Yli puolet globaalista talouskasvusta peräisin kasvumarkkinoilta

Kasvumarkkinoiden kehitys on säilynyt vakaana huolimatta maailmantalouden epävarmuudesta ja kaupankäynnin hidastumisesta, kertoo Ernst & Youngin uusin Rapid Growth Markets -talousennuste. Kasvumarkkinoiden talous on kehittynyt jopa yllättävän vahvasti vuoden 2011 lopussa ja alkuvuonna 2012. Yli puolet maailmantalouden kasvusta tuleekin seuraavan kolmen vuoden aikana kasvumarkkinoilta. 

– Kasvumarkkinat ovat toimineet joustavasti ja pystyneet ylläpitämään kasvua aikana, jolloin maailmantalous on kärsinyt paitsi euroalueen taantumasta myös Lähi-idän poliittisista jännitteistä. Kaikkiaan kasvumarkkinoille odotetaan kasvua 5,3 prosenttia vuonna 2012 ja 6,3 prosenttia vuoden 2013 aikana. Kehitys on vakuuttavaa, jos verrataan euroalueeseen, jonka talouskasvu on kääntynyt negatiiviseksi tai Suomeen, jonka taloudelle odotetaan tänä vuonna 0,7 prosentin kasvua, kommentoi Ernst & Youngin kasvumarkkinoista vastaava partneri Risto Venermo.  

Myös kasvumarkkinoiden positiivinen talouskehitys hidastui hieman alkuvuonna 2012, mutta kasvumarkkinoiden tulevaisuus näyttää Ernst & Youngin talousennusteen mukaan edelleen hyvältä. Markkinoiden kasvua vauhdittavat erityisesti alueellinen erikoistuminen, keskiluokan kasvu sekä kasvumarkkinoiden sisäinen vienti.

Kulutus kasvun moottorina

Kasvava keskiluokka erityisesti Aasiassa vauhdittaa kulutuskysynnän lisääntymistä ja kaupankäyntiä kasvumarkkinoiden sisällä. Myös väestörakenteen suopea kehitys ja reaalitulojen nousu tukevat edelleen kasvumarkkinoiden hyvää kehitystä ja vahvaa kulutusta. Ernst & Youngin arvion mukaan useimmilla kasvumarkkinoilla kulutus ylittää jo kehittyneiden markkinoiden kulutusluvut.

– Positiivinen vire kulutuksessa ja vähittäismyynnissä on ollut viime kuukausina nähtävissä erityisesti Meksikossa, Brasiliassa, Indonesiassa ja Kiinassa. Ennusteemme mukaan kulutuksen odotetaan kasvavan kasvumarkkinoilla kaksi kertaa Yhdysvaltojen kulutusta nopeammin. Yksittäisenä markkinana Kiinan kulutuksen odotetaan kasvavan jopa neljä kertaa nopeammin kuin Yhdysvalloissa vastaavalla ajanjaksolla, Venermo vertaa.

Euroalueen kompurointi hidastaa kasvumarkkinoiden kehitystä

Euroalueella yhä jatkuva taloudellinen epävarmuus ei vaikuta ainoastaan alueen sisäisiin kasvumarkkinoihin vaan myös alueisiin, jotka käyvät kauppaa euromaiden kanssa tai ovat muuten taloudellisesti yhteydessä euroalueeseen.

– Tällä hetkellä euroalueen heikot näkymät vaikuttavat kasvumarkkinoilla erityisesti Afrikkaan ja siellä Etelä-Afrikkaan, Egyptiin ja Ghanaan, joiden viennistä kolmannes suuntautuu euroalueelle. Mikäli euroalueen taantuma pahenee, se heijastuu nykyistä vahvemmin myös Hongkongiin ja Chileen, joiden pääomamarkkinat ovat maiden kasvussa keskeinen tekijä, Venermo huomauttaa. 

Hajontaa ulkomaisissa suorissa investoinneissa

Kasvumarkkinoille kohdistuvissa suorissa ulkomaisissa investoinneissa on Ernst & Youngin ennusteen mukaan hajontaa. Suuremmat markkinat, kuten Brasilia, Venäjä ja Kiina, houkuttelevat edelleen investointeja, kun taas Euroopan kehittyvillä alueilla ja Lähi-idässä ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet merkittävästi.

– Vuoden alkua leimasi globaalien investoijien positiivinen vire sekä kehittyneiden markkinoiden vahva likviditeetti, mikä vahvisti monin paikoin kasvumarkkinoiden ja niiden valuuttojen kehitystä. Mikäli näkymät pysyvät samankaltaisina, positiivinen asenneilmapiiri heijastunee myös yritysten luottamukseen ja investointihalukkuuteen. Vaikka kasvumarkkinoiden sisällä on suuria eroja kasvupotentiaalissa, ne tarjoavat edelleen hyviä mahdollisuuksia niin kasvuhakuisille yrityksille kuin sijoittallekin, Venermo arvioi.

Lisätietoja:

Risto Venermo, partneri, Rapid Growth Markets, Ernst & Young Oy, puhelin 040 754 9139, sähköposti risto.venermo@fi.ey.com

Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, Ernst & Young Oy, puhelin 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

Ernst & Young

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 152 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Rapid Growth Markets Forecast

Ernst & Young tuottaa Rapid Growth Markets Forecast -ennusteen neljännesvuosittain yhdessä Oxford Economicsin kanssa. Ennusteen tavoitteena on tarjota näkemystä 25 nopeimmin kehittyvän maan talouskehityksestä sekä tarjota tärkeää tietoa yrityspäättäjille, joille kehittyvät maat ovat keskeinen markkina-alue. Lisätietoa löydät osoitteesta www. ey.rapidgrowthmarket.com

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Liitteet & linkit