Yrittäjät kaipaavat linjakkuutta poliittiseen päätöksentekoon

Ernst & Young, Elinkeinoelämän keskusliitto, Eläke-Fennia ja Evli-pankki järjestivät keskiviikkona 18.4. Tampereella tilaisuuden kasvu- ja perheyrittämisestä. Tilaisuudessa alueen yrittäjät ja vaikuttajat keskustelivat vilkkaasti siitä, onko kasvu itseisarvo, tappaako suomalainen verotus yrittämishalut ja millainen yrittäjäilmapiiri Suomessa vallitsee.

– Keskusteluissa tuli esiin näkemysero kasvusta ja yritysten kasvuhakuisuudesta yrittäjien ja päättäjien välillä. Poliittinen puhe kasvusta tarkoittaa yrittäjien näkökulmasta ennen kaikkea työllisyyden kasvua ja työpaikkojen lisääntymistä. Yrittäjille kasvu on paljon muutakin. Työpaikkojen lisääntyminen on seurausta liiketoiminnan kasvusta. Herääkin kysymys, kiinnitetäänkö poliittisessa päätöksenteossa huomiota kasvun oikeanlaiseen tukemiseen ja edistämiseen, Ernst & Youngin kasvu- ja perheyrityspalveluista vastaava partneri Juha Hilmola summaa keskustelua.

Perhe- ja pk-yritysten tärkeys suomalaisten työllistäjinä on ilmeinen. Ernst & Youngin selvityksen mukaan perheyritykset työllistävät tällä hetkellä 42 prosenttia kaikista yrityssektorilla olevista työntekijöistä. Etenkin taloudellisesti haastavina aikoina kasvu- ja perheyritysten on huomattu olevan ketterämpiä työllistäjiä kuin esimerkiksi pörssiyritysten.

Kasvu on välttämättömyys

Paneelikeskusteluun osallistuivat Vincit Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, Tradea Oy:n toimitusjohtaja Päivi Myllykangas, Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen, Länsilinjat Oy:n toimitusjohtaja Terhi Penttilä sekä kansanedustaja Arto Satonen. Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi pk-johtaja Pentti Mäkinen Elinkeinoelämän keskusliitosta.  

– Yhtä mieltä yrittäjät ja päättäjät olivat siitä, että kasvu on välttämätöntä. Se on yrittäjälle paitsi palkitsevaa, se myös mahdollistaa yrityksen kehittämisen. Julkiselta sektorilta yrittäjät toivoivat jatkossakin vakaata perustaa yrittämiselle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Yrittäjien näkemyksessä tämä tarkoittaa hyvän koulutustason, laadukkaan infrastruktuurin ja toimivan yhteiskuntajärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä, Hilmola kertoo.

Verotus vaikeuttaa ulkomaisen investointien saamista

Tilaisuuden yrittäjät eivät kokeneet Suomen korkeaa veroastetta varsinaiseksi ongelmaksi, eikä kukaan kertonut sillä olevan merkitystä yrityksen päätöksenteossa.

– Vaikka verotusta ei koettu yrittämisen esteenä tai päätöksentekoa ohjaavana tekijänä, verotus koetaan monimutkaiseksi. Keskustelijat kyseenalaistivatkin Suomen poukkoilevan veropolitiikan ja kaipasivat verotukseen lisää ennustettavuutta ja linjakkuutta. Toisaalta verotuksen koettiin vaikeuttavan kansainvälisten investointien tai uusien toimijoiden saamista niin Pirkanmaan alueelle kuin Suomeen, Hilmola kertoo.

Parantamisen varaa asenneilmapiirissä

Vaikka yrittäjämyönteisyys on kaikkien paneeliin osallistuneiden keskustelijoiden mielestä parantunut viime vuosina, yrittäjiä puhututti erityisesti suomalaisten asennoituminen niin onnistumiseen kuin epäonnistumiseenkin. Molempiin kaivattiin enemmän rohkeutta.

– Yrittäjän on otettava riskejä yrityksensä elinkaaren aikana, erityisesti jos yritys hakee kasvua. Yleinen ilmapiiri tuntuu edelleen olevan sellainen, että sekä onnistuminen että epäonnistuminen riskinotossa ovat yrittäjille suuri synti. Onnistujia kadehditaan ja epäonnistuneita päätöksiä riepotellaan keskusteluissa. Yrittäjämyönteisen ilmapiirin edistämisessä on tärkeää, että pääsisimme eroon tällaisesta pahansuovasta ajattelumallista, joka meillä suomalaisilla vielä valitettavan usein on, Hilmola huomauttaa.

Positiivisena asiana nähtiin myös nuoren sukupolven suhtautuminen yrittämiseen yhtenä uravaihtoehtona, ei palkkatyön vastakohtana.

– Monet keskustelijoistamme kokevat, että nuorelle sukupolvelle yrittäminen on luontainen tapa työllistää itsensä ja siihen on alettu myös kannustaa korkeakouluissa ja yliopistossa. Tämä on positiivinen uutinen Suomelle yleensäkin, sillä tulevaisuudessa pk-yritykset ovat entistä keskeisempiä työllistäjiä ja toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa, Hilmola arvioi.

Lisätietoja:

Juha Hilmola, partneri, Entrepreneur of the Year -kilpailun sekä kasvu- ja perheyritysohjelman johtaja, puh. 040 540 8963, sähköposti juha.hilmola@fi.ey.com

Jenni Pekkinen, viestintäpäällikkö, puh. 050 582 4323, sähköposti jenni.pekkinen@fi.ey.com

Ernst & Young

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 152 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Entrepreneur of the Year

Ernst & Young Entrepreneur of the Year on arvostettu kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville kasvuyrittäjille. Se rohkaisee kasvuhakuiseen, vastuulliseen yrittäjyyteen ja kannustaa yrittäjiä, jotka innostavat muita visioillaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Entrepreneur of the Year tukee kasvavan ja kannattavan liiketoiminnan rakentajia ja antaa heille tunnustusta yli 50 maassa alueellisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla toteutettavassa kasvuyrittäjäkilpailussa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.eoy.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.

Tilaa

Liitteet & linkit