F-Secure Corporationin nimityksiä

F-Secure Corporationin nimityksiä Seuraavat yksiköt muodostavat F-Secure Corporationin ydintoiminnot 15.3.2001 alkaen: Worldwide Sales Operations, Managed Security Solutions, Wireless Security Solutions, Customer Advocacy ja Fellow Services -sisäinen palveluyksikkö. Jari Holmborg, KTM, on nimitetty johtamaan Worldwide Sales Operations - yksikköä Senior Vice President -nimikkeellä. Yksikköön kuuluu F-Secure Corporationin maailmaanlaajuinen myynti tukitoimintoineen. Anthony Gyursanszky, DI, on nimitetty Managed Security Solutions - yksikön Vice Presidentin tehtävään. Ilkka Starck, DI, jatkaa Wireless Security Solutions -yksikön Vice Presidentin tehtävissä. Customer Advocacy -yksikkö toimii asiakkaiden teknisten ja liiketoiminnallisten tarpeiden edustajana yhtiön sisällä. Yksikön vetäjänä jatkaa Jim Abrams, Vice President. Markku Pirskanen, KTM, jatkaa Fellow Services -sisäisen palveluyksikön vetäjänä Chief Financial Officerina. Arto Halonen, KTM, on nimitetty Key Account Manageriksi Wireless Security Solutions yksikköön. Sales Manageriksi on nimitetty Tietotekniikkainsinööri AMK Mika Heino. Hän toimi aikaisemmin Novosys Oy:ssä. (B.S.) Szabolcs Szakacsits ja (M.Sc. in Computer Science) Gábor Sölétormos on nimitetty Senior Software Engineereiksi. Szabolcs Szakacsits oli aiemmin Androsoft Rt:n palveluksessa Budapestissa ja Gábor Sölétormos Brokat Technologies:in palveluksessa. Mikko Sinkkonen on nimitetty Support Engineeriksi. Hän oli aikaisemmin CPS Color Oy:n palveluksessa. Tietotekniikan Insinööri Mika Raappana, Hristo Grigorov (High degree, Master of Computer Sciences), Andrew Fawcett (Higher National Diploma in Computer Studies, Graduate Diploma in Computer Studies) ja Petri Kuikka on nimitetty Quality Engineereiksi. Mika Raappana työskenteli aikaisemmin Insinööritoimisto Sarajärvi Oy:ssä, Hristo Grigorov Information Services PLC:llä Bulgariassa, Andrew Fawcett British Telecom:illa Englannissa ja Petri Kuikka Nokia Oyj:n palveluksessa. Security Assistantiksi on nimitetty Lotta Koskenkangas. Hän työskenteli aiemmin Suomen Turvatiimi Oy:ssä. Sisäisissä nimityksissä KTK Urpo Kaila on nimitetty Technical Manageriksi ja Senior Quality Engineeriksi on nimitetty (B.Sc.) John B. Hammink. Liisa Ervasti on nimitetty HR Assistantiksi. Oulun toimipisteeseen Senior Software Engineeriksi on nimitetty Tietotekniikan Insinööri Kai Nyman ja Software Engineereiksi Sähkötekniikan DI Teppo Järvelin sekä Mika Lamsijärvi. Kai Nyman ja Teppo Järvelin toimivat molemmat aiemmin Tellabs Oy:ssä ja Mika Lamsijärvi Wallac Oy:ssä. Lisätietoja: Tiedottaja Jaana Sirkiä puh. (09) 2520 5290, fax. (09) 2520 5001 sähköposti: Jaana.Sirkia@F-Secure.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00820/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00820/bit0002.pdf

Tilaa