liiketoiminnasta

Tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista 81 prosenttia arvioi, että IT:n pitäisi ymmärtää nykyistä paremmin liiketoimintatarpeita, parantaa kommunikointiaan sekä tarjota enemmän tietoa teknologian tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnalle. Kehityshankkeissa IT:lle tarjotaan myös roolia haastajana, joka kyseenalaistaa tutut toimintatavat ja prosessit.

– Jotta IT-toiminto voisi jatkossakin olla yritysten menestystekijä, yrityksen hallituksella ja tietohallintojohdolla täytyy olla selkeä käsitys siitä, mitä IT:ltä odotetaan. Toisaalta IT:llä pitäisi olla näkemys siitä, millaisten haasteiden edessä kasvuhakuiset yritykset ovat tiukkenevassa kilpailutilanteessa. Vain näin tietohallintojohto ja IT voivat tarjota ratkaisuja ja uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksen menestyksen vauhdittamiseen, Storm arvioi.  

Odotukset ja resurssit eivät kohtaa

Tutkimus paljastaa merkittävän ristiriidan liiketoimintajohdon odotusten ja IT:n osaamisen sekä resurssien välillä.

– On tärkeää, että IT:llä on kirkkaat tavoitteet sekä riittävät kyvyt ja resurssit liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksemme mukaan tämä yhtälö ei vielä nykyisellään toteudu. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan systemaattista työtä, jolla liiketoiminnan tavoitteet kirkastetaan tietohallinnolle ja IT:n kyvykkyys nostetaan suunnitelmallisesti tavoitteiden vaatimalle tasolle, Storm summaa.  

Lisätietoja:

Ville Storm, Senior Manager, Advisory Services, Ernst & Young Oy, puhelin 040 779 8281, sähköposti ville.storm@fi.ey.com

Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, Ernst & Young Oy, puhelin 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

Ernst & Young

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Liitteet & linkit