Tietoturvaseminaari sai suuren suosion

Tietoturvaseminaari sai suuren suosion F-Securen, SSH:n ja Stonesoftin järjestämä ainutlaatuinen tietoturvaseminaari Helsingissä 7.2. saavutti suuren suosion. Kutsuseminaariin osallistui noin 650 yritysjohdon ja tietotekniikan edustajaa. IBM, HP, Microsoft, Elisa Communications ja Sonera Oyj toimivat seminaarin yhteistyökumppaneina. Tietoturva on erittäin ajankohtainen aihe, koska yritysten liiketoiminta verkottuu yhä enemmän. Yrityksen tietoturvavaatimukset monipuolistuvat jatkuvasti, kun työnteko on muuttunut perinteisestä konttorityöstä liikuvaksi, paikasta ja ajasta riippumattomaksi työksi ja yritysten liiketoimintaverkkoja hajautetaan myös asiakkaiden ja kumppaneiden käyttöön. Käyttäjät ovat tietoturvallisuuden heikoin linkki ja sosiaalisen kanssakäymisen avulla tehdään suurimmat tietomurrot. Työntekijät käyttävät uusinta teknologiaa, mutta eivät halua olla tekniikan ja turvallisuuden asiantuntijoita. Key note -puheenvuorossaan SSH:n toimitusjohtaja Tatu Ylönen painotti erityisesti tietoturvan mahdollistavaa ja kustannuksia säästävää roolia. Puhuttaessa tietoturvasta on syytä muistaa, että se ei ole ainoastaan vaaroilta suojautumista, vaikka niistä paljon puhutaankin. Oikeilla tietoturvaratkaisuilla yritykset voivat tehostaa huomattavasti omaa liiketoimintaansa ja saada aikaan kustannussäästöjä. Ohjelmistojen on myös oltava tarpeeksi helppokäyttöisiä, jotta niiden käyttöönoton kynnys ei nouse liian korkeaksi. Toimitusjohtaja Esa Korvenmaa Stonesoftista painotti puheessaan tietoturvapolitiikan laadinnan merkitystä ja esitteli kuulijoille uutta, erittäin kustannustehokasta tietoturvan ohjelmistokonseptia. Tästä konseptista hän käytti nimitystä "Software Appliance". Software Appliance-ratkaisussa tähän saakka erillisinä toimitetut käyttöjärjestelmä, korkean käytettävyyden ohjelmisto, VPN-ominaisuudet ja palomuuriohjelmisto on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin asennus-, ylläpito- ja käyttökustannuksissa saavutetaan huomattavia säästöjä. Lisäksi konseptin mukainen kokonaisuus toimii standardilaitteilla mahdollistaen huomattavasti edullisemmin saman suorituskyvyn kuin kalliilla erikoislaitteistoilla. Korvenmaan mukaan Software Appliance-konsepti on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ratkaisu. Tietoturvan uudet haasteet -puheenvuorossaan F-Securen toimitusjohtaja Risto Siilasmaa kertoi miten tietoturvaratkaisut ovat monimutkaistuneet ja yritysten tietoturva-asiantuntijoilta vaaditaan yhä enemmän ja enemmän tietoa ja osaamista. IT-laitteiston huima kehitys perinteisistä pöytäkoneista pieniin taskukokoisiin kämmentietokoneisiin aiheuttaa uusia haasteita. Kämmentietokoneet ja kannettavat tietokoneet on helpompi kuljettaa mukana ja samoin hukata. Ne ovat todellisia liike- elämän työkaluja ja niiden tietoturvan tulee olla samalla tasolla kuin perinteisten pöytäkoneiden ja kannettavien tietokoneiden. Seminaariosallistuja tietoturvallisuusyksikön päällikkö Timo Lehtimäki Viestintävirastosta kommentoi:"Yritysten tietotekniikasta vastaavat henkilöt eivät välttämättä osaa huomioida kaikkia potentiaalisia riskejä ja liiketoiminnalle aiheutuvia vahinkoja. Viruksen tunkeutuminen yritysverkkoon ja tietojen vahingoittuminen tai tunnin katkos tietoliikenneyhteysissä aiheuttavat suurta haittaa yhtiön toiminnalle. Tietoturvan tulisikin olla osa liiketoimintaa yhtä luonnollisesti kuin luoton- tai kulunvalvonta. Seminaarissa käsiteltiin tietoturvan eri osa- alueita havainnollisesti ja moni jäikin miettimään miten oman yrityksen tietoturva-asiat ovat hoidettu." Tietoturvayhtiöt totesivat yhteenvetona, että tietoturvan tulee olla osa yrityksen liiketoimintaa ja perusprosesseja. Suomi on yksi tietoturvan kehityksen edelläkävijämaa ja täällä on sekä tietoa että palveluja helposti saatavilla. Seminaarin suosio osoittaa, että kiinnostus aihealuetta kohtaan on suurta ja tietoa kokonaisvaltaisista tietoturvaratkaisuista tarvitaan Lisätietoja: Sanna Lahti, Viestintäpäällikkö, SSH Communications Security Oyj Puh. 020 500 7493, Gsm 040 864 3000, sähköposti: sanna.lahti@ssh.com Erik Motelay, Markkinointijohtaja, Stonesoft Oyj Puh. 09 4767 11, Gsm 0400 815 068, erik.motelay@stonesoft.com Jaana Sirkiä, Viestintäpäällikkö, F-Secure Oyj Puh. 09 2520 5290, Gsm 0400 303096, Jaana.Sirkia@F-Secure.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/08/20020208BIT00770/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/08/20020208BIT00770/bit0001.pdf

Tilaa