Tutkimus: Disruptio ja geopoliittinen epävarmuus kiihdyttänyt yritysmyyntejä – yritysten tulisi tehdä kotiläksynsä paremmin

Epävarma taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö sekä muutokset lainsäädännössä ovat keskeisiä yritysmyyntejä vauhdittavia tekijöitä maailmalla tällä hetkellä. Syyt kuitenkin painottuvat eri tavoin eri puolilla maailmaa. Suomessa yritysmyynnin pääasiallinen motiivi on ydinliiketoimintoihin keskittyminen. Tulokset käyvät ilmi konsulttiyhtiö EY:n vuosittain toteuttamasta 2017 Global Corporate Divestment Study -kyselytutkimuksesta, johon vastasi tällä kertaa yli 900 yritysjohtajaa maailmanlaajuisesti.

Huoli geopoliittisesta tilanteesta on suurinta Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maissa (EMEA), joissa 81 prosenttia vastaajista nimesi alueellisen poliittisen epävarmuuden ja 74 prosenttia Brexitin keskeisiksi yritysmyyntejä vauhdittaneiksi tekijöiksi. Tämä näkyy liian nopeasti toteutettuina myynteinä, alhaisina myyntihintoina sekä tyytymättömyytenä myynnin pitkäaikaiseen arvoon.

Vastaavasti Amerikan mantereella ja Aasian ja Tyynenmeren maiden alueella lainsäädännön epävarmuus (84%/86%) on ollut suurin yritysmyyntien vauhdittaja. Myös teknologian tuoma disruptio luo epävarmuutta. Erityisesti Amerikan alueella 57 prosenttia yrityksistä pitää sitä keskeisenä divestoinnin motiivina.

- Suomessa ymmärrys geopoliittisen ja teknologisen murroksen vaikutuksista on kasvanut. Nämä eivät kuitenkaan ohjaa divestointeja yhtä suuressa määrin kuin maailmalla. Aktiviteetteja Suomen yrityskauppamarkkinalla on nyt paljon – hyvä vire on jatkunut jo jonkin aikaa. Myyntien pääasiallinen motiivi on edelleen kannattavaan ydinliiketoimintaan keskittyminen, mutta myös arvonluonti ja rahoituksen kerääminen. Erityisen positiivinen asia on, että listautumisaktiviteetti on jatkunut vilkkaana. Näissä tapauksissa kohdeyhtiön tulevaisuus nähdään aina valoisana epävarmuuden sijaan, sanoo yritysmyyntien valmisteluun erikoistunut johtaja Risto Lummaa EY:ltä.

Tutkimuksessa myös selvitettiin, mitkä strategiset tekijät johtivat vastaajayritysten viimeisimpään divestointiin:

- liiketoimintayksikön markkina-asema oli heikko (28%)

- myyntikohde ei ollut osa ydinliiketoimintaa (20%)

- ostaja lähestyi yritystä yllättäen (20%)

- yrityksellä oli tarve rahoittaa tulevaisuuden investointeja (19%)

Paremmalla valmistautumisella korkeampi myyntihinta

Lummaan mukaan ostajat ovat tänä päivänä entistä tarkempia. He kysyvät asioita, joihin myyjä ei välttämättä ole valmistautunut vastaamaan. Siksi yritysten tulee etukäteen paketoida ostokohde entistä houkuttelevammaksi ostajalle. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että yritykset, joilla on selkeä portfoliostrategia liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen, saavat enemmän arvoa myös yritysmyynneistä. Kun valmistelut on tehty hyvin, myös dialogi osapuolten välillä on avoimempaa.

- Ulkopuoliset paineet saavat yritykset tekemään nopeita päätöksiä usein maksimaalisen arvon kustannuksella, vaikka juuri epävarmassa tilanteessa yritysten pitäisi valmistautua yritysmyynteihin hyvin. Myyjäosapuolen huono valmistautuminen ei lopulta tuota arvoa yrityskaupan kummallekaan osapuolelle. Usein prosessi keskeytyy, hinta jää alhaiseksi, tai kaupan jälkeen ostajalle tulee yllätyksiä, sanoo Lummaa.

Analytiikan ja sosiaalisen median merkitys yrityskaupassa kasvanut

Edistyneen analyytikan rooli yritysmyynneissä korostuu tänä päivänä. Tutkimukseen vastanneista jopa 88 prosenttia arvioi, että kehittynyt analytiikka auttaa heitä tekemään nopeampia ja parempia divestointipäätöksiä sekä valmistautumaan paremmin yritysmyyntiin.

- Edistynyt analytiikka auttaa yrityksiä valmistautumaan paremmin yritysmyyntiin, kun johdon näkemyksiä voidaan todentaa monipuolisilla analyyseilla ja ennustemalleilla. Ajantasainen laadukas tieto lisää yrityksen varmuutta päätöksentekoprosessissa sekä antaa paremman kuvan yrityksen suorituskyvystä ja riskeistä. Analytiikkatyökalut nopeuttavat myös due diligence –prosessia ja myynnin päätökseen viemistä. Ostajalle avautuu parempi kuva ostokohteen liiketoiminnasta, markkinoiden tilasta sekä taloudellisista ennusteista, Lummaa sanoo. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta Lummaan mukaan on se, että sosiaalisen median merkitys yrityskaupoissa on kasvanut. Yrityksen brändin positiivisella sosiaalisen median presenssillä suhteessa kilpailijoihin on merkitystä.

- Ostajat kiinnittävät tänä päivänä huomioita yrityksen brändiin ja toimintaan sosiaalisessa mediassa, erityisesti kuluttajabrändien kohdalla. Itse käytämme sosiaalisen median analytiikkatyökaluja säännöllisesti yritystutkimuksissamme ns. kovan analyysin tukena. Esimerkiksi havainnot brändiasemoinnista saattavat yllättää ostokohteen johdon itsensäkin. Yrityksistä vasta 7 prosenttia piti osaamistaan sosiaalisen median analytiikan alueella hyvänä. Seuraavan kahden vuoden aikana 20 prosenttia yrityksistä aikookin investoida sosiaalisen median analytiikkatyökaluihin, sanoo Lummaa.

Lue lisää tutkimuksesta: https://divest.ey.com/Documents/Global-Divestment-Study.pdf

Lisätietoja:

Risto Lummaa, johtaja – operatiiviset yritysjärjestelypalvelut, EY, puh. 0400 243 764, risto.lummaa@fi.ey.com

Katriina Puro, viestintäpäällikkö, EY, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com 

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija sekä liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia