Velkajärjestelyt tuovat epävarmuutta euroalueen talouteen – Suomen talouskasvu edelleen alueen parhaimmistoa

Ernst & Youngin tänään julkaiseman Eurozone Forecast -talousennusteen mukaan euroalueen talous jatkaa maltillista kasvua. Vaikka euroalueella on nähtävissä positiivisia merkkejä, epävarmuutta aiheuttavat Kreikan lainojen uudelleenjärjestelyn vaikutukset euroalueen talouteen. Suomen talouskasvua vetää yhä vahvistuva vientimarkkina.

Talousennusteen mukaan euroalueen talouden odotetaan kasvavan kaksi prosenttia vuonna 2011 ja 1,6 prosenttia vuonna 2012, mikäli euromaat ja EKP pääsevät sopimukseen Kreikan tukemisesta velkakriisissä. Epävarmuutta ennusteeseen tuokin nimenomaan Kreikan velkajärjestely, sekä sen vaikutukset finanssisektoriin ja koko euroalueeseen.

– Euroalue tulee olemaan haastava toimintaympäristö yrityksille vielä jonkin aikaa johtuen alueen hitaasta talouskasvusta. Myös sijoitusmarkkinoita leimaa epävarmuus. Vallitseva taloustilanne hidastaa työllisyyden kasvua, ja ennusteen mukaan euroalueella olisi yli 13 miljoonaa työtöntä aina vuoteen 2015 asti, kommentoi Ernst & Youngin toimitusjohtaja, KHT Harri Pärssinen.

Kreikan velkaohjelma tarjoaa vain hetken helpotuksen

Eurozone Forecast arvioi, että Euroopan Unionin ja IMF:n velkaohjelmasta ei ole Kreikan taloudelle pitkän aikavälin hyötyä, mutta se antaa Kreikan hallitukselle lisäaikaa tehdä rakenteellisia uudistuksia ja vahvistaa valtiontaloutta. Kreikan velkaohjelma pakottaa EU:n ja IMF:n avaamaan keskustelut uudestaan myös Portugalin ja Irlannin kanssa sekä tarkistamaan niiden velkapakettien riittävyyden.

Kreikan velkaohjelma on tärkeässä roolissa myös euroalueen finanssisektorin vakauden kannalta. Levitessään velkakriisi aiheuttaisi ongelmia ensivaiheessa ennusteen mukaan Portugalille ja Irlannille, mutta pankkisektorin omistamien joukkovelkakirjojen kautta myös euroalueen muille maille.

– Heinäkuussa julkistettavien stressitestien tulokset avaavat eurooppalaisen pankkisektorin kuntoa ja antavat näkemystä siihen, mihin suuntaan lainamarkkinat kehittyvät. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös yritysten ja kotitalouksien lainaehtoihin, Pärssinen muistuttaa.

Suomen talouskasvu hyvässä tahdissa

Suomen talousnäkymät paranivat entisestään vuoden toisella neljänneksellä. Vuonna 2011 Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan 4,1 prosenttia ja 2,9 prosenttia vuonna 2012. Niin ikään Suomen vienti on kehittynyt positiiviseen suuntaan johtuen Suomelle tärkeiden vientimarkkinoiden, kuten Saksan, Venäjän ja Ruotsin vahvasta kasvusta. Eurozone Forecast -talousennusteen mukana Suomen vienti kasvaa 8 prosentilla sekä vuonna 2011 että vuonna 2012.

– Kuten koko euroalueella, myös Suomessa suurin epävarmuustekijä on tällä hetkellä Kreikan lainojen uudelleenjärjestelyiden vaikutus talouteen. Suomen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat lainamarkkinoiden tiukentuminen ja vientimarkkinoiden kysynnän mahdollinen laantuminen järjestelyiden seurauksena. Myös korkea inflaatio ja kulutuksen heikko kasvu heikentävät Suomen näkymiä suhteessa muuhun euroalueeseen. Kulutuksen odotetaan kasvavan tasaista 2 prosentin tahtia vuonna 2011, Pärssinen kertoo.

Euroalueen epätasainen kasvu avaa mahdollisuuksia yrityksille

Eurozone Forecastin mukaan euroalue on jakautunut talouskasvun perusteella kahtia. Hitaisiin talouskasvun maihin kuuluvat Portugali, Kreikka, Irlanti ja Espanja, joiden taloudet kasvavat keskimäärin 1,2 prosenttia seuraavien viiden vuoden ajan. Toisaalta nopean kasvun maat, kuten Saksa, Ranska, Hollanti ja Suomi, kasvattavat talouttaan keskimäärin 2,2 prosenttia joka vuosi.

– Epätasainen talouskasvu tarjoaa Euroopassa toimiville yrityksille mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Yleisesti voidaan sanoa, että nopeamman talouskasvun maissa on myös paljon ostovoimaa ja toisaalta heikomman talouskasvun alueilla taas tuotantokustannukset ovat melko alhaiset. Erityisesti Irlannissa on jo nähty työllisyyskustannusten laskua. Nyt saattaakin olla monelle yritykselle oivallinen aika miettiä uusia investointeja ja mahdollisuuksia, mikäli yrityksen oma taloustilanne antaa myöten, Pärssinen summaa.

Harri Pärssinen, KHT, toimitusjohtaja, Ernst & Young Oy, puhelin 040 553 9830, sähköposti harri.parssinen@fi.ey.com

Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, Ernst & Young Oy, puhelin 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Liitteet & linkit