F-Secure oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

F-SECURE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001 Johtoasema langattomassa tietoturvassa vahvistunut, tulos parantunut, liikevaihdon taso säilynyt tasaisena vaikeista olosuhteista huolimatta F-Securen liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 9,9 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 9% laskua vuoden 2000 kolmanteen vuosineljännekseen (10,9 miljoonaa euroa) ja 7% laskua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2001 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana liikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 7% vuotuista kasvua. Kolmannen vuosineljänneksen liiketappio oli -2,5 miljoonaa euroa (edellisellä vuosineljänneksellä ?4,0 miljoonaa ja vuoden 2000 kolmannella neljänneksellä -2,4 miljoonaa euroa ilman optioiden sosiaaliturvamaksuihin liittyvää positiivista tulosvaikutusta). Vuoden 2001 ensimmäisen yhdeksän kuukauden liiketappio oli yhteensä -11,4 miljoonaa euroa (vastaava -9,7 miljoonaa vuonna 2000). Optioihin liittyvät sosiaaliturvamaksut eivät tähän mennessä ole vaikuttaneet tämän vuoden tulokseen (vastaava +0,2 miljoonaa vuonna 2000). Kolmannen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat Konserni kasvatti edelleen liiketoimintaansa langattoman tietoturvan saralla, tehden yhteistyötä johtavien laitevalmistajien Nokian ja Compaqin kanssa. Perinteisten ratkaisujen myynti säilytti aiemman tason vaikeista olosuhteista huolimatta. Salaustuotteiden myyntiä vaivasi edelleen pitkät myyntisyklit ja yleinen varovaisuus IT-investoinneissa. Tästä huolimatta muutamat työn alla pitkään olleet sopimukset onnistuttiin solmimaan kolmannen neljänneksen aikana, mikä hieman kasvatti tämän tuoteryhmän suhteellista osuutta myynnistä edelliseen neljännekseen verrattuna. Vakiintuneempi virustentorjuntaliiketoiminta oli odotusten mukaista, huolimatta Länsi- Euroopan epäsuotuisan taloudellisesta kehityksestä ja jokavuotisesta Euroopan lomakauden myyntiä hidastavasta vaikutuksesta. Konsernin pyrkimys kannattavuuden parantamiseen edistyi hyvin kolmannen neljänneksen aikana. Kustannusten sopeuttamisohjelma vaikutti täysimääräisenä odotettua aiemmin, ja sen vaikutus oli samalla hieman ennakoitua suurempi. Kokonaiskustannusten laskiessa investointeja kämmenlaitteiden tietoturvaan lisättin ja uusia, kohdistettuja kysyntää luovia markkinointikampanjoita käynnistettiin. Vuoden kolmannen neljänneksen kiinteät kulut olivat 11,2 miljoonaa euroa (ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä 13,2 miljoonaa). Konserni osoitti teknologiajohtajuutensa virustentorjunnassa "Nimda" - viruksen levitessä maailmalla syyskuussa. Nimdan arvioidaan saastuttaneen yli 2 miljoonaa tietokonetta ympäri maailmaa ja se on yksi historian viidestä laajimmin levinneestä viruksesta. F-Secure oli ensimmäinen tietoturvayhtiö maailmassa, joka lähetti varoituksen Nimdasta. F-Secure julkaisi viruksen tunnistavan ja pysäyttävän päivityksen ohjelmistoihinsa myös ensimmäisenä. Tästä oli merkittävää etua konsernin asiakkaille. Konsernin maailmanlaajuinen teknisen tuen asiakastyytyväisyys laski toisen neljänneksen aikana 3,68:een (edellisessä neljänneksessä 3,86). Lasku johtui teknisen tuen pidentyneistä palvelun vasteajoista Nimdan synnyttämän tukipalvelujen kysyntähuipun takia. Kysynnän kuorma nousi ajoittain jopa kymmenkertaiseksi normaaliin verrattuna. F-Secure Online Solutionsin (F-SOS) liiketoiminta kasvoi odotusten mukaisesti, vaikka epävarmuus Internet-palvelutarjoajasektorilla edelleen pitkittikin neuvotteluaikoja. Tytäryhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 ensimmäisellä ja -0,5 toisella neljänneksellä). Luvut on sisällytetty konsernin tuloslaskelmaan. F-SOS on painottanut toimintaansa Euroopan markkinoille sekä anti-virusratkaisuihin. Raportoidun liikevaihdon lisäksi konsernitaseessa oli 10,9 miljoonaa euroa saatuja ennakkomaksuja (10,5 toisen neljänneksen lopussa). Ne ovat seurausta voimassa olevista ja laskutetuista ylläpitosopimuksista, joihin liittyvä tuki tapahtuu vasta tulevina kuukausina. Vuoden 2001 ensimmäisten yhdeksän kuukauden liikevaihdon maantieteellinen jakauma (verrattuna vuoden 2000 vastaavaan ajanjaksoon) oli seuraava: Pohjois-Amerikka 38% (44%), Pohjoismaat 32% (27%), muu Eurooppa 22% (20%) ja muu maailma 8% (9%). Virustentorjuntatuotteiden osuus liikevaihdosta oli 50% (47%), salaustuotteiden 44% (46%), ja muiden tuotteiden 6% (7%). Uudet tuotteet Konserni julkaisi kaksi uutta tuotetta, F-Secure FileCrypto- ja F-Secure Anti-Virus, uudelle Pocket PC 2002 -käyttö-järjestelmälle. Vastaavien ratkaisujen kehitys Nokian 9200 Communicator -sarjan laitteille jatkui suunnitelmien mukaan. Konserni myös julkisti menestyksellisesti lukuisia uusia versioita tuotteistaan, mm. F-Secure Anti-Virus -ohjelmiston versiot työasemalle, tiedostopalvelimelle ja Microsoft Exchange -palvelimelle. Uudet versioiden ominaisuudet ja laatu ovat saaneet positiivista asiakaspalautetta. Asiakkaat ja kumppanit Tarkastelujakson aikana konserni allekirjoitti merkittäviä sopimuksia mm. suurten ruotsalaisten yritysasiakkaiden ja Yhdysvaltain valtionhallinnon kanssa. EDS ja F-Secure julkistivat maailmanlaajuisen yhteistyösopimuksen. Konserni neuvotteli lisensiointi- ja jakelusopimuksesta Compaq Computer Corporationin kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on toimittaa tietoturvaratkaisuja uudelle Compaq iPAQ Pocket PC -tuoteperheelle. Sen mukaan F-Secure FileCrypto for Pocket PC Personal Edition -tuote sisällytetään kaikkiin Compaq H3800 -sarjan kämmentietokoneisiin. F- Secure FileCrypto for Pocket PC Enterprise Edition -versiota jälleenmyydään myös F-Securen ja valikoitujen Compaqin myyntikanavien kautta. Henkilöstö ja Organisaatio Kustannustensäästöohjelman seurauksena konsernin henkilömäärä laski kolmannen neljänneksen aikana 326 työntekijään (367 toisen neljänneksen lopussa), joista 15 on F-Secure Online Solutionsin palveluksessa (22 toisen neljänneksen lopussa). Henkilöstöstä 255 työskentelee Suomen toimistoissa, 45 Pohjois-Amerikassa ja 26 muissa maissa. Rahoitus Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana vuosineljänneksen aikana. Omavaraisuusaste oli katsastuskauden lopussa 76% (77% toisen neljänneksen ja 82% vuoden 2000 kolmannen neljänneksen lopussa). Kolmannen neljänneksen rahoitustuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa. Konsernin likvidit varat syyskuun lopussa olivat 27,3 miljoonaa euroa (29,7 miljoonaa kesäkuun lopussa). Investoinnit Konsernin investoinnit vuoden 2001 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,5). Investoinnit koostuivat pääasiassa IT-laitteista ja ?ohjelmista sekä uusien toimitilojen huonekaluista. Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat Vuoden kolmannen neljänneksen aikana kaupparekisteriin merkittiin yhteensä 151.041 uutta F-Secure Oyj:n osaketta. Ne merkittiin F-Secure Oyj:n optio-ohjelman puitteissa. Oma pääoma lisääntyi optiomerkintöjen vuoksi 17.176 eurolla. Lokakuussa kaupparekisteriin merkittiin lisäksi 170.300 uutta osaketta, jonka seurauksena konsernin oma pääoma nousi 19.366 eurolla. Osakkeiden määrä on lokakuun 2001 lopussa 141.717.776. Kaikkien voimassa olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus huomioon ottaen osakkeiden kokonaismäärä olisi 163.507.265. Huhtikuussa yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai laskemalla liikkeeseen yksi tai useampi vaihtovelkakirjalaina, optiolaina tai optio-oikeuksia. Osakeantien, optiolainojen, optio- oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen seurauksena konsernin osakepääoma saa nousta enintään 280.000 eurolla. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 28.000.000 kappaletta. Sikäli kuin valtuutusta käytetään kannustejärjestelmien luomiseen konsernin henkilöstölle saa osakepääoma nousta enintään 70.000 eurolla, jolloin uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.000.000 kappaletta. Valtuus on edelleen kokonaisuudessaan käyttämättä. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen alkuvaiheen tärkeimmät tapahtumat Merkittävä lisensiointi- ja jakelusopimus Compaqin kanssa liittyen kämmentietokoneiden tietoturvaan julkistettiin viimeisen neljänneksen alussa. Konserni oli yhtenä Microsoftin "launch partnerina" julkaisemassa Pocket PC 2002 -käyttöjärjestelmää. Konserni allekirjoitti Deutsche Telekomin kanssa jakelusopimuksen, jossa F-Securen tietoturvaratkaisuja integroidaan osaksi T-Systemsin uutta SecureIP-palvelua. Konserni solmi yhteistyösopimuksen L-Softin kanssa, jonka myötä F-Secure Anti-Virus- tuote yhdistetään L-Softin LISTSERV®-tuotelinjaan.Yhteistyö antaa virussuojan jopa 60 miljoonalle postituslistatilaukselle. L-Soft on alan käytetyimmän postituslistojen hallintaohjelmiston kehittäjä. Sopimus tuo F-Securen tuotteille hyvää näkyvyyttä L-Softin LISTSERV® - tuotteen käyttäjäkuntaan. Tulevaisuudennäkymät Konserni uskoo vahvasti strategiaansa ja suhtautuu luottavaisesti tietoturvamarkkinoiden kasvuun pidemmällä tähtäimellä, etenkin langattomassa tietoturvassa. Compaqin kanssa solmittu lisensointi- ja jakelusopimus, aikaisemmin julkistetun Nokia-sopimuksen lisäksi, on luonut konsernille vahvan aseman merkittävänä toimijana avautuvilla kämmenlaitteiden tietoturvan markkinoilla. Johtajuus tällä markkina-alueella on ollut konsernin tavoitteena viime vuosina ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on nyt lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Markkinan käyntiinlähtöön, rakenteeseen ja kasvuun liittyy vielä kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Konserni panostaa jatkossakin ratkaisujensa tekniseen edistyksellisyyteen, mutta fokusoi jatkuvasti yhä enemmän huippuluokan myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen. Tämän työn tulokset näkyvät jatkossakin entistä agressiivisempina markkinointikampanjoina sekä avainasiakkaiden ja partnereiden tarpeiden tarkkana ymmärtämisenä ja ratkaisujen tarjoamisena. Tämän hetken liikevaihtoarvio neljännelle neljännekselle on 10,5 miljoonaa euroa, 10% virhemarginaalilla kumpaankin suuntaan. Kannattavuuden parantaminen on konsernille ensiarvoisen tärkeää ja kiinteiden kulujen uskotaan jäävän neljännellä neljänneksellä alle 11,5 miljoonan euron. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta konserni uskoo vuoden 2002 ensimmäisen puoliskon aikana kohtalaisesti kasvattavansa liikevaihtoaan vuositasolla ja parantavansa edelleen tulostaan. Raportointi vuonna 2001 Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään, 30.10.2001 klo 11.00 konsernin tiloissa, Tammasaarenkatu 7, Ruoholahti, Helsinki. Kansainvälinen puhelinkonferenssi pidetään klo 16.30. Lisätietoja löytyy osoitteesta http://www.europe.f-secure.com/investor-relations/ Vuoden viimeisen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan 14.2.2002 ja vuoden 2001 tilinpäätös 19.3.2001. Yhtiökokous järjestetään 27.3.2001. Vuoden 2002 osavuosikatsukset julkistetaan 25.4. (ensimmäinen neljännes), 6.8. (toinen neljännes) ja 29.10. (kolmas neljännes). Julkistuspäivinä pörssitiedote lähetetään klo 9.00, lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään klo 11.00 Helsingissä, ja kansainvälinen puhelinkonferenssi pidetään iltapäivällä. Lisätietoja löytyy konsernin www-sivuilta lähempänä ajankohtaa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00030/bit0002.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00030/bit0002.pdf The full report

Tilaa