F-Securen kassavirta positiivinen, johtoasema kämmenlaitteiden tietoturvaajana vakiintui

F-Securen kassavirta positiivinen, johtoasema kämmenlaitteiden tietoturvaajana vakiintui F-Securen tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2001 F-Securen liikevaihto vuoden 2001 neljännellä neljänneksellä oli 11,1 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 12 % nousua edelliseen vuosineljännekseen ja 10 % laskua vuoden 2000 vastaavasta ajanjaksosta (12,4 miljoonaa). Vuoden 2001 kokonaisliikevaihto oli 41,7 miljoonaa euroa (41,1 miljoonaa), mikä merkitsee 2 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Neljännen vuosineljänneksen liiketappio oli 0,8 miljoonaa euroa (edellisen vuosineljänneksen tappion ollessa 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2000 neljännen neljänneksen tappion 3,6 miljoonaa euroa ilman optioihin liittyvää positiivista tulosvaikutusta). Kassavirta kääntyi positiiviseksi ollen 3,7 miljoonaa euroa viimeisen neljänneksen aikana. Vuoden 2001 kokonaisliiketappio oli 12,2 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa tappiollinen). Optioihin liittyvät sosiaaliturvamaksut eivät vaikuttaneet vuoden tulokseen (0,2 miljoonaa). Vuoden 2001 aikana konserni saavutti laajasti tunnustetun johtoaseman kämmentietokoneiden ja langattomien laitteiden tietoturvaajana, ja vahvisti yhteistyötään johtavien laitetoimittajien Nokian ja Compaqin kanssa. Perinteisten tietoturvaratkaisujen myynti jatkui kohtuullisen vahvana haasteellisista taloudellisista olosuhteista huolimatta. Salaustuotteiden myynnille oli edelleen tyypillistä pitkät myyntisyklit. Vakiintuneempi virustentorjuntaliiketoiminta jatkui tasaisena. Hyvää edistymistä tapahtui tietyillä niche-alueilla, kuten yhdyskäytävätason virustentorjuntaratkaisuissa. Vakavat virushyökkäykset vuoden 2001 loppupuolella kasvattivat virustentorjuntatuotteiden myyntiä lähinnä pienten yritysasiakkaiden ja kotikäyttäjien keskuudessa Pohjoismaissa, missä konsernin brandin tunnettuus on korkein. Konsernin tavoitteet kannattavuuden parantamiseen täyttyivät vuoden jälkimmäisen puolikkaan aikana. Vuoden alussa aloitetun sopeuttamisohjelman avulla kustannukset laskivat. Kokonaiskustannusten laskiessa investointeja kämmenlaitteiden tietoturvaan lisättiin ja uusia, kohdistettuja kysyntää luovia markkinointikampanjoita käynnistettiin. Talouslukuja Vuoden viimeisen neljänneksen kiinteät kulut olivat 10,8 miljoonaa euroa (kolmannella neljänneksellä 11,2 ja toisella neljänneksellä 13,2 miljoonaa). Muutosten ja rationalisointiprojektin ansiosta yhtiö pystyi parantamaan tulostaan systemaattisesti joka raportointijaksolla ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Raportoidun liikevaihdon lisäksi konsernitaseessa oli vuoden lopussa 11,5 miljoonaa euroa saatuja ennakkomaksuja (10,4 miljoonaa vuoden 2000 lopussa). Ne ovat seurausta voimassa olevista ja laskutetuista ylläpitosopimuksista, joihin liittyvä asiakastuki tapahtuu vasta tulevina kuukausina. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuonna 2001 (verrattuna vuoteen 2000) oli seuraava: Pohjois-Amerikka 37 % (41 %), Pohjoismaat 34 % (27 %), muu Eurooppa 23 % (23 %) ja muu maailma 6 % (9 %). Virustentorjuntatuotteiden osuus liikevaihdosta oli 52 % (47 %), salaustuotteiden 43 % (44 %) ja muiden tuotteiden 5 % (9 %). Henkilöstömäärä oli 319 (vuoden 2000 lopussa 427). Avainasiakkaat ja kumppanit Merkittäviä kauppoja tehtiin Euroopassa mm. seuraavien asiakkaiden kanssa: Tesco, Cap Gemini, Barclays Bank ja Glanbia Iso-Britanniassa ja Irlannissa, Deutsche Telekom ja Aachener-Munchener Saksassa, Landstinget i Värmland, Riksförsäkringsverket ja J&W Ruotsissa sekä Partek, ICL Invia ja Helsingin Kaupunki Suomessa. Japanissa kauppoja solmittiin muun muassa Hondan, Tokyo-Mitsubishi pankin ja Artemiksen kanssa. Yhdysvalloissa merkittäviä kauppoja edusti Verizon. Konserni allekirjoitti Deutsche Telekomin kanssa maailmanlaajuisen jakelusopimuksen, jonka mukaan konsernin tietoturvaratkaisuja integroidaan osaksi T-Systemsin hiljattain julkistamaa SecureIP- konseptia. Muita vuoden aikana hankittuja yhteistyösopimus-kumppaneita ovat mm. NEC Business Network Solutions, EDS ja Allasso. Yhteistyö Siemens ICN:n kanssa vahvistui. Konserni oli yksi Microsoftin partnereita Pocket PC 2002 -käyttöjärjestelmän julkistuksessa. Pocket PC -julkistuksen jälkeen konserni on neuvotellut yli viiden potentiaalisen OEM-asiakkaan kanssa. Yritysasiakkaiden kämmenlaiteympäristön prospektikanta kasvoi viimeisellä neljänneksellä 125% kolmanteen neljännekseen verrattuna. Rahoitus Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana koko vuoden ajan. Kassavirta kääntyi positiiviseksi vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin omavaraisuusaste oli 31. joulukuuta 2001 73 % (78 % vuoden 2000 lopussa). Rahoitustuotot viimeisen neljänneksen aikana olivat 0,3 miljoonaa ja koko vuonna 2,3 miljoonaa. Konsernin likvidit varat 31. joulukuuta 2001 olivat 31,0 miljoonaa euroa (27,3 miljoonaa 30. syyskuuta 2001 ja 38,4 miljoonaa 31 joulukuuta 2000). Tulevaisuuden näkymät Konserni uskoo vahvasti strategiaansa ja suhtautuu luottavaisesti tietoturvamarkkinoiden kasvuun pitkällä tähtäimellä, erityisesti kämmenlaitteiden tietoturvan markkinassa. Compaqin kanssa solmittu lisensiointi- ja jakelusopimus aiemmin julkistetun Nokia-sopimuksen lisäksi vahvistaa konsernin asemaa merkittävänä tekijänä kasvavilla langattomien järjestelmien tietoturvaratkaisumarkkinoilla. Johtoasema tällä alueella on ollut konsernin avaintavoite viime vuosina, ja tavoitteen saavuttaminen on nyt näköpiirissä. Langattomien tietoturvaratkaisujen markkinassa on kuitenkin edelleen suurta epävarmuutta sekä ajoituksen, rakenteen että kasvun suhteen. Lyhyellä tähtäimellä markkinatilanteen on kokonaisuudessaan arveltu pysyvän yhtä haastavana kuin vuonna 2001. Kausivaihteluista johtuva hiljainen jakso vaikuttaa ensimmäisen neljänneksen aikana liikevaihtoon. Vaikean ennustettavuuden uskotaan jatkuvan erityisesti Yhdysvalloissa. Vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdoksi arvioidaan 10,5 miljoonaa euroa virhemarginaalin ollessa +-10 %. Kannattavuuden parantaminen on edelleen keskeinen tavoite konsernille. Kiinteiden kustannusten arvioidaan jäävän alle 11 miljoonan euron ensimmäisen neljänneksen aikana. Kausivaihteluista johtuen liiketuloksen ei uskota paranevan vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana viime vuoden neljänteen neljännekseen verrattuna. Sen sijaan koko vuoden liiketuloksen uskotaan paranevan olennaisesti vuoteen 2001 verrattuna. Liiketoiminnan keskittäminen salaus- ja virustentorjuntatuotteisiin johtaa "muut tuotteet" -kategorian liikevaihdon pienenemiseen edelleen vuonna 2002. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan luettavissa: http://www.Europe.F-Secure.com/news/index-fin.shtml Lisätietoja: Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja, puh 09 2520 5510 Markku Pirskanen, talousjohtaja, puh. 09 2520 5606 Jukka Kotovirta, johtaja, puh. 09 2520 5542 http://www.F-Secure.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00290/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00290/bit0002.pdf

Tilaa