Ulkomaiset investoinnit Suomeen vähenivät vuonna 2014

Eurooppa sai vuonna 2014 enemmän suoria ulkomaisia investointeja kuin koskaan aikaisemmin. Investointien määrä nousi 4 341 projektiin, ja ne synnyttivät 185 600 työpaikkaa eli 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomeen suunnattujen investointien määrä putosi kuitenkin yhdeksän prosenttia, ja niiden työllistävä vaikutus romahti kolmannekseen edellisestä vuodesta.

EY:n vuosittaisen European Attractiveness Survey -raportin mukaan Eurooppaan tehtyjen suorien ulkomaisten investointien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 10 prosenttia kaikkien aikojen huipputasolle, yhteensä 4 341 projektiin. EY:n raportti seuraa sekä investointiprojektien määrää että kansainvälisten sijoittajien näkemyksiä eri maiden houkuttelevuudesta investoinneille. Raportti keskittyy kuvaamaan vain sellaisia projekteja, jotka synnyttävät uusia työpaikkoja tai tuotantolaitoksia.

Suomi jäi sivuun Euroopan ennätysvuodesta

Investointien eurooppalainen kärkikolmikko pysyi samana edellisestä vuodesta ja kukin maa onnistui myös saamaan aiempaa enemmän investointeja: Iso-Britannia (887 projektia), Saksa (763) ja Ranska (608).

Viime vuonna kymmenen kärkeen mahtunut Suomi putosi nyt yhdenneksitoista, kun Suomeen suuntautuneiden projektien määrä laski yhdeksän prosenttia 108:sta 98:aan. Suomen saamien investointien synnyttämät työpaikat romahtivat edellisen vuoden 639 työpaikasta 229 työpaikkaan eli 64 prosenttia. Helsingin seutu veti aiempien vuosien tapaan puoleensa valtaosan, 85 prosenttia, investointiprojekteista sekä yhtä suuren osan niiden luomista työpaikoista.

- Suomi jäi viime vuonna täysin sivuun Euroopan lupaavasta kehityksestä. Ainoana valopilkkuna Suomessa oli ohjelmistoalan investointien vahvan kasvun jatkuminen. Niiden määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosittain jo kolme vuotta. Tänä vuonna ne vastasivat yli puolta syntyneistä työpaikoista, Suomen EY:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola kommentoi.

Suomi sai 29 ohjelmistoalan investointiprojektia vuonna 2014 ja niistä syntyi 120 työpaikkaa. Suurin vaikutus projektien kokonaismäärän pudotukseen oli sekä Ruotsista että Saksasta peräisin olevien investointien huomattavalla vähenemisellä. Ruotsista tulevien projektien määrä laski 28:sta 17:ään ja saksalaisperäisten projektien määrä 15:stä kahdeksaan. Samalla Iso-Britannia tuplasi Suomeen suuntautuneiden investointien määrän kymmeneen projektiin, jotka synnyttivät yhteensä 50 uutta työpaikkaa.

Kiinan investoinnit Eurooppaan kasvoivat 40 prosenttia

Suurin osa, 51 prosenttia, Eurooppaan tehdyistä investoinneista oli peräisin jostakin toisesta Euroopan maasta, joista aktiivisimmat olivat Saksa ja Iso-Britannia. Yksittäisenä maana suurin investoija oli kuitenkin Yhdysvallat, joka vastasi 25 prosentista kaikista Eurooppaan tehdyistä investointiprojekteista.

Huomattavimman hypyn viime vuonna teki Kiina, josta tehdyt investoinnit Eurooppaan kasvoivat 40 prosenttia 210 projektiin ja synnyttivät 11 718 työpaikkaa. Kiina nousi näin Euroopan viidenneksi suurimmaksi investointien lähtömaaksi ja vastasi 5 prosentista Euroopan saamista investoinneista.

Tutkimus- ja kehitystoiminnot kiinnostavat sijoittajia Euroopassa

Yli 800 kansainvälistä yritysjohtajaa ja sijoittajaa kertoi näkemyksensä Euroopasta sijoituskohteena osana EY:n raporttia. 58 prosenttia vastaajista uskoi tutkimus- ja kehitystoimintojen houkuttelevan eniten investointeja Euroopassa lähivuosina. Suurimmat kasvumahdollisuudet Euroopassa nähtiin ICT-alalla, bio- ja lääketeollisuudessa sekä energiateollisuudessa.

Eniten Euroopan houkuttelevuutta vähensivät vastaajien näkökulmasta byrokratia ja hidas talouskasvu. Hoitokeinoiksi vastaajat toivoivat yritysten toimintaympäristöä parantavia toimenpiteitä kuten työmarkkinoiden jouston lisäämistä ja regulaation yksinkertaistamista. 

Tutkimuksesta

EY:n raportti ”EY Attractiveness Survey Europe 2015 - Comeback Time” on kaksiosainen: se mittaa sekä tehtyjä suoria ulkomaisia sijoituksia Euroopan maihin että kansainvälisten sijoittajien ja yritysjohtajien näkemyksiä Euroopan maiden ja alueiden houkuttelevuudesta investointikohteena.

Raportin toteutettuja investointeja käsittelevä osa perustuu EY:n Global Investment Monitor (GIM) -tietokannan tietoihin suorista ulkomaisista sijoituksista. Tilastossa huomioidaan vain sellaiset investointiprojektit, joista syntyy uutta taloudellista toimintaa kuten työpaikkoja ja tuotantolaitoksia. Raportin ulkopuolelle jätetään yrityskaupat ja muut pääomasijoitukset, joissa liiketoiminta tai omaisuus vaihtaa vain omistajaa. Lisätietoja raportin metodologiasta löytyy julkaisun sivulta 38.

Raportin toinen osa kuvaa sijoittajien mielikuvia, luottamusta ja näkemyksiä maiden ja alueiden houkuttelevuudesta investoinneille. Raporttia varten haastateltiin yli 800 kansainvälistä päättäjää ympäri maailman.

Raportti on ladattavissa EY:n sivuilta tästä linkistä.

Kuva: Suorien ulkomaisten investointiprojektien määrä ja niiden luomat työpaikat 2011-2014

Lisätietoja

Jaakko Hirvola, Suomen EY:n toimitusjohtaja, p. 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com
Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Suomi sai 29 ohjelmistoalan investointiprojektia vuonna 2014 ja niistä syntyi 120 työpaikkaa.
Tweettaa