F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 20001

F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 20001 Menestys strategisesti merkittävillä alueilla tasapainotti heikkoa markkinakehitystä Helsinki 8.5.2001 - F-Securen liikevaihto vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä oli 10,0 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 24 %:n kasvua vuoden 2000 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon (8,1 miljoonaa euroa) ja 19 %:n laskua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketappio oli 4,8 miljoonaa euroa (vuoden 2000 ensimmäisellä vuosineljänneksellä -5,1 miljoonaa). Tulos ennen veroja oli 3,9 miljoonaa tappiollinen (-5,0). Konsernin strategiset painopistealueet, langattomat tietoturvaratkaisut ja tietoturvan tarjoaminen palveluna (F-Secure Online Solutions -tytäryhtiön kautta) alkoivat tuottaa liikevaihtoa tarkastelujakson aikana ja konserni on allekirjoittanut joukon merkittäviä yhteistyösopimuksia toisen vuosineljänneksen alussa mm. Nokian, Symbianin ja Telia Ruotsin kanssa. Konsernin perinteisten tietoturvatuotteiden osalta myynti jatkui tietyillä alueilla kohtalaisen vahvana (virustentorjunta) ja toisilla alueilla esiintyi heikkoutta (salaus). Tarkastelujakson aikana allekirjoitettiin yhteistyösopimus mm. NEC:n kanssa F-Securen tuotteiden tarjoamisesta osana NEC:n globaalia verkkopalvelukonseptia. Keskimääräinen teknisen tuen asiakastyytyväisyys nousi 3,85:een (edellisellä neljänneksellä 3,74), asteikon ollessa 1-5. Konserni aloitti ohjelman toimintojen uudelleen suuntaamiseksi ja painopisteen kohdentamiseksi tuottoisimmille ja strategisesti merkittävimmille alueille. Samalla kannattamattomia tai vähämerkityksisiä toimintoja karsittiin. Yhtiön kiinteät kulut laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6 % verrattuna edelliseen neljännekseen. Tarkastelujakson tärkeimmät tapahtumat Epäsuotuisa taloudellinen kehitys hidasti edelleen yhtiön liikevaihdon kehitystä. Vaikutus näkyi selvästi salausliiketoiminnassa Pohjois- Amerikassa, jossa asiakkaat lykkäsivät ostopäätöksiään. Virustentorjuntaan keskittyvä liiketoiminta kasvoi edelleen kohtalaista vauhtia. Konserni aloitti kustannusten sopeuttamisohjelman tammikuussa, välittömästi, kun myynnin heikko kehitys kävi ilmeiseksi. Heikon taloudellisen kehityksen edelleen jatkuessa päätettiin myös henkilöstön määrää sopeuttaa huhtikuussa. Yhtiön kiinteät kulut laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6 % verrattuna edelliseen neljännekseen. F-Secure perusti vuonna 2000 Customer Advocacy (CA) -yksikön varmistamaan, että asiakkaat voivat käyttää ja hyödyntää F-Securen tietoturvaratkaisuja menestyksellisesti. Sen tavoitteina on tarjota laadukasta globaalia asiakastukea, tiivistää asiakassuhteita tarjoamalla asiakkaille sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä sekä varmistaa asiakaspalautteen saanti tärkeiden liiketoiminnallisten päätösten laadun ja oikea-aikaisuuden kohentamiseksi. CA on mitannut heinäkuusta 2000 lähtien teknisen tuen asiakastyytyväisyyttä jokaisen asiakaskontaktin osalta. Teknisen tuen asiakastyytyväisyys nousi tarkastelujakson aikana 3,74:stä 3,85:een (asteikolla 1:stä 5:een). Konserni uskoo, että vahva sitoutuminen korkeimpaan mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen on erottava menestystekijä nykyisillä kilpailluilla markkinoilla ja sitoutuu CA-toiminnon edelleen kehittämiseen asiakkaan äänitorvena. Yhtiö lujitti edelleen johtoasemaansa langattoman tietoturvan alueella. Yhtiö julkisti uusia versioita virustentorjunta- ja salaustuotteista sekä Pocket PC (R), Symbian EPOC(R), että Palm OS(R)-ympäristöihin. Nämä tuotteet ovat laitteissa sijaitsevien automaattisten seuranta- ja päivitystoimintojensa ansiosta teknisesti markkinoiden edistyneimpiä. Konsernin Security as a Service -liiketoimintayksikkö ja F-Secure Online Solutions (F-SOS) -tytäryhtiö yhdistettiin helmikuussa yhdeksi F-SOS:n alaiseksi organisaatioksi. F-SOS:in liikevaihto käynnistyi tarkastelujakson aikana. F-SOS:n liiketulos, joka sisältyy koko konsernin tuloslaskelmaan, oli tällä kaudella -0,6 miljoonaa euroa. Konsernitaseessa oli muiden tuottojen lisäksi 10,1 miljoonaa euroa ennakkomaksuja (10,4 vuoden 2000 lopussa). Ne ovat seurausta voimassa olevista ja laskutetuista ylläpitosopimuksista, joihin liittyvä tuki tapahtuu vasta tulevina kuukausina. Vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon maantieteellinen jakautuma (verrattuna vuoden 2000 vastaavaan ajanjaksoon) oli seuraava: Pohjois-Amerikka 33 % (41 %), pohjoismaat 32 % (26 %), muu Eurooppa 27 % (23 %) ja muu maailma 8 % (10 %). Virustentorjuntatuotteiden osuus liikevaihdosta oli 52 % (53 %), salaustuotteiden osuus 41 % (46 %) ja muiden tuotteiden osuus 7 % (1 %). Lisätietoja: F-Secure Oyj Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja tel.358 9 2520 5510 Markku Pirskanen, talousjohtaja tel.358 9 2520 5606 Jukka Kotovirta, johtaja tel.358 9 2520 5542 http://www.F-Secure.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00110/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00110/bit0001.pdf Koko rapportti

Tilaa